Ouderavond PowerPoint 2014-2015

Report
informatieavond 2014-2015
Start 20.00 uur
Welkom in groep 6
Voorstellen
Wie ben ik?
 Wat verwacht ik van dit schooljaar?
 Wat wil ik de kinderen van groep 6 meegeven?
 Omgaan met elkaar, stappenplan, afspraken
verantwoordelijkheid groep  groepsvergadering
 Stagiaires dit schooljaar
 Contact met ouders.

PEDAGOGISCHE ONTWIKKELING
• De gewetensontwikkeling begint op gang te
komen. Ze worden meer zelfstandig.
Zelfstandigheid moet ook gestimuleerd
worden, hun zelfvertrouwen groeit daardoor
met sprongen. Het is mogelijk om de
schoolgaande kinderen aan te spreken op hun
handelingen, ze kunnen nog niet verschillende
afwegingen maken en argumenteren.
• Veel vragen over de wereld om hen heen
• Verandering van jong kind naar ‘puber’
DIDACTISCHE ONTWIKKELING
Wat is nieuw in groep 6?
Leren voor W.O toetsen thuis
Inzicht en uitbreiding van de basisstof
- Zoals rekenen zie verderop
- Taal: Woordbenoemen en zinsontleden
Meer verantwoordelijkheid
Topografie. Hoe kun je dat aanpakken?
Studievaardigheden  nieuwe methode Blits
Zelf plannen van de weektaak/vakken
nieuwe dingen op het gebied van
rekenen:
Op de website www.meerhoef.nl  pdf leerlijn cijferen
voorbeeld som
Opbrengstgericht onderwijs en zorg
Groepsplannen
 In de praktijk: niveau- groepen
 DI-model/verlengde instructie/levelwerk
 Nieuwe normering CITO/ vragen hierover
 DMT en Spelling is speerpunt voor de hele groep
Handelingsplannen
 Leerrendement 75% of lager
 Rekenen, spelling, technisch lezen en sociaal-emotioneel
 Overleg kinderen en ouders
Zorg
 Zorgleerling / excellente leerlingen
 Parnassys , ouderportaal
 Zorgteam
Praktische zaken
Gym:
- Groep 6 gymt op woensdag en vrijdag.
- Sieraden moeten af en de haren op een staart i.v.m. de
veiligheid.
- Gymkleren zijn noodzakelijk: (korte) sportbroek, t-shirt
en gymschoenen zonder zwarte zolen.
Geen gymkleren is niet mee gymmen.
Zwemmen:
we gaan dit jaar ook nog een periode zwemmen.
Data volgt nog in de nieuwsbrief.
En tot slot nog even…
Interne contact persoon = Anja Scheerens en
Minoe
Gezocht: 2x Luizenmoeder of vader voor groep 6
Gezonde traktaties/hoeveelheid
Bekers i.p.v. pakjes? Wat vinden wij?
Gelegenheid tot stellen van vragen

similar documents