Odborné kreslení, technika kresby-základní výtvarné pojmy

Report
Obchodní akademie a Střední odborná škola,
gen. F. Fajtla, Louny, p. o Osvoboditelů 380, Louny
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0052
Předmět
Odborné kreslení
Tematický okruh
Techniky kresby a malby - Základní výtvarné pojmy
Název materiálu
Odborné kreslení
Autor
Zuzana Koděrová
Datum tvorby
18. 8. 2013
Číslo sady
Ročník
27
Číslo DUM
3.2._27_01
ARR 1
Anotace
Žáci jsou v prezentaci seznámeni s technikami kresby a malby, s odborným názvoslovím předmětu Odborné kreslení
Metodický pokyn:
prezentace, výklad s pracovními listy A, B pro žáky
cílová skupina žáků: 16 – 19 let
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Koděrová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).“
©c.zuk
©c.zuk
Odborné kreslení
©c.zuk
Techniky kresby a malby
Základní výtvarné pojmy
©c.zuk
Archiv autora
Základní výtvarné pojmy
©c.zuk
•
•
•
•
Nástroj vnímání viditelného světa je oko
Je to zrakový orgán
Zrakem vnímáme světlo
Světlo umožňuje rozlišovat tvary a barvy
Výtvarné prostředky
1. Bod – linie – čára – tvar
2. Světlo a stín – modelace
3. Barva – tinta – název pro zrakový
vjem kvality
Archiv autora: „c.zuk“,
©c.zuk
©c.zuk
Linie
• vymezuje tvar u obrazu v ploše, u sochy v prostoru
©c.zuk
• vyjadřuje pohyb
• samotná linie
je kresba
• světlo a stín i linie
(čáry a stínování)
vytváří kresbu
Archiv autora:
©c.zuk
Kresba křídou na látku
©c.zuk
Světlo a stín
• jsou prostředky modelace
• vytváří pocit iluze objemu
v ploše obrazu
• u trojrozměrných předmětů
modeluje objem
Archiv autora: „c.zuk“
©c.zuk
Barva
Spektrální a hmotná
• vytváří malbu
• prostředek malby
• působí na naše city
• je abstraktní pojem
kvality
Archiv autora
©c.zuk
Archiv autora
1. Spektrální
světelný paprsek slunce se při
průchodu skleněným hranolem
rozloží na sedm barev
2. Hmotná
vzniká rozemletím barevných
materiálů – pigmentů (barviv)
a) přírodní barviva – hlinky, dřevěné uhlí, sušené organické látky
b) umělá – vyrobená chemickou cestou, například z ropy
©c.zuk
Kompozice
• záměrné uspořádání jednotlivých
složek díla do jednotného celku
• Uspořádání výtvarných prvků –
( v obrazech v ploše)
Archiv autora: „c.zuk“
základní druhy kompozice podle výtvarných prvků:
1. Lineární – pomocí čar – linií
2. Světelná (vzdušná) – pomocí
odstínů (valérů)
3. Barevná – pomocí barvy
Archiv autora: „c.zuk“
©c.zuk
1. Kompozice lineární
•
•
•
•
je základem obrazu
jednoduše naznačuje základ obrazu
vypadá jako geometrická konstrukce
ideální kompozice je zlatý řez (poměry
v obraze)
©c.zuk
Archiv autora
2. Kompozice barevná
©c.zuk
• rozvrh barevných tónů (= valérů)
v ploše obrazu
• může vytvořit iluzi prostoru
• používali ji zejména impresionisté
3. Kompozice světelná
• rozvrh barevných skvrn v obraze
Archiv autora
©c.zuk
Perspektiva
HORIZONT
HORIZONT
Archiv
autora
1. Lineární
Linie se sbíhají
do jednoho bodu
na horizontu
(například cesta
v krajině,
nebo kolejnice…)
© c.zuk
©c.zuk
2. Barevná
Teplé barvy vystupují, chladné ustupují (barvy krajiny)
1) Spodní části – první
plán
2) střední části
horizontálního pásu –
druhý plán
3) Obloha čili horizontální
pás při horní části obrazu
– třetí plán
Archiv autora
©c.zuk
©c.zuk
3. Světelná(vzdušná)
Předměty v přírodě v dálce ztrácejí na sytosti barvy, tvary na zřetelnosti.
(hory modrají a šednou, tvary splývají. Archiv autora
Archiv autora
©c.zuk
©c.zuk
©c.zuk
Proporce
Vzájemný poměr velikostí
např. náramkové hodinky
se jeví malé na nočním
stolku, ale velké vedle
prstýnku.
Archiv autora
Pařez se zdá větší,
než ve skutečnosti je.
©c.zuk
©c.zuk
Plocha a prostor
Plocha: má 2 rozměry:
výšku, šířku
Prostor: má 3 rozměry:
výšku, šířku, hloubku
Archiv autora: c.zuk
©c.zuk
©c.zuk
USA, Arkansas, city Rogers – malba stěn obchodu Natural Cook
©c.zuk
Dojem (iluzi)
třetího rozměru
v ploše
vytváříme
perspektivou.
©c.zuk
Archiv autora: c.zuk
©c.zuk
Malířská perspektiva
Zobrazení perspektivy výrazných
detailů, v dálce téměř nejasné
Hloubka s horizontem
Archiv autora
Archiv autora
©c.zuk
©c.zuk
Pracovní list
Podle předlohy postupuj takto:
Úkol A
1.
2.
3.
Na formát čtvrtky A3 překresli motiv
fotografie tužkou
Stínuj barevně pastelkami (můžeš
použít k liniím i tuš, pera, konturovací
pera apod.
Můžeš kombinovat barvy pastelek
podle sebe, míchat je svým stylem,
kreativitou.
Úkol B
1.
2.
3.
Podle předlohy vytvoř akvarel (můžeš
použít vodové barvy,
pokud nemáš k dispozici akvarelové
pastelky či barvy).
Maluj na Formát A3
Do svého ztvárnění dej i svou
kreativitu.
©c.zuk
Úkol A
předloha
©c.zuk
Archiv autora
©c.zuk
Úkol B
předloha
©c.zuk
Archiv autora
©c.zuk
Použitá literatura
[1] PLOCHÝ, Emanuel, Dr. Encyklopedie českého výtvarného umění:
Academia Praha 1975
[2] archiv autora, KODĚROVÁ, Zuzana. : fotografie: galerie ©c.zuk 2000-2014
Autorem fotografií, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Koděrová. Autor (Zuzana
Koděrová) souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém portálu.
©c.zuk
©c.zuk

similar documents