Taklimat Penyelenggaraan ICT

Report
A.Kew Pa 2 ( DHM )
Disediakan dalam 3 salinan bagi setiap peralatan dan
disahkan oleh pihak sekolah ( Pengetua/GB/Penolong
Kanan )
B. Kew Pa 9 ( Borang Aduan )
Disediakan dalam 3 salinan bagi setiap peralatan dan
ditandatangani oleh Juruteknik Komputer (FT17)/
GPB/GICT)
C. Kew Pa 14 ( Senarai Peralatan Yang Diselenggara )
Disediakan dalam 3 salinan bagi setiap peralatan oleh
Pegawai Aset Sekolah dan perlu ditandatangani oleh
Pegawai Aset.
D.SAP ( Sijil Akuan Penerimaan )
Disemak oleh FT17 (Sekolah)/GPB/GICT dan disahkan
oleh Pengetua/GB/Penolong Kanan/Penyelia Petang
* Ditandatangani dlm. 3 salinan
E. SPP ( Sijil Pengujian & Pentauliahan )
Disemak oleh FT17 (Sekolah)/GPB/GICT dan disahkan
oleh Pengetua/GB/Penolong Kanan/Penyelia Petang
* Ditandatangani dlm. 3 salinan
F. PPP ( Borang Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan
ICT)
Boleh ditandatangani oleh GPB
* D,E & F akan disediakan oleh pihak vendor
G. Syarikat Penyelenggaraan ( Vendor )
R & S Niaga Sdn. Bhd
1B, Bangunan SKPPK,
Jalan SS9A/17,
47300 Sungai Way,
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
H. Email : [email protected]
I. Wakil Vendor : Mohd. Sahaf ( 013-8080054 )
1 DAERAH BAU
Bilangan Peralatan
Printer
Komputer
Bil.
Kod
Sekolah
Nama Sekolah
1 YCB1101 SK ST. PATRICK
2 YBB1109 SK SERUMBU
3 YCB1103 SK St. STEPEHEN
4 YCB1102 SK ST. TERESA
5 YBA1101 SK APAR
6 YBB1121 SK SUNGAI PINANG
7 YBB1101 SK BUSO
8 YBA1103 SK BOBAK/SEJINJANG
9 YBA1102 SK PUAK
Alamat Penuh
No. Tel
No. Faks
SK St. Patrick, Kampung
019-4393036(GB)
Krokong, Bau
SK Serumbu,Kpg. Kopit, Bau 010-5402212(GB)
SK St. Stephen, Jln. Bau Lama 012-8890922(GB)
PC
NB
Laser(M) Laser (C) Dot Mtrx
LCD
Set LAN
Jumlah KOS (RM) Catatan
10
15,610.00
10
10
15,610.00
15,610.00
10
15,610.00
013-2567848(GB)
10
15,610.00
012-8908401(GB)
10
15,610.00
019-8895408(GB)
6
9,366.00
013-8191515(GPB)
7
10,927.00
016-8715205(GB)
7
10,927.00
80
124,880.00
SK St. Teresa, Kpg. Stenggang
013-8952864(GB)
Jalan Bau-Lundu
SK Apar, Kampung Apar Bau
SK Sg. Pinang, Jln Bau-Batu
Kawa
SK Buso,Kampung Buso Bau
SK Bobak, Kpg.
Bobak/Sejinjang
SK Puak,Kpg. Puak Bau
Server
JUMLAH

similar documents