Hrudní punkce Hrudní drenáž Plícní biopsie Torakotomie

Report
Chirurgie plic
Operační výkony











Hrudní punkce
Hrudní drenáž
Plícní biopsie
Torakotomie
Sternotomie
Lobektomie plic
Pneumonektomie
Klínovitá resekce
Segmentální resekce
Transplantace plic
Miniinvazivní operace
Hrudní punkce
 Provádíme z důvodu - diagnostického
- terapeutického
Místo vpichu – mezi 6.- 8. žebrem v zadní
axilární čáře
Poloha
- v sedě nebo pololeže,
horní končetina na straně
vpichu zvednuta
Pozor na vniknutí vzduchu při odpojování
stříkačky, nutno uzavírat hadičku peánem!
Hrudní drenáž
 Zavedení plastového drénu do pleurální
dutiny
 důvod: odsátí vzduchu

krve nebo jiné tekutiny
 Zakončuje se jí každá větší operace
plic
Schéma horní a dolní
hrudní drenáže
Bülauova drenáž
Plícní biopsie
 Získání vzorku plíce k histologickému
vyšetření
Torakotomie
 Je chirurgický přístup do hrudníku
 Kožní řez se většinou provádí v
6.mezižebří v poloze na boku pod úhlem
lopatky
Posterolaterální torakotomie
Sternotomie
 Chirurgický přístup do mezihrudí
 Hrudní kost se protíná podélně od
jugulární jamky k mečíku
Sternotomie
Lobektomie
 Odstranění laloku plic
 Nejčastěji se provádí pro nádorové
onemocnění
Pneumonektomie
 Odstranění celé plíce
 Téměř vždy pro nádor
Klínovitá resekce
 Neanatomické odstranění části
plícního laloku ( pro nádor nebo získání
vzorku pro objasnění dg.)
 V současnosti provádíme
videotorakoskopicky
Segmentální resekce plic
 Odstranění segmentu plic
 Provádíme pro nádorové nebo zánětlivé
onemocnění plic
Transplantace plic
 Výměna zcela
poškozeného a
nefunkčního
orgánu u jinak
zdravého příjemce
za plíci zdravou od
vytipovaného dárce
Miniinvazivní operace
 Videotorakoskopie (VTS)
 Videoasistované hrudní operace
(VATS)
 Nejmodernější OP trend
 Využívá televizní monitorovací techniku a
miniaturní operační nástroje (č. Sestra
1/08 mimořádná příloha str.16-17)
Miniinvazivní OP –
pomůcky, poloha
Ošetřovatelský proces u
nemocného po OP plic
Indikace k operaci plic
 Rakovina
 TBC
 Bronchiektázie ( výdutě průdušek)
 Plícní absces
Předoperační příprava
 Standardní jako u
jiných OP
 + podrobné funkční
vyšetření plic
zejména zdravé plíce
 Nácvik správného
dýchání
 Nácvik odkašlávání
Pooperační péče
 po OP nemocný uložen JIP
Sledujeme:
 FF v pravidelných intervalech, saturace O2
 Ránu a krvácení
 Vyvedené drény
 Bolest
 Cyanozu
 Polohu, odkašlávání - sputum
Polohování po
pneumonektomii
Po probuzeni nemocného z narkózy:
 nemocného ukládáme na operovanou
stranu
 po 2 hodinách zpět na záda, poté opět na
operovanou stranu atd.
 zajišťujeme dobrou ventilaci zdravé plíce
 při změnách poloh nutno dávat pozor na
zavedený drén – jeho průchodnost
Polohování po lobektomii
Po probuzení nemocného z narkózy:
 poloha v polosedě
 po 2 hodinách zpět na záda
 po dalších 2 hodinách na operovanou stranu
 Za další 2 hodiny na zdravou stranu a pak
zase do polosedu …dochází k lepšímu
rozepnutí zbylého laloku operované plíce
Správné dýchání
Po probuzení nemocného z narkózy:
 vyzve sestra nemocného k několikerému
hlubokému nadechnutí a odkašlání
 toto opakuje každé 2 hodiny
 při odkašlávání drží ránu nemocného (
zmenšení tlaku na ránu a snížení
bolestivosti)
 další dny nácvik dechové RHB
Pohybový režim
Nejsou-li komplikace
 nemocný se první pooperační den
posazuje se spuštěnými DKK
 druhý den se již staví vedle lůžka ( pozor
na riziko odpojení drénů)
Podávání stravy
 v OP den infuzní terapie
 první pooper. den – čaj po lžičkách
 po obnovení střevní peristaltiky postupně strava tekutá, kašovitá
 většinou do týdne strava jako před OP
Péče o drény
 u pneumonektomie - se zakládá jeden
drén v dolní OP části
 u lobektomie =
zakládají se 2 drény
 segmentektomie (horní odsává
pneumotorax – pomáhá
k rozvinutí zbylé plíce,
dolní drén odsává sekret)
U drénu sledujeme
zda nedošlo:
 k odpojení soupravy od podtlaku
 zalomení drénu
 ucpání drénu
 Při výměně lahví - uzavřít hadice
peánem!!!
 dále sledujeme: množství
barvu sekretu

similar documents