Stupňování přídavných jmen

Report
Stupňování přídavných jmen
 Mnohá
přídavná jména mohou při srovnávání
vyjadřovat zvláštními tvary trojí stupeň
vlastnosti:
 1. stupeň = pozitiv veselý
 2. stupeň = komparativ veselejší
 3. stupeň = superlativ nejveselejší
 Vyjadřování různého stupně vlastnosti se
nazývá stupňování
 Druhý stupeň přídavných jmen se tvoří z
prvního stupně pomocí přípon –ejší, -ější, ší, -í (veselejší, záhadnější, tišší, mělčí)
 Některá
přídavná jména mají dvojí tvary,
např. snazší i snadnější
 Třetí stupeň se tvoří z druhého stupně
předponou nej- (nejveselejší)
 Obtížnější případy stupňování najdeme v PČP
nebo SSČ
 Nepravidelně se stupňují přídavná jména:




dobrý – lepší – nejlepší
zlý – horší – nejhorší
velký – větší – největší
malý – menší - nejmenší
 Význam
přídavného jména je možno také
zesilovat nebo zeslabovat pomocí různých
příslovcí: velmi oblíbený, neobyčejně
kvalitní, více opotřebovaný, značně
poničený, málo upřímný, méně úspěšný
mnohem zajímavější, zcela ojedinělý, plně
vyhovující, nejlépe propracovaný


















nový
růžový
chabý
drzý
ubohý
hezký
blízký
lehký
krátký
prudký
snadný
drahý
křehký
úzký
měkký
řídký
nízký
lidský


















novější
růžovější
chabější
drzejší
ubožejší
hezčí
bližší
lehčí
kratší
prudší
snazší i snadnější
dražší
křehčí
užší
měkčí
řidší
nižší
lidštější



















ďábelský
sladký
těžký
hebký
tichý
suchý
vlhký
trpký
přátelský
otrocký
jednoduchý
hluboký
vysoký
tenký
břitký
lakomý
tajemný
známý
upřímný



















ďábelštější
sladší
těžší
hebčí
tišší
sušší
vlhčí
trpčí
přátelštější
otročtější
jednodušší
hlubší
vyšší
tenčí
břitčí
lakomější
tajemnější
známější
upřímnější
(Známá 3) oběžnice je Venuše, dobře viditelná zrána i
navečer. (Dobrý 3) náš fotbalový brankář byl František
Plánička. Karel je (rozumný 2) než malý Jirka. Je také
(upřímný 2) než jeho bratr. Je to můj (blízký 3) a (drahý
3) přítel. Není to (snadné 3). Vypočítal jsem i (těžký 3)
příklad. V Tatrách jsou hory (vysoké 2) a (strmé 2) než v
Krkonoších. Sněžka je (vysoká 3) hora v Čechách. Hliník
je (lehký 2) a (křehký 2) než železo. Ocel je (měkká 2)
než diamant. Jeseníky jsou (nízké 2) než Krkonoše.
Mateřská řeč je ten (krásný, cenný a drahý 3) poklad,
který jsme zdědili po předcích. Ve (zlých 3) dobách
bývala (pevným 3) pojítkem všech příslušníků národa.
Čím výše stoupáme, tím (řídký 2) je vzduch. Koh –i-noor
je (velký 3) diamant na světě. (Dlouhá 3) evropská řeka
je Volha. Čím (krátká 2) a (tenká 2) je struna, tím
(vysoký 2) a (slabý 2) tón vydává.
Nejznámější oběžnice je Venuše, dobře viditelná zrána i
navečer. Nejlepší náš fotbalový brankář byl František
Plánička. Karel je rozumnější než malý Jirka. Je také
upřímnější než jeho bratr. Je to můj nejbližší a
nejdražší přítel. Není to nejsnadnější. Vypočítal jsem i
nejtěžší příklad. V Tatrách jsou hory vyšší a strmější než
v Krkonoších. Sněžka je nejvyšší hora v Čechách. Hliník
je lehčí a křehčí než železo. Ocel je měkčí než
diamant. Jeseníky jsou nižší než Krkonoše. Mateřská řeč
je ten nejkrásnější, nejcennější a nejdražší poklad,
který jsme zdědili po předcích. Ve nejhorších dobách
bývala nejpevnějším pojítkem všech příslušníků národa.
Čím výše stoupáme, tím řidší je vzduch. Koh –i-noor je
největší diamant na světě. Nejdelší evropská řeka je
Volha. Čím kratší a tenčí je struna, tím vyšší a slabší tón
vydává.
Tento
den pro mě nebyl zrovna nejpříjem-jší.
Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjemnější.
Je stále zřejm-jší, že do pěti hodin se nevrátíme.
Je stále zřejmější, že do pěti hodin se nevrátíme.
Princezna m-la šaty ušité z nejjem-jšího hedvábí.
Princezna měla šaty ušité z nejjemnějšího
hedvábí.
Začala jsem být v jídle střídm-jší.
Začala jsem být v jídle střídmější.
To bylo to nejrozum-jší, co jste mohli udělat.
To bylo to nejrozumnější, co jste mohli udělat.
Tento
příběh byl ještě tajem-jší než předchozí.
Tento příběh byl ještě tajemnější než předchozí.
Očekávali jsme upřím-jší odpověď.
Očekávali jsme upřímnější odpověď.
Dnešní výstup byl ještě strm-jší.
Dnešní výstup byl ještě strmější.
Obloha byla stále tem-jší.
Obloha byla stále temnější.
Kteří jsou nejznám-jší čeští hudební skladatelé?
Kteří jsou nejznámější čeští hudební skladatelé?
Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznam-jší české
osobnosti, koho byste uvedli?
Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznamnější české
osobnosti, koho byste uvedli?

similar documents