7_1_1_Sissejuhatus

Report
Enn Pärtel
Enn Pärtel
Pärast tänast tundi sa:
• tead, milline koht on
loodusõpetusel loodusteadusi õpetavate
õppeainete hulgas;
• tead, kuidas
loodusteadustes saadakse uusi teadmisi;
• suudad nimetada
kehade omadusi, mida saab väljendada
arvuliselt.
Enn Pärtel
Loodust
õpivad
tundma
loodusteadlased
Enn Pärtel
Mida fotol on
näha?
Enn Pärtel
Astronoomia
Keemia
Füüsika
Meteoroloogia
Bioloogia
Geoloogia
Matemaatika
Enn Pärtel
Eelmistel õppeaastatel õppisid sa loodusõpetust
ja see sisaldas:
bioloogiat,
geograafiat,
keemiat,
füüsikat.
Sellel õppeaastal õpid loodusteadustest
bioloogiat, geograafiat ja loodusõpetust.
Loodusõpetus sisaldab: füüsikat ja keemiat.
Enn Pärtel
Kuidas loodusteadlased uurivad loodust
Nähtus
Probleem
Hüpotees
Katse
Kavandamine
Mõõtmine
Järeldus hüpoteesi
kehtivuse kohta
Andmetöötlus
Enn Pärtel
Loodusteaduste üks ülesanne on:
kehade ja nähtuste iseloomustamine arvuliselt
Selleks on vaja:
tunda kehade omadusi
osata neid mõõta
Enn Pärtel
Esimeses teemas õpimegi kehi ja
nähtusi iseloomustama arvuliselt,
õpime mõõtma.
Enn Pärtel
Millised on kujutatava keha omadused?
Milliseid omadusi saab esitada arvuliselt?
Enn Pärtel
Vali keha. Kirjuta skeemile selle omadusi
Enn Pärtel
Omadused, mida saab arvuliselt väljendada
Keha omadus
Mõõtühiku nimetus
Enn Pärtel
Mõõtühiku
tähis
Suuruse
väärtus
Füüsikaline suurus
Mõõtühikuga arvu nimetatakse
füüsikaliseks
füüsikalisekssuuruseks
suuruseks
Kuidas tunneme ära, et on tegemist
füüsikalise suurusega?
Enn Pärtel
Enn Pärtel
Füüsikaline suurus
a) mõõtühikuga arv
b) tegevus, mille käigus kutsutakse esile nähtus,
et seda vaadelda, kirjeldada ning seletada
c) vastuolust tingitud küsimus: miks? kuidas?
d) protsess, mis sisaldab vaatlust, probleemi,
hüpoteesi, hüpoteesi kehtivuse kontrollimist
ja järelduste tegemist uuritava nähtuse kohta
e) oletus, mis põhineb tõsikindlatel faktidel
f ) õppeaine,mis koosneb mitmest loodusteadusest
Enn Pärtel
Hüpotees
a) mõõtühikuga arv
b) tegevus, mille käigus kutsutakse esile nähtus,
et seda vaadelda, kirjeldada ning seletada
c) vastuolust tingitud küsimus: miks? kuidas?
d) protsess, mis sisaldab vaatlust, probleemi,
hüpoteesi, hüpoteesi kehtivuse kontrollimist
ja järelduste tegemist uuritava nähtuse kohta
e) oletus, mis põhineb tõsikindlatel faktidel
f ) õppeaine,mis koosneb mitmest loodusteadusest
Enn Pärtel
Katse
a) mõõtühikuga arv
b) tegevus, mille käigus kutsutakse esile nähtus,
et seda vaadelda, kirjeldada ning seletada
c) vastuolust tingitud küsimus: miks? kuidas?
d) protsess, mis sisaldab vaatlust, probleemi,
hüpoteesi, hüpoteesi kehtivuse kontrollimist
ja järelduste tegemist uuritava nähtuse kohta
e) oletus, mis põhineb tõsikindlatel faktidel
f ) õppeaine,mis koosneb mitmest loodusteadusest
Enn Pärtel
Loodusõpetus
a) mõõtühikuga arv
b) tegevus, mille käigus kutsutakse esile nähtus,
et seda vaadelda, kirjeldada ning seletada
c) vastuolust tingitud küsimus: miks? kuidas?
d) protsess, mis sisaldab vaatlust, probleemi,
hüpoteesi, hüpoteesi kehtivuse kontrollimist
ja järelduste tegemist uuritava nähtuse kohta
e) oletus, mis põhineb tõsikindlatel faktidel
f ) õppeaine,mis koosneb mitmest loodusteadusest
Enn Pärtel
Probleem
a) mõõtühikuga arv
b) tegevus, mille käigus kutsutakse esile nähtus,
et seda vaadelda, kirjeldada ning seletada
c) vastuolust tingitud küsimus: miks? kuidas?
d) protsess, mis sisaldab vaatlust, probleemi,
hüpoteesi, hüpoteesi kehtivuse kontrollimist
ja järelduste tegemist uuritava nähtuse kohta
e) oletus, mis põhineb tõsikindlatel faktidel
f ) õppeaine,mis koosneb mitmest loodusteadusest
Enn Pärtel
Uurimine
a) mõõtühikuga arv
b) tegevus, mille käigus kutsutakse esile nähtus,
et seda vaadelda, kirjeldada ning seletada
c) vastuolust tingitud küsimus: miks? kuidas?
d) protsess, mis sisaldab vaatlust, probleemi,
hüpoteesi, hüpoteesi kehtivuse kontrollimist
ja järelduste tegemist uuritava nähtuse kohta
e) oletus, mis põhineb tõsikindlatel faktidel
f ) õppeaine,mis koosneb mitmest loodusteadusest
Enn Pärtel
Pliiatsi pikkuse mõõtmine
• Õpetaja laual on pliiats ja joonlaud.
• Iga õpilane mõõdab enne klassis lahkumist
pliiatsi ära ja kirjutab mõõtmistulemuse
tabelisse või sedelile.
Enn Pärtel
Järgmises tunnis:
- õpid pikkuse mõõtmist
Enn Pärtel

similar documents