se indlægget her - Foreningen for Palliativ Indsats

Report
7. Nationale Kongres
Foreningen for palliativ indsats
21. Juni
Workshop2013
”Vi har også en hjerne når vi skal dø”
v. Helle Schimmell
Helle Schimmell
Den gode død – findes
den?
”Death was defined by health care givers as ”good” if there
was awareness, acceptance and reparation for death, and a
peaceful and dignified dying.
Helle Schimmell
Hvordan passer idealet om
den gode død med hvad vi
ved om hjernen?
Helle Schimmell
Helle Schimmell
Reptilhjerne
Helle Schimmell
Pattedyrhjerne
Helle Schimmell
Primathjerne
Helle Schimmell
Helle Schimmell
Helle Schimmell
Helle Schimmell
Vores hjerne afspejler at vi
er spændt ud mellem vilje
og vilkår
Helle Schimmell
Vilje eller vilkår
Fast eller formbar?
Mest plastisk – mest vilje/frihed
Primat
hjerne
Pattedyr
hjerne
Mindst plastisk – mindst vilje/frihed
PD - emotioner
Primat
Pattedyr
Krybdy
r
hjerne
Vores hjerner er designet
til artens overlevelse ikke
til individuel lykke
Helle Schimmell
Amygdala - frygtbetingning
Helle Schimmell
Analytisk
Kompleks
velovervejet
LeDoux:The
emotional Brain
1998 s. 164
Sensory Cortex
High road
”Quick and dirty”
Stærke primitive
Følelser – handle
impulser
Thalamus
Hukommelse - Schimmell
Emotional
Stimulus
Low road
Amygdala
Emotional
Responses
Orbitofrontal cortex
Helle Schimmell
Helle Schimmell
Helle Schimmell
Vores hjerner er skabt til et
spænd der kan afbalancere
behovet for hurtig respons med
behovet for eftertænksom
fleksibilitet
Helle Schimmell
Daniel Siegels trekant
Hjerne – Sind – Relation
Et åbent system
Helle Schimmell
D. Siegel skriver i sit forord:
 ”Inden for mit eget område, psykiatrien, synes den kolossale udvikling
inden for den neurovidenskabelige forskning af nogle at blive fortolket, om
om der er behov for en ekstrem form for ”biologisk determinisme” – det vil
sige den opfattelse, at psykiatriske lidelser er et resultat af biokemiske
processer, som i de fleste tilfælde er genetisk bestemte og kun
undtagelsesvis påvirke af erfaringen.
 Det er i denne forbindelse ironisk, at nye og ikke særlig velkendte
neurovidenskabelige forskningsresultater i virkeligheden peger på præcis
det modsatte: Interaktioner med omgivelserne og især relationer til andre
mennesker former direkte udviklingen af hjernens struktur og funktioner.
Der er ingen grund til at vælge mellem hjerne og sind, biologi og erfaring,
arv og miljø. Disse opdelinger er ikke særligt formålstjenlige, og de hindrer,
at man kan tænke klart om et vigtigt og komplekst emne, menneskesindets
udvikling”. (Siegel: Sindets tilblivelse s. 10)
Siegels model af ”selvet” – opstået i 1992 - af nød!!!
En systemisk (kontroversiel) model
Relationsship
Et åbent komplekst
Selvorganiserende
system der balancerer mellem
• Kaos
• Rigiditet
Deling af
”energy and information flow”
Systemet er non-lineært
Dynamisk
Dvs: Små input kan
føre til store output
Tre fundamentale
(irreducible)
aspekter af en
realitet:
”Energi
Flow af information”
Mind
Brain
Regulering af ”Energy and information-flow”
(ifølge) D. Siegel: Pocketguide to Interpersonal Neurobiology
Dan Siegel: Pocketguide to Interpersonal neurobiology: An Integrative Handbook of the Mind
Vi er ikke beregnet til at
være alene
Helle Schimmell
Præmotorisk cortex
”Handlings-neruroner”
”Asterix-neruroner”
Joachim Bauer
Kap 2
G. Rizzolatio
Motorisk cortex
Bevægelsesneuroner
”Obelix-neuroner”

similar documents