PowerPoint-presentatie

Report
Wat gebeurt er?
“De Groei
kwaliteit
van
de
zorg
zal
chronische
alsaandoeningen
gevolg van het bijna
onoplosbare tekort aan
Multimorbiditeit
menskracht, in het bijzonder
in de verzorging van
Kosten en
Capaciteitstekort
ouderen, ernstig
financiering
tekortschieten.”
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
#1: Zorg op maat
Een protocol is goed voor de gemiddelde patiënt,
maar niemand is gemiddeld
7
8
De spagaat van de zorg
Zorgverleners
Thoon/Van Ict naar iCt
Proces
resultaat
x
10-10-2012
Proces efficiency
verzekeraars
9
Massa-Individualisering:
iedereen een eigen behandelplan
Thoon/Van Ict naar iCt
Proces
resultaat
10-10-2012
Proces efficiency
#2: Geïntegreerde zorg
Hoe gaat u dit regelen?
10
Zorgprogramma op maat
Maak uw eigen zorgprogramma met de “blokkendoos”
zorgprogramma
DM2, COPD, Astma, CVRM, GGZ, Ouderenzorg
12
Hoe werkt de keten?
3
Huisarts
Ketenpartner
2
3
Laboratorium
HIS
1
POH
4
Patiënt
13
Even voorstellen
Klanten
Partners
Aandeelhouders
Kerncijfers
Klanten
2009
2010
2011
2012
1
1
3
3
Patiënten
100 K
Medewerkers
2
2
4
4
Omzet (*
1000)
60
250
400
1400
Resultaat (*
1000)
-500
-284
-
0
15
Vragen
Zelfstandig groeien of nieuwe partner zoeken?
Hoe commercieel groeien t.o.v. grotere spelers?
19

similar documents