Gentleman silnic

Report
Hradec Králové, 17. září 2014
02
Gentleman silnic
O projektu
Historie
•
•
Od prosince 2004 ve spolupráci s Policií ČR
Jako první byl oceněn Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku,
který zachránil tehdy sedmnáctiletého mladíka
Cíl
•
•
Podpora dopravní bezpečnosti a pozitivní inspirace
Motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby nebyli lhostejní vůči
svému okolí
Kdo se může stát Gentlemanem silnic
• Ten, kdo osobně přispěje k záchraně života nebo jiným způsobem pomůže
ostatním při závažné dopravní nehodě
03
Gentleman silnic
Fakta
• Předáno již 99 titulů Gentleman silnic
• Přes
100 zachráněných lidských životů
• Oceněno
19 žen a 80 mužů
• Oceněno celkem 7 dětí a mladistvých ve věku 11 – 18 let
- Nejmladší zachránkyní se stala Anna Hondlová z Uherského Brodu
• Předáno na více než 40 místech České republiky
04
Gentleman silnic
05
Gentleman silnic
Faktory ovlivňující vývoj dopravní
nehodovosti
• Chování všech účastníků silničního provozu
–
Bezpečnost a plynulost silničního provozu je závislá zejména na vlastním chování všech
jeho účastníků
• Intenzita silničního provozu
• Technický stav a bezpečnost vozidel
–
Vyšší bezpečnost vozidel – více bezpečnostních prvků ve vozidlech
• Kvalita a stav pozemních komunikací
• Klimatické podmínky
• Činnost Policie ČR
–
–
–
Represe vůči účastníkům silničního provozu
Prevence rizikového chování v dopravě
Vytváření bezpečného dopravního prostoru
306
Gentleman silnic
Vývoj dopravní nehodovosti 2004 – srpen 2014
ROK
POČET NEHOD
USMRCENO
TĚŽCE ZRANĚNO
LEHCE ZRANĚNO
2004
196 484
1 215
4 878
29 543
2005
199 262
1 127
4 396
27 974
2006
187 965
956
3 990
24 231
2007
182 736
1 123
3 960
25 382
2008
160 376
992
3 809
24 776
2009
74 815
832
3 536
23 777
2010
75 522
753
2 823
21 610
2011
75 137
707
3 092
22 519
2012
81 404
681
2 986
22 590
2013
84 398
583
2 782
22 577
2014
54 958
397
1 824
15 838
Celkem
1 373 057
9 366
38 076
260 817
307
Gentleman silnic
Vývoj počtu nehod a jejich následků v ČR
Vývoj počtu nehod a jejich následků (trend od roku 2004)
110
100
I N D E X rok 2004=100%
90
80
70
60
POČET NEHOD
50
USMRCENO
TĚŽCE ZRANĚNO
40
LEHCE ZRANĚNO
30
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
300
250
200
150
I N D E X rok 1961=100%
350
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
208
Gentleman silnic
Vývoj počtu nehod a jejich následků v ČR
(trend od roku 1961)
600
550
500
450
POČET NEHOD
USMRCENO
TĚŽCE ZRANĚNO
LEHCE ZRANĚNO
400
100
50
0
209
Gentleman silnic
10 nejčetnějších příčin nehod řidičů
motorových vozidel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
Nezvládnutí řízení vozidla
Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
Nesprávné otáčení nebo couvání
Nedání přednosti proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST
Nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
Jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru
Vyhýbání bez dostatečné boční vůle
Jiný druh nesprávného způsobu jízdy
210
Gentleman silnic
10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů
motorových vozidel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nezvládnutí řízení vozidla
Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
Jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru
Nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu
Jiný druh nepřiměřené rychlosti
Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu
Nedání přednosti proti příkazu dopravní značky STŮJ DEJ PŘEDNOST
Jiný druh nesprávného způsobu jízdy
211
Gentleman silnic
Činnost a priority Policie ČR
• Dohled na dodržování pravidel silničního provozu, usměrňování
a řízení dopravy
• Akce zaměřené na kontrolu používání bezpečnostních pásů
a autosedaček
• Cílené dopravně bezpečnostní akce a opatření vyhlášené
v jednotlivých krajích na základě vyhodnocení situace a rizik
• Bezpečnost nemotorizovaných účastníků silničního provozu
–
–
Dohled u přechodů pro chodce
Používání bezpečnostních prvků a prostředků pro vlastní ochranu
• Alkohol a drogy v silničním provozu
• Odstraňování rizikových lokalit, posuzování míst tragických
dopravních nehod
• Zvýšený dohled na rekonstruovaných úsecích dálnice D1
12
Gentleman silnic
100. Gentleman silnic
Jaroslav Kolman
Na místě nehody
13
Gentleman silnic
Gentleman silnic - 10 let projektu
• Ze 100 Gentlemanů silnic vybrala Česká pojišťovna
ve spolupráci s Policií ČR 10 nejsilnějších příběhů záchrany života
• Speciální titul Gentleman
desetiletí
• Vytvořena webová stránka, kde jsou umístěny další detaily
o projektu, policejní statistiky a důležité informace z oblasti dopravní
bezpečnosti
www.gentlemansilnic.cz
14
Gentleman silnic
Hlasování veřejnosti
•
Výběr jednoho z TOP 10 příběhů Gentlemanů silnic
•
Od 17. do 30. 9. 2014 hlasování na stránkách www.gentlemansilnic.cz
•
14. 10. 2014 vyhlášení Gentlemana desetiletí
Nominace
•
Na stránkách www.gentlemansilnic.cz možnost nominace adepta
na ocenění titulem Gentleman silnic
15
Gentleman silnic
16
Gentleman silnic
Gentlemani silnic zachraňující
na území Královéhradeckého kraje
Jaroslav Kolman
Petr Barborka, Martin Kváš, Jan Šmidrkal
17
Gentleman silnic
Děkujeme za pozornost

similar documents