pptx

Report
Téma: POROVNÁVÁNÍ CELÝCH ČÍSEL
Vytvořila: Mgr. Martina Bašová
[email protected] , 7. 12. 2012
VY_32_Inovace/1_024
Anotace:
Prezentace ukazuje použití celých čísel v praxi na konkrétních příkladech. Zdůrazňuje význam řazení
celých čísel podle velikosti. Příklady k procvičení.
Jazyk:
Český jazyk
Očekávaný výstup:
Porovná celá čísla. Seřadí sestupně, vzestupně.
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné.
Klíčová slova:
celá čísla, kladná, záporná, <, >, =
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
12-13 let (7. ročník)
• Množina celých čísel je uspořádaná.
• Všechna čísla tak lze seřadit pomocí
znamének < > = od nejmenšího k největšímu
a naopak.
• Nejsnáze opět vysvětlíme uspořádání
na číselné ose.
-5
-4 -3 -2
-1
0
1 2
3
4
• Čím je číslo na ose více vpravo, tím je větší.
5
Uvědom si:
• Každé kladné číslo je větší než nula.
8>0
• Každé záporné číslo je menší než nula.
-8 < 0
• Z dvou čísel je větší to, jehož obraz leží na
číselné ose více vpravo.
Porovnejte dvojice čísel :
2
-8
+7
-54
13
26
-26
-4
-6
+6
-45
-13
24
-24
-7
-14
+ 15
0
2
-4
0
24
-15
-1
0
-3
Porovnejte dvojice čísel - řešení
2 > -4
-8 < -6
+7 > +6
-54 < -45
13 > -13
26 > 24
-26 < -24
-7 < 0
-14 < 24
+ 15 > -15
0
> -1
2
> 0
-4 < -3
Přemýšlej!
1. Kdo má víc? Ten, který má 3 000 Kč dluhů, nebo ten,
kdo má 250 Kč hotovosti?
2. Rozhodni, která teplota je vyšší:
a)
+2 °C
nebo
-6 °C
b)
-1 °C
nebo
+5 °C
c)
-4 °C
nebo
-1 °C
Správnost kontroluj na číselné ose.
-5
-4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
3. Čísla: 4; 0; -5; -1; 6; -3; -2; -7; uspořádej sestupně od
největšího k nejmenšímu.
4. Které číslo je o 5 menší než číslo -1 ?
Řekni číslo:
a) o 3 větší než 0
b) o 3 menší než 0
c) o 5 větší než 10
d) o 5 vetší než -10
Tvoř další otázky.
Najděte a opravte chybu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-127 < -120
1 360 < 1 357
-108 < -110
13 647 < 13 650
-26 < 2 648
2 640 > 2 648
g)
h)
i)
j)
k)
l)
-139 < -200
-7 526 < 7 520
82 > 28
-1760 < -1 761
27 > -57
9 163 > 9 136
Najděte a opravte chybu. Řešení.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-127 < -120 v
1 360 < 1 357 x 1 360 > 1 357
-108 < -110 x -108 > -110
13 647 < 13 650 v
-26 < 2 648 v
2 640 > 2 648 x 2 640 < 2 648
g)
h)
i)
j)
k)
l)
-139 < -200 x -139 > -200
-7 526 < 7 520 v
82 > 28 v
-1760 < -1 761 x -1760 > -1 761
27 > -57 v
9 163 > 9 136 v
Použité zdroje:
• Vlastní tvorba

similar documents