Hent Præsentation: Et integreret økonomisystem i PowerPoint

Report
24. Et integreret økonomisystem
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
24. Et integreret økonomisystem
I kapitel 17 gennemgik vi de grundlæggende
moduler i økonomistyringssystemet Axapta.
Hovedmenu – Fashion Shoe
Her præsenteres modulerne
Debitor, Kreditor og Lager.
De grundlæggende moduler er
også medtaget i præsentationen.
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Klik på et faneblad
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Hovedmenu  Økonomi
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
I dette modul kan man fx:
 Oprette kontoplan og nye
konti
 Bogføre kontante køb og
salg samt interne bilag
 Udskrive kontoudtog,
kontoplan og saldobalance
 Foretage momsafregning.
Klik på et link.
Hovedmenu  Økonomi
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Økonomi  Kontoplan
Hovedmenu – Fashion Shoe
Eksempel på kontoplan
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Økonomi  Kladder
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Finanskladde
Anlægsaktiver
Lager til anlægsaktiver
Lager til anlægsaktivbudget
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Økonomi  Kladder  Finanskladde
Finansbilag registreres i en finanskladde
Fashion Shoe
Finanskladde
Kladdenummer 138
Kladdenavn
Finans
Betegnelse
Finanskladde daglig
Regn
Skab
Kontotype
Klarmeldt af
Afvist af
Godkendt af
Finans- Kontonavn
konto
Valuta
Bilag
9xb
9xb
Bilag
67
Finans
Finans
67
Dato 31-12 2010
1100
Nettoomsætning
12310
Kasse
dkk
dkk
Bilag
9xb
9xb
Bilag
68
Finans
Finans
68
Dato 31-12 2010
11130
Inventar
14210
Kassekredit
dkk
dkk
Bogført
Bogført den
Log
Beløb valuta
Momsgruppe
Posteringstekst
56.125
Moms Varesalg
Varesalg
19.425
Moms Nye reoler
Nye reoler
56.125
0
19.425
0
Ja
Hovedmenu  Økonomi  Rapporter
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Ekstern
Udlån
Afstemning
Kladder
Budget
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Økonomi  Rapporter  Posteringer
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Finansposteringsliste
Kontoudtog
Momstransaktioner
Periodisk
Gruppering
Ekstern
Udlån
Afstemning
Kladder
Budget
Hovedmenu  Økonomi  Rapporter  Posteringer  Kontoudtog
Eksempel på kontoudtog
Hovedmenu  Økonomi  Rapporter  Posteringer  Periodisk
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Finansposteringsliste
Kontoudtog
Momstransaktioner
Periodisk
Balance
Råbalance
Opdelt råbalance
Saldoliste
Årsafslutningsposter
Udskrift af Fashions
Shoes saldobalance
Side 1 af 3
Side 2 af 3
Side 3 af 3
Retur til Axapta
Udskrift af Fashions
Shoes saldobalance
Side 1 af 3
Side 2 af 3
Side 3 af 3
Retur til Axapta
Udskrift af Fashions
Shoes saldobalance
Side 1 af 3
Side 2 af 3
Side 3 af 3
Retur til Axapta
Hovedmenu  Økonomi  Periodisk
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Kursregulering
Finansudligninger
Periodiske kladder
Bogfør flere kladder
Efterberegn periodesaldi
Momsafregning
Anlægsaktiver
Konsolidering
Valutabehov
Årsafslutning
Opsætning
Hovedmenu  Økonomi  Periodisk  Momsafregning
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Økonomi
Kontoplan
Finansbudget
Anlægsaktiver
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Kursregulering
Finansudligninger
Periodiske kladder
Bogfør flere kladder
Efterberegn periodesaldi
Momsafregning
Momsafregning
Anlægsaktiver
Konsolidering
Valutabehov
Årsafslutning
Hovedmenu  Økonomi  Periodisk  Momsafregning  Momsafregning
Kvt.
01-01-2011
31-03-2011
Eksempel på momsafregning
Momsafregning
Fashion Shoe
Skohornet 19
2750 Ballerup
Periode
Kvartalsafregning
01-01-2011 31-03-2011
Momsmyndighed
SKAT
Momskode
Navn
Momsretning
Moms
Moms 25%
Indgående moms
0,00
1.840.000
460.000
Moms
Moms 25%
Udgående moms
0,00
– 2.400.000
– 600.000
Total
Antal
0,00
Beløbsgrundlag
Momsbeløb
– 140.000
Hovedmenu  Debitor
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Debitor
Ordre
Fritekstfaktura
Kunder
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
I dette modul kan man fx:
 Oprette debitorer samt
leverings- og
betalingsbetingelser
 Oprette salgsfakturaer og
kreditnotaer til kunder, når
der handles på kredit
 Registrere indbetalinger fra
debitorer
 Udskrive saldolister.
Klik på et link.
Hovedmenu  Debitor
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Debitor
Ordre
Fritekstfaktura
Kunder
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Debitor  Kunder
Hovedmenu – Fashion Shoe
122101, Lædershoppen
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lædershoppen
122101 122101,
Lager
122102 122102, Neya
Basis
122103 122103, Otium
Case
administration
Beauty
Face
122104 122104,
999999 Kontant varesalg
Debitor
Ordre
Fritekstfaktura
Lædershoppen
Kunder
Neya
Kladder
Otium
Forespørgsler
Beauty Face
Rapporter
Kontant varesalg
Periodisk
Opsætning
Debgr.
dkk.
Debgr.
dkk.
Debgr.
dkk.
Debgr.
dkk.
Kontant
dkk.
Eksempel på salgsordre (salgsfaktura)
Fashion Shoe
Skohornet 19
2750 Ballerup
Telefon
……….
Telefax ………..
Bank ….............
SE-nummer …..
Beauty Face
Nygade 19
8000 Aarhus C
Faktura
Nummer ......
Dato ………..
Side ….........
Ordre ...........
Varenr.
Betegnelse
D-11-38
S-12-40
Ordresaldo
1.460,00
:
:
:
:
:
:
:
:
44236488
44236489
7358-29875
99872154
5258
10-12-2011
1 af 1
1914
Rekvisition …
Deres ref. ….
Vores ref. ….
Betaling…….
Á-pris
Støvle, ’Spring’, str. 38
2
480,00
960,00
Sandaler, ’Vaks’ str. 40
1
500,00
500,00
Tillæg
0,00
Moms
365,00
Rabat
860
NC
RB
8 dg. nt.
Antal
Slutrabat
0,00
Pct.
:
:
:
:
Afrunding
0,00
Beløb
Total
1.825,00
Hovedmenu  Debitor  Rapporter
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Debitor
Ordre
Fritekstfaktura
Kunder
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Status
Statistik
Ekstern
Distribution
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Debitor  Rapporter  Status
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Debitor
Ordre
Fritekstfaktura
Kunder
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Status
Aldersfordelt saldoliste
Detaljeret forfaldsliste
Debitor saldoliste med kreditmaks.
Statistik
Ekstern
Distribution
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Debitor  Rapporter  Status  Aldersfordelt saldoliste
Debitor, aldersfordelt saldoliste
Pr. 31-12-2011, valg Forfaldsdato
Konto
Navn
122101
Lædershoppen
122102
Neya
122103
122104
Balance pr.
31-12-2011
Forfalden efter
31-12 2011
01-12-2011
31-12-2011
01-11-2011
30-11-2011
20.000,00
20.000,00
5.000
5.000
Otium
15.000,00
15.000,00
Beauty Face
10.000,00
10.000,00
Rapporttotal
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
Procenter
Hovedmenu  Debitor  Rapporter  Ekstern
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Debitor
Ordre
Fritekstfaktura
Kunder
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Status
Statistik
Ekstern
Debitorkontoudtog
Distribution
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Debitor  Rapporter  Ekstern  Debitorkontoudtog
KONTOUDTOG
Fashion Shoe
Skohornet 19
2750 Ballerup
Telefon …………..
Telefax …………..
Bank ……………..
SE-nummer …….
Beauty Face
Nygade 19
8000 Aarhus C
Debitorkonto ……. : 122104
Betaling …………. : 30 dg. Netto
Valuta …………… : dkk
Periode
01-01-2012
Dato
Fakt. Posteringstekst
:
:
:
:
44236488
44236489
7358-29875
99872154
31-01-2012
01-01-12
Primo
14-01-12 784
Faktura
31-01-12
Ultimo
Forfald
Valuta
Debet
Kredit
Balance
0,00
14-02-12
dkk
8.400,00
8.400,00
8.400,00
Hovedmenu  Kreditor
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Kreditor
Indkøb
Indkøbsforslag
Leverandører
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
I dette modul kan man fx:
 Oprette kreditorer samt
leverings- og
betalingsbetingelser
 Registrere købsfakturaer og
kreditnotaer fra leverandører,
når der handles på kredit
 Registrere betalinger til
kreditorer
 Udskrive saldoliste.
Klik på et link.
Hovedmenu  Kreditor
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Kreditor
Indkøb
Indkøbsforslag
Leverandører
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Kreditor  Leverandører
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
122101, Lædershoppen
Debitor
Kreditor
Asian Shoes
142201 142201,
Lager
142202 142202, Shoeline
Basis
142203 142203, Ekko
Case administration
Kreditor
Indkøb
AsianIndkøbsforslag
Shoes
Leverandører
Shoeline
Kladder
Ekko
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
Vare kred dkk.
Vare kred dkk.
Vare kred dkk.
Eksempel på købsordre (købsfaktura)
Telefon
……….
Telefax ………..
Bank ….............
SE-nummer …..
Fashion Shoe
Skohornet 19
2750 Ballerup
Friis Sko
Sandalvænget 82
7120 Vejle Ø
Varenr.
Betegnelse
D-11-38
D-11-39
Ordresaldo
4.400,00
:
:
:
:
44236488
44236489
7358-29875
99872154
Faktura
Nummer ..............
Dato ....................
Side ……………...
Indkøb …………..
Internt nummer …
:
:
:
:
:
4942
18-11-2011
1 af 1
173
173
Antal
Á-pris
Pct.
Rabat
Beløb
Støvle, ’Spring’, str. 38
10
200,00
3
60,00
1.940,00
Støvle, ’Spring’, str. 39
12
200,00
3
72,00
2.328,00
Slutrabat
132,00
Tillæg
0,00
Moms
1.067,00
Afrunding
0,00
Total
5.335,00
Hovedmenu  Kreditor  Rapporter
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Kreditor
Indkøb
Indkøbsforslag
Leverandører
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Status
Statistik
Distribution
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Kreditor  Rapporter  Posteringer
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Kreditor
Indkøb
Indkøbsforslag
Leverandører
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Indkøb
Faktura
Kreditor
Status
Statistik
Distribution
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Kreditor  Rapporter  Posteringer  Kreditor
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Kreditor
Indkøb
Indkøbsforslag
Leverandører
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Indkøb
Faktura
Kreditor
Kontoudtog
Posteringer
Historik pr. transaktion
Status
Statistik
Distribution
Hovedmenu  Kreditor  Rapporter  Posteringer  Kreditor  Kontoudtog
Kreditorkontoudtog
Fra dato.: 01-01-2012 Til dato.: 31-01-2012
Navn ............... : Friis Sko
Adresse ……… : Sandalvænget 82
7120 Vejle Ø
Fakturakonto … :
Gruppe ………. : Kregrp.
Betaling ………. : Løbende måned
Kreditorkonto … : 142205
Kasserabat …... :
Dato
Bilag Fakt.
01-01-12
Primo
07-01-12
710
21-01-12
848
27-01-12
964
30-06-12
Posteringstekst
4696 Købsfaktura
Betaling
4711 Købsfaktura
Ultimo
Beløb
Resterende beløb
Forfald
0,00
-10.500,00
-10.500,00
10.500,00
0,00
-14.800,00
-14.800,00
-14.800,00
21-01-12
10-02-12
Hovedmenu  Kreditor  Rapporter  Status
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Kreditor
Indkøb
Indkøbsforslag
Leverandører
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Status
Overskredet leveringsdato
Aldersfordelt saldoliste
Kreditor saldoliste med kreditmaks.
Statistik
Distribution
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Kreditor  Rapporter  Status  Aldersfordelt saldoliste
Kreditor, aldersfordelt saldoliste
Pr. 31-12-2011, valg Forfaldsdato
Konto
Navn
142201
Asian Shoes
142202
Shoeline
142203
Balance pr.
31-12-2011
Forfalden efter
31-12 2011
01-12-2011
31-12-2011
15.000,00
15.000,00
5.000
5.000
Ekko
10.000,00
10.000,00
142204
Skogrossisten
20.000,00
20.000,00
142205
Friis Sko
10.000,00
10.000,00
142905
Gartnergården
1.000,00
1.000,00
142907
OK Benzin
3.000,00
3.000,00
Rapporttotal
Procenter
01-11-2011
30-11-2011
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
Hovedmenu  Lager
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Lager
Varer
Styklister
Forsendelser
Pluk
Palletransporter
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
I dette modul kan man fx:
 Oprette varer med oplysning
om indkøbs- og salgspriser
 Udskrive lister over
lagerbeholdninger
 Udskrive pluk- og styklister
 Fastlægge minimums- /
maksimumslager for et
bestemt varenummer.
Klik på et link.
Hovedmenu  Lager
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Lager
Varer
Styklister
Forsendelser
Pluk
Palletransporter
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
Hovedmenu  Lager  Varer (oprettelse)
Hovedmenu – Fashion Shoe
D-11-38,
Økonomi Støvle, model Spring str. 38
Debitor
D-11-38
D-11-39
S-12-37
S-12-38
H-18-42
H-23-42
Lager
Kreditor
Støvle, model Spring str. 38
Lager
Støvle, model Spring str. 39
Sandal, model Forår str. 37
Basis
Sandal, model Forår str. 38
Case administration
Herresko, model Man str. 43
Herresko, Modena str. 42
Varer
støvlespring39
Styklister
støvlespring39
Forsendelser
sandalforår37
Pluk
sandalforår38
Palletransporter
skoman43
Kladder
skomodena42
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
std.grp
std.grp
std.grp
std.grp
std.grp
std.grp
Vare
Vare
Vare
Vare
Vare
Vare
Hovedmenu  Lager  Rapporter
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Lager
Varer
Styklister
Forsendelser
Pluk
Palletransporter
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Beholdninger
Status
Analyse
Statistik
Pris/Rabat
Periodisk
Labels
Opsætning
Hovedmenu  Lager  Rapporter  Beholdninger
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Lager
Varer
Styklister
Forsendelser
Pluk
Palletransporter
Kladder
Forespørgsler
Rapporter
Stamdata
Posteringer
Beholdninger
Lagerbeholdninger
Kritisk beholdning
Bestilte varer
Reservationer
Periodisk
Status
Opsætning
Analyse
Statistik
Hovedmenu  Lager  Rapporter  Beholdninger  Lagerbeholdninger
Lagerbeholdninger
Varenr.
Bogført antal Trukket
Modtaget
Fysisk reserveret Fysisk disponibelt
D-11-38
5,00
5,00
D-11-39
7,00
7,00
D-14-37
2,00
2,00
D-14-38
4,00
4,00
D-14-39
9,00
9,00
H-18-41
6,00
6,00
H-18-42
1,00
1,00
H-18-43
8,00
8,00
H-18-44
3,00
3,00
H-18-45
3,00
3,00
Hovedmenu  Basis
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Basis
xxxxxxx
Medarbejder
Ressourcegrupper
Kalender
Batchoversigt - Bruger
Dimensioner
Forespørgsler
Rapporter
Periodisk
Opsætning
I dette modul kan man:
 Indtaste firmaoplysninger
og logo
 Sende og modtage e-mails
 Oprette skabeloner til fx
ordrebekræftelser og
fakturaer.
Modulet indeholder også fx:
 Kalender
 Adresseliste.
Hovedmenu  Basis  Opsætning
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Basis
xxxxxxx
Periodisk
Opsætning
Firmaoplysninger
Posteringstekst
Postskabeloner
Stregkodeopsætning
Arbejdsopgaver
E-mail-beskeder
Nummerserier
Adresser
Batch
Dokumentstyring
Enheder
Kalender
Udenrigshandel
Data Crawler
Gateway
Hovedmenu  Basis  Opsætning  Firmaoplysninger
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Fashion Shoe
Case administration
Skohornet 19
2750
Ballerup
Basis
xxxxxxx
Periodisk
Opsætning
Firmaoplysninger
Posteringstekst
Postskabeloner
Skohornet 19
Stregkodeopsætning
2750 Ballerup
Arbejdsopgaver
E-mail-beskeder
Nummerserier
Adresser
Batch
Dokumentstyring
Enheder
Kalender
Udenrigshandel
Data Crawler
Gateway
Firmalogo
Hovedmenu  Basis
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Fashion Shoe
Case administration
Skohornet 19
2750
Ballerup
Basis
xxxxxxx
Periodisk
Opsætning
Firmaoplysninger
Posteringstekst
Postskabeloner
Skohornet 19
Stregkodeopsætning
2750 Ballerup
Arbejdsopgaver
E-mail-beskeder
Nummerserier
Adresser
Batch
Dokumentstyring
Enheder
Kalender
Udenrigshandel
Data Crawler
Gateway
Firmalogo
Hovedmenu  Case administration
Hovedmenu – Fashion Shoe
Økonomi
Debitor
Kreditor
Lager
Basis
Case administration
Case administration
Elevcase
Dette modul er til undervisningsbrug. Her kan man:
 Indlæse flere forskellige
regnskaber (cases)
 Skifte i mellem de forskellige
regnskaber
 Slette regnskaber, man ikke
længere vil arbejde med.
24. Et integreret økonomisystem
Du kender nu:
Modulerne i Axapta:
Med bl.a. disse funktioner:
 Økonomi
Oprette kontokort og registrere finansbilag
 Debitor
Registrere varesalg på kredit
 Kreditor
Registrere varekøb på kredit
 Lager
Oprette varer og udskrive lagerbeholdninger
 Caseadministration
Indlæse, skifte mellem og slette regnskaber (cases)
Repetitionsopgave:
Genopfrisk og repeter emner
fra dette og tidligere afsnit.

similar documents