DUM č. VY_32_INOVACE_118 - Masarykova obchodní akademie

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Český jazyk a literatura
Tematický okruh
Literatura pro 2.ročník
Téma
Oscar Wilde
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_118
Jméno autora
Eva Máchová
Datum vytvoření
7.3.2013
Anotace
Opakovací prezentace autorova života a díla, práce s ukázkami.
Oscar Wilde
Opakování
1) Zkuste si opakovací test. Nezapomeňte na vyhodnocení!
2) Zopakujte si následující pojmy:
DANDY
NARCISMUS
PORTRÉT
DEKADENCE
3) Za pomocí výše zmíněných pojmů charakterizujte nejslavnější
román Oscara Wilda.
Dílo
Doplňte tabulku, poslední řádek za pomocí videa:
Název
Obraz Doriana
Graye
Slavík a růže
Jak je důležité
míti Filipa
Lit. žánr
Postavy
Téma
Přečtěte si následující Wildovy citáty (1). Jak byste na jejich
základě charakterizovali jejich autora?
Člověk je nejméně sebou samým. Dej mu masku a poví pravdu.
Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás
nemluví.
Jsme dnes natolik vzdělaní, že nás už nic kromě šťastného
manželství nemůže překvapit.
Nikde se nelze nudit tak výborně jako v rodinném kruhu.
Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil.
Inteligence není choroba nakažlivá.
Přečtěte si ukázku ze závěru románu Obraz Doriana Graye. Jaká
scéna následuje? Pokuste se dopsat ji.
Bylo slyšet výkřik a zadunění. Ve výkřiku zazněl takový děs ze smrti,
že sluhové se s leknutím probudili a vyklouzli ze svých pokojů.
Dva páni, kráčející dole po náměstí, se zastavili a zvedli oči k tomu
velkému domu. Pak šli dál, dokud nepotkali policistu, a vrátili se s
ním. Policista několikrát zazvonil, ale nikdo nepřišel otevřít. Až na
světlo v jednom z nejhořejších oken bylo v celém domě tma. Po
chvíli strážník odešel, postavil se do sousedního portálu a vyčkával.
„Čí je to dům, konstáble?“ ptal se starší z pánů.
„Pana Doriana Graye, pane“ odvětil policista.
Páni se na sebe podívali, ušklíbli se a vykročili. Jeden z nich byl strýc
sira Henryho Ashtona.
Uvnitř v domě, v křídle pro personál, hovořili spolu tichým šepotem
polooblečení sluhové. Stará paní Leafová plakala a lomila rukama.
Francis byl smrtelně bledý.
Asi po čtvrthodině si přibrali kočího a jednoho lokaje a kradli se
nahoru. (...) Když vstoupili do místnosti...
(2)
Přečtěte si závěr románu a srovnejte se svým textem:
Když vstoupili do místnosti, spatřili na stěně skvostný portrét
svého pána, jak ho naposledy viděli, se vší tou podivuhodnou
nádherou jeho mladosti a krásy. Na podlaze ležel mrtvý muž ve
večerním úboru a s nožem v srdci. Byl povadlý, vrásčitý a měl
odporný obličej. Teprve, když si prohlédli jeho prsteny, poznali, kdo
to je. (2)
Rozbor ukázky:
Posuďte roli vypravěče v textu.
Popište atmosféru ukázky.
Charakterizujte jazykovou stránku ukázky.
Řekněte, jak na vás uvedená ukázka i celé dílo zapůsobilo.
Seznam literatury a pramenů
Úvodní snímek: Oscar Wilde Statue.JPG. [online] [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public
domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar_Wilde_Statue.JPG
Test [online] [cit. 2013-03-07]. Dostupný na WWW: http://testy.nanic.cz/testy/literatura/oscarwilde/
Video:
Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa (1979). [online] [cit. 2013-03-07]. Dostupný na WWW:
http://www.youtube.com/watch?v=2CCC5wXiXA4
(1) Citáty. http://cs.wikiquote.org/wiki/Oscar_Wilde
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Obraz_Doriana_Graye

similar documents