Humanizmus a renesancia

Report
Humanus = ľudský
Renesans = obnova, znovuzrodenie
 boli v 14. až 17. storočí
 Humanizmus je európske , kultúrne a
spoločenské hnutie
 cieľom je znovuzrodenie antiky
 odmieta feudálnu a cirkevnú ideológiu
a obracia sa k pozemskému životu
Zdôrazňuje tieto hodnoty:
 racionalizmus – úcta k rozumu
 senzualizmus – zmyslové vnímanie
 individualizmus - zdôrazňovanie významu
jednotlivca
 vznik novej epochy súvisí s rozvojom výroby
a rozmachom meštianstva = buržoázia
 literárna renesancia zobrazuje radostný
prirodzený vzťah človeka k pozemskému
prirodzenému životu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
návrat k antike a antickým ideálom
uznávanie radostí pozemského života
v popredí sú zmysly a rozum
individualizmus - viera vo vlastné sily
literatúra sa píše v národnom jazyku
náučná literatúra - životopisy, cestopisy,
pedagogická literatúra, rozkvet lyriky
mnohostranní umelci
Taliansko
 Dante Alighieri – Božská komédia
 Giovanni Boccacio - Dekameron
 Francesco Petrarca - Sonety pre Lauru
Francúzsko
 Francois Rebelais – Gargantula a Pantagruel
 Francois Villon – Malý testament, Veľký testament
Španielsko
 Miguel de Cervantes y Saavedra - Dômyslený
rytier don Quijote de la Mancha
Anglicko
 William Shakespeare – Hamlet







dej sa odohráva na Veľkú noc v roku 1300
skladá sa z troch častí: očistec, peklo, raj
žáner: epos
hlavné postavy: Dante, Vergílius, Beatrice
téma: hľadanie odpovede na otázku:
Čo je zmyslom človeka?
zobrazuje základné problémy
stredovekého človeka
idea: odhalenie cesty k spáse










neobmedzenosť tém, času, miesta
obraz pozemského života
obraz kladných a záporných vlastností ľudí
hrdinovia sú silní jednotlivci, ktorí sú sami strojcami svojich osudov
činy hlavných hrdinov vyplývajú z ich charakterov, preto sú to často
rozporne žijúce postavy, ktoré sa nevzdávajú svojich ideálov, dokonca ani
vtedy, keď musia pre ne zomrieť
významné postavenie v jeho hrách majú ženy, ktoré samostatne
rozhodujú o svojom živote
príčinou tragédie v jeho hrách je ľudská vášeň alebo náhoda
v jeho hrách sa vyskytujú aj komické prvky, ktoré nie sú ostro oddelené
od tragických
vo svojich hrách vychádzal z mnohých predlôh, hlavne upravoval staré
príbehy a námety
typickým veršom jeho hier je blankvers – päťstopový 10 – 11 slabičný
nerýmovaný jamb
Komédie - Veselé panie z Windsoru, Sen noci
svätojánskej, Skrotenie zlej ženy
Historické hry : Kráľ Ján, Richard (II., III.) Henrich (IV.,
V., VI., VIII.)
Tragédie : Julius Caesar, Hamlet, Kráľ Lear, Othello,
Hry : Búrka, Zimná rozprávka, Dvaja vznešení príbuzní




žáner: tragédia
téma: tragédia dánskeho princa, ktorý sa musel
pomstiť
idea: každý zlý čin bude potrestaný
hlavné postavy: Hamlet, Claudius,
Polonius, Gertrúda, Leartes,
Horatio, Ofélia




žáner – pikareskný román
hlavné postavy – Don Quijote, Sancho
Panza, Dulcina
téma - zosmiešniť a skritizovať vtedy
populárne rytierske romány, ktoré sa
vtedy masovo čítali a vyjadrovali
myslenie ľudí feudálneho sveta
idea - márnosť večného boja človeka
s veternými mlynmi- jednotlivec nie je
schopný sám vyriešiť problémy
spoločnosti
Ďakujem za pozornosť.
Monika Bachárová V.H.

similar documents