Finn Lauritzen, Öresundskomiteen

Report
Kick-off seminar
Öresund
Cleantech Testbed
Finn Lauritzen, Direktør, Öresundskomiteen
Kick-off seminar
Öresund Cleantech Testbed
CLEANTECH – EN DEFINITION
Teknologi og services der:

Udnytter vedvarende energikilder og materialer

Reducerer anvendelsen af naturressourcer

Begrænser skadevirkningerne fra fossile energikilder

Reducerer forureningsproblemer
Kick-off seminar
Öresund Cleantech Testbed
HVORFOR ØRESUNDS TESTBED?
 Skabe større, sammenhængende marked for offentlig efterspørgsel, som
cleantech virksomheder i hele Øresundsregionen kan byde ind på
 Give Øresundsregions virksomheder førertrøjen på det internationale
marked
 Tiltrække flere cleantech virksomheder og skabe flere arbejdspladser
 Føre regionen ét skridt nærmere målet om at være verdens første CO2neutrale region
Kick-off seminar
Öresund Cleantech Testbed
HVORFOR ØRESUNDS TESTBED?
 Støtte offentlige partnere i at overskue og håndtere udfordringerne med
at være testbed for nye grønne løsninger
 Give cleantech virksomheder mulighed for at teste og demonstrere
produkter i offentligt regi
 Ændre nul-fejls kulturen i kommuner og regioner med større åbenhed
overfor nye produkter og services til følge
 Reducere barrierer i form af juridisk, teknisk og økonomisk risiko
Kick-off seminar
Öresund Cleantech Testbed
CLEANTECH I ØRESUNDSREGIONEN
 Region Hovedstaden og Sjælland huser ca. 46% af alle
danske cleantech virksomheder
 Skåne huser ca. 20% af alle svenske cleantech virksomheder
 Stærke clusters: CLEAN og Sustainable Business Hub
Kick-off seminar
Öresund Cleantech Testbed
CLEANTECH – EN EKSPORTVARE
 I Sverige indbragte eksport af cleantech 39 mia. SEK I 2013
 I Danmark var eksporten af cleantech den højeste nogensinde i
2013 med en samlet indtægt på 38 mia. DKK.
 Væksten i eksport af grøn energiteknologi er i Danmark steget
med 171% og i Sverige med 105% i perioden 2005-2013
Kick-off seminar
Öresund Cleantech Testbed
CLEANTECH – SKABER JOBS
 Østdanmark: Ca. 30.000 stillinger er knyttet til cleantechrelaterede virksomheder
 Skåne: Ca. 24.000 stillinger er knyttet til cleantech-relaterede
virksomheder
Kick-off seminar
Öresund Cleantech Testbed
ÖRESUND CLEANTECH TESTBED
 Kommunale og regionale politikere i Øresundsregionen giver
hinanden håndslag på at åbne dele af deres virksomhed til
testbed for nye cleantech løsninger
 Kommunale og regionale behov matches med cleantech
kompetencer via fokuseret klyngesamarbejde
 Der indgås mindst ét nyt konkret testbed-samarbejde for
hver offentlig deltagende partner
Kick-off seminar
Öresund Cleantech Testbed
For flere oplysninger om testbed
initiativet og info om oplægsholdere:
Kontakt Öresundskomiteen,
Maja Baungaard Jensen
[email protected]

similar documents