Midler fra fonde og patientforeninger - rh

Report
Midler fra fonde og patientforeninger:
Kræftens bekæmpelse som eksempel
Andreas Kjær
Professor, overlæge, dr.med.
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet
Ansøgning til Kræftens Bekæmpelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvor finder jeg information?
Hvad kan der søges støtte til?
Hvem kan søge – hvem bør søge?
Hvad lægges der vægt på?
• Formelle kriterier
• Uformelle kriterier
Hvor store er mine chancer?
Behøver jeg at følge vejledningen til punkt og prikke?
Skal jeg indsende en ansøgning jeg ikke er helt
tilfreds med, men se ”om den går”?
Giver fonden feedback og hvad kan det bruges til?
Genansøgning eller forlængelse
Hvor finder jeg information?
• Hjemmesiden: cancer.dk
Hvad kan der søges støtte til?
Hovedpart at budget her
Hvem kan søge – hvem bør søge til hoveduddeling?
• PI for et projekt (CV indgår som en del af vurdering)
• Juniorstipendier/PhD stipendier er afskaffet
• PhD’er søges nu af PI som del af rammebevilling
• Postdoc til postdocstipendier
Hvad lægges der vægt på?
• Projekt
• Cancerrelevans
• Forskningsplan (klar, originalitet, metoder)
• Faciliteter
• Ansøger
• Track-record (dokumenteret) i forhold til peers
• Samarbejdspartnere
• Uformelle (= prioritering), varierer over tid
Ekstern vurdering (>1 mio DKK/år; udv.medl)
Hvor store er mine chancer?
• Bevillingsprocent: 16,6% af ansøgt beløb
• 2012: 63 mio DKK uddelt
• 2012: 380 mio DKK ansøgt
• Bevillingsprocent: 17,9% af ansøgninger
• 2012: 39 ansøgninger fik støtte
• 2012: 218 ansøgninger blev behandlet
• Faldende bevillingsprocent over de seneste år
Hvor store er mine chancer?
• Ansøgninger frasorteres på formelle fejl
• En ansøgning skal være klar – ca. 5 min pr. ansøgning
med fremlæggelse ved hovedbehandler.
• Høj kvalitet af lang de fleste ansøgning – dvs
kompetitivt
Tilbagemelding på ansøgninger
• Ansøgninger scores efter et system fra 1-5, hvor 1 er
bedst.
• Bevilling tildeles efter scores til pengene er brugt –
dvs cut-off kan variere fra år til år.
• Egen gennemsnitsscore meldes tilbage til alle
ansøgere (både til projekter der modtager støtte og til
projekter der får afslag)
• Herudover meldes kun specifikke
mangler/afslagsbegrundelser tilbage for at hjælpe
ansøger (<10% af ansøgninger)
• Hvorfor ikke til alle?
Genansøgning - forlængelse?
• Fokus på ”siden sidst”
• Vægt på statusrapport
• Bedømmere enkel adgang til tidligere ansøgninger i efond.
• KB vil have god forskning for pengene
Held og lykke med ansøgningerne!
Andreas Kjær
medlem af KB’s videnskabelige udvalg 2006-2012

similar documents