PowerPoint-præsentation

Report
Nye data til Danmarks
Højdemodel
Gitte Rosenkranz, Geodatastyrelsen
Nye data til Danmarks Højdemodel
Fælles offentlig forvaltningsgrundlag af
høj kvalitet der effektivt opdateres ét sted
og anvendes af alle – også borgere og
virksomheder.
Dermed skal Danmarks Højdemodel:
• ”være så korrekte, fyldestgørende og
opdaterede, som det er praktisk
muligt.”
• ”distribueres på en effektiv måde, som
opfylder brugernes behov.”
• ”være frit tilgængelig for både
offentlige og private parter.”
• ”bruges som fælles datagrundlag på
tværs af geografiske og administrative
grænser.”
Minimumskrav til de nye data
• Helt aktuelle data – dvs. ny dataindsamling (laserscanning)
• Landsdækkende data
• Mindst samme kvalitet som nuværende DHM
• Dataindsamling afsluttet i løbet af 3 flyvesæsoner
• Geodatastyrelsen får rettigheder der sikrer muligheden for en
fremtidig ajourføring
Tidsplan for dataindsamling
Forår 2015
Forår 2014
Efterår
2014
Betydning for brugere
• Mere aktuel data
• Ca. 10 gange større detaljeringsgrad
• Ca. 10 gange flere data
• Større nøjagtighed
• Mere retvisende resultater ved analyser
• Større kvalitet ved egne produkter
• IT-systemer skal kunne håndtere de større datamængder
Nye eller forbedrede anvendelsesmuligheder
• Mere retvisende hydrologisk højdemodel
• 3D geoinformation fx
•
Randzoner
•
Matrikel
•
Herlighedsværdi (udsyn)
•
…
• Solar Potential
• 3D visualisering og modellering til
•
Arkitektur/Byplanlægning
•
Computerspil
Tidsplan
Adgang til data
DHM data forventes distribueret som den nuværende DHM:
Kortforsyningens FTP-server (ftp://ftp.kortforsyningen.dk): DHM/Punktsky,
DHM/Terræn, DHM/Overflade
Kortforsyningen/Download (http://download.kortforsyningen.dk):
DHM/Punktsky, DHM/Terræn, DHM/Overflade
DTM-tjenester (http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste):
• WMS
• WMTS
• WCS
Rentemestervej 8
2400 København NV
Tlf: 72 54 50 00
E-mail: [email protected]
www.geodatastyrelsen.dk
Nye data til Danmarks Højdemodel

similar documents