Att integrera barn med hörselnedsättning i förskolan.

Report
INKLUDERING AV BARN MED
HÖRSELNEDSÄTTNING I
FÖRSKOLAN.
Inkludering av bar n med
hörselnedsättning i förskolan
Jag heter Jenny Stengård och arbetar som förskollärare på en integrerad
förskola som heter Sportstugan och ligger i Enskede i södra Stockholm.
Vår pedagogiska inriktning är utomhuspedagogik. Vi är medupptäckande
pedagoger som ser barnen som kompetenta individer.
Jag har arbetat inom skolan och förskolans värd i 13 år, men inte förrän
jag började på Sportstugan kom jag i kontakt med barn med hörsel
nedsättning.
Hos oss går det just nu 25 barn och där av 4 barn med hörselnedsättning.
Barnen på förskolan är mellan 1 och 5 år.
Sportstugans förskola
Förhållningssätt & Medvetenhet
• Tala tydligt
• Benämna ord i vardagen
• Upprepa
• Få med de andra barnen
• Använda ett varierat
• Korrigera smidigt
språk
• Uppmana barnen att säga till
• Tala framifrån
. . om de inte hör eller förstår
• Våga fråga igen
• Ge barnen tid
Språk
Hörsel
Hörhjälpmedel
Portabel slinga
Fast slinga utomhus
Leken
Tecken i verksamheten
Vi väver in tecken så det blir naturligt och roligt
Föräldrakontakt
Samverkan med skolan
Läroplanen
Lpfö 98 reviderad
En förskola för alla
• Normer och värden
• Utveckling och lärande
• Barns inflytande
• Föräldrars inflytande
• Samverkan med skolan
Exempel ur Gudrun Malmers matematikordlista
liten – mindre – minst
alla – hälften – några – ingen
tung – tyngre – tyngst
udda – jämna
mycket - mera – mest
full – tom
dyr – dyrare – dyrast
på – under – över – i – bredvid
många - fler – flest
först – sist – efter – i mitten
smal- smalare – smalast
upp – ned - vänster - höger
gammal – äldre - äldst
färger - former
Exempel på öppna frågor
• Vad tror du händer om…?
• Hur långt…?
• Vad tänker du på?
• Vad blev annorlunda?
• Vad hände här?
• Hur hjälpte ni varandra?
• Kan du visa mej?
• Vad har du lärt dej?
• Kan du berätta för mej?
• Skulle du kunna göra på ett annat sätt?
• Hur många…?
• Hur känns det?

similar documents