Amalie Skram ppt

Report
Amalie Skram
«Karens jul»
Amalie Skram
 Amalie Skram ble født i Bergen 22. august 1846 og
døpt Berthe Amalie Alver.
 Faren gikk konkurs da hun var 16 år.
 Hun var eldst av fem søsken.
 18 år gammel ble hun gift med en 9 år eldre mann.
Amalie Skram
 I 1887 opplevde hun et psykisk sammenbrudd.
 Hun ble innlagt på Gaustad asyl i Kristiania og fikk den
psykiatriske diagnosen melankoli.
 Hun ble skilt fra ektemannen i 1879.
 Hun bodde deretter på flere steder i Norge.
 Hun giftet seg på nytt og flyttet til Danmark i 1884.
Amalie Skram
 Hun bodde i København til hun døde 58 år gammel.
 Da hadde hun utgitt rundt 20 titler med romaner,
noveller og to skuespill.
 Hun skrev om livet til folk som hadde det vanskelig.
 Vi sier at hun skrev i en stil som vi kaller:
 Naturalistisk.
Amalie Skram
 Naturalistene fremstilte mennesker som et produkt
av arv og miljø.
 Dette betyr: Menneskene hadde ikke noe valg.
 Blei du født i en fattig familie så ble livet vanskelig.
 De skildret virkeligheten slik den var.
 Amalie Skram var en mester i skildre sinnsstemninger
preget av angst, sjalusi og psykisk ubalanse.
 Romanene hennes skapte debatt og engasjement.

similar documents