premeny skupenstwa

Report
Segečová Andrea
7.A
 Jednotlivé
skupenstva sa líšia
vzdialenosťou molekúl a ich
vzájomným silovým pôsobením
 Za určitých podmienok dochádza k
premene skupenstva látok
Tuhé
Kvapalné
Plynne
Topenie
• Tuhnutie
• Vyparovanie
• Kondenzácia
• Sublimácia
• Desublimácia
•
 Dej
pri ktorom sa mení pevné
skupenstvo na kvapalné
 Prebieha pri teplote topenia, ktorá
závisí od druhu látky a od tlaku
 Dej
pri ktorom sa mení kvapalné
skupenstvo na tuhé
 Prebieha pri teplote tuhnutia, ktorá
je pre danú látku rovnaká ako
teplota topenia
 Premena
kvapalného skupenstva na
plynne
 Prebieha pri každej teplote
 Závisí od teploty kvapaliny od
veľkosti voľného povrchu a od
rýchlosti odnášania pár z povrchu
kvapaliny
 Premena
plynného skupenstva na
kvapalné
 Opačný dej k vyparovaniu
 Keď je vzduch pri určitej teplote
nad voľným povrchom vody, vodnou
parou nasýtený a ochladený
 Premena
pevného skupenstva priamo
na plynné bez predchádzajúceho
topenia, teda bez prechodu cez
kvapalné skupenstvo
 Rýchlosť sublimácie je tým vyššia, čím
je:
vyššia teplota zahrievanej latky,
nižší tlak
menšia vzdialenosť medzi zahrievanou
látkou a ochladzovanou plochou
 Je
opakom sublimácie: plynné
skupenstvo sa mení na tuhé bez
kondenzácie
 www.wikipedia.org.sk
 www.oskole.sk
 www.google.sk
 www.fyzikus8.estranky.sk

similar documents