Unitats didàctiques - Aprenentatge i Ensenyament Bio_Geo

Report
Unitats didàctiques
Aprenentatge i ensenyament de la biologia i
la geologia
Rosa Marín Osma
Anna Montagut Hernández
Neus Montaña Martínez
Tatiana Pla Doz
Les nostres unitats didàctiques
• Biologia
La relació i la coordinació en les plantes.
2n ESO
• Geologia
L'activitat geològica externa del planeta.
3r ESO
Biologia
• Curs: 2n d’ESO
• Matèria: Ciències de la Naturalesa
• Unitat didàctica: La relació i la coordinació en
les plantes.
• Activitat central: pràctica dels tropismes.
Sessió 1
• Realització d’una KPSI per tal de saber els
coneixements previs dels alumnes.
• Repàs de les funcions de relació i coordinació
dels animals.
• Activitat inicial que servirà per introduir el
tema.
Sessió 1
KPSI
1.
2.
3.
4.
No tinc idea formada.
Tinc resposta però no estic segur/a que sigui la correcta.
Ho sé, però potser no ho explicaria bé.
Ho sé i sé explicar-ho als altres.
1
Conec les funcions vitals
Conec la funció de relació
Conec els elements implicats en la relació
Conec els diferents tipus de receptors
2
3
4
Sessió 1
Activitat inicial
Sabem que els éssers vius, entre d’altres funcions vitals, responen
davant els canvis ambientals. Imagineu-vos que uns companys vostres
diuen:
– Quan s’acosta l’hivern, els óssos responen al canvi d’estació
hivernant.
– I les orenetes migren! Quan arriba el fred, marxen a zones més
càlides, i quan arriba el bon temps, tornen.
– Les abelles fugen del fum. Ho he vist quan el meu tiet va a
recollir la mel!
La Rita, que no està atenta a classe, també diu la seva:
– És clar! I les plantes, com que no tenen òrgans dels sentits ni es
poden desplaçar, no responen als canvis ambientals!
Sessió 1
Activitat inicial (pluja d’idees)
És cert el que diu la Rita? Com li ho explicaríeu? Podeu utilitzar
exemples.
Sessió 2
•
•
•
•
Resum de la sessió anterior.
Els tropismes.
Les nàsties.
Les hormones vegetals.
Sessió 2
• Geotropisme i fototropisme:
http://www.youtube.com/watch?v=Pl8qV-nuh9U
• PowerPoint en vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=XpHDgYJZarE
• Planta carnívora:
http://www.youtube.com/watch?v=Vcbj2EOY958
• Blog de ciències de 2n d'ESO:
http://naturaleseso2.blogspot.com.es/2010/11/l
a-relacion-en-los-vegetales.html
Sessió 3
• Repàs de la unitat.
• Inici de la pràctica: Els
tropismes. Aquesta activitat
s’avaluarà mitjançant una
rúbrica.
Els tropismes
L’Aniol visita a la seva tieta que és professora a l’institut de la
ciutat. Quan surt al jardí veuen un munt de pots de vidre amb
petits brots a l’interior. L’Aniol, que és molt curiós, s’ho mira
amb atenció. Veu que semblen llenties, però els surt una arrel i
una tija. Per comprovar que està en el cert, va a parlar amb la
seva tieta.
–
–
–
–
–
–
Tieta! Això que hi ha en aquests pots són llenties?
Sí.
Però els surt una tija cap a dalt i les arrels per avall!
Molt observador...
Però per què ho has fet, això?
Veuràs, als meus alumnes de 2n d’ESO els estic explicant la
relació de les plantes i he pensat que ho entendrien millor si ho
veuen en aquests pots.
Els tropismes
Com li explicaríeu a
l’Aniol el que vol
demostrar la professora
als seus alumnes?
Els tropismes
Ara, vosaltres us posareu en la pell de la
professora. Per poder-ho fer, us dividiré en 4
grups i cadascun s’encarregarà d’estudiar un
tropisme diferent: fototropisme, geotropisme,
tigmotropisme i hidrotropisme.
Fototropisme
Vosaltres sereu els encarregats d’explicar el
fototropisme. Quina hipòtesi creieu que heu de
comprovar? (debat)
Hipòtesi: la tija té un fototropisme positiu.
Fototropisme
Per poder-ho fer, necessitareu:
–
–
–
–
3 llenties.
Un pot de vidre.
Cotó fluix.
Aigua.
Els passos que heu de seguir són els següents:
– Poseu les llenties dins del pot de vidre sobre el cotó fluix humit. Poseulo a un racó on hi arribi suficient llum. Vigileu que no molesti perquè no
el podreu moure durant l’experiment.
– Les llenties triguen uns dies en créixer, heu de ser pacients. Convé que
aneu comprovant que el cotó no s’assequi, ha d’estar sempre humit.
– Al cap d’una setmana, haureu de portar el pot a classe i explicar-ho als
companys. En cas que no surti res, raoneu el per què.
Sort!
Geotropisme
Vosaltres sereu els encarregats d’explicar el
geotropisme. Quina hipòtesi creieu que heu de
comprovar? (debat)
Hipòtesi: l’arrel té un geotropisme positiu.
Geotropisme
Per poder-ho fer, necessitareu:
–
–
–
–
6 llenties.
2 pots de vidre.
Cotó fluix.
Aigua.
Els passos que heu de seguir són els següents:
– Poseu les llenties dins del pot de vidre sobre el cotó fluix humit. Poseu-lo a un
lloc on hi arribi suficient llum. Un pot l’heu de posar dret i l’altre, en horitzontal.
– Les llenties triguen uns dies en créixer, heu de ser pacients. Convé que aneu
comprovant que el cotó no s’assequi, ha d’estar sempre humit.
– Al cap d’una setmana, haureu de portar el pot a classe i explicar les diferències
del que ha passat als pots als companys. En cas que no surti res, raoneu el per
què.
Sort!
Tigmotropisme
Vosaltres sereu els encarregats d’explicar el
tigmotropisme. Quina hipòtesi creieu que heu de
comprovar? (debat)
Hipòtesi: el pèsol té tigmotropisme positiu.
Tigmotropisme
Per poder-ho fer, necessitareu:
– 1 planter de pèsol.
– Una canyeta.
– Aigua.
Els passos que heu de seguir són els següents:
– Regueu el planter i poseu-lo a un lloc amb suficient llum (a poder
ser a la finestra o al balcó).
– Claveu la canyeta al test, vigilant de no trencar el planter.
– Aneu regant la planta perquè l’haureu de portar a classe i explicar
què heu observat. En cas que no surti res, raoneu el per què.
Sort!
Hidrotropisme
Vosaltres sereu els encarregats d’explicar
l’hidrotropisme. Quina hipòtesi creieu que heu
de comprovar? (debat)
Hipòtesi: l’arrel té hidrotropisme positiu.
Hidrotropisme
Per poder-ho fer, necessitareu:
–
–
–
–
–
3 llenties.
3 taps de suro.
3 agulles de cap
Cotó fluix.
Aigua.
Els passos que heu de seguir són els següents:
– Heu de fer una mena de “pintxo” amb el cotó, la llentia i el tap. El tap
farà de base, la llentia quedarà al mig i al damunt hi tindrà el cotó que
haureu de mantenir humit.
– Les llenties triguen uns dies en créixer, heu de ser pacients.
– Al cap d’una setmana haureu de portar-ho a classe i explicar què ha
passat a la resta de companys.
Sort!
Resultats
Fototropisme
Geotropisme
Tigmotropisme
Hidrotropisme
Rúbrica
Geologia
• Curs: 3r d’ESO
• Matèria: Biologia i geologia
• Unitat didàctica: Els processos geològics
externs i mesures per la seva predicció.
• Activitat central: presentació d’un vídeo fent
una predicció del temps.
(quadre)
Sessió 1
Sessió 1
KPSI
1.
2.
3.
4.
No tinc idea formada.
Tinc resposta però no estic segur/a que sigui la correcta.
Ho sé, però potser no ho explicaria bé.
Ho sé i sé explicar-ho als altres.
1 2 3 4
Conec les capes de la Terra
Conec com es formen els fenòmens meteorològics
Conec els processos geològics externs
Conec les zones climàtiques de la Terra
Conec els instruments meteorològics
Sessió 2
Sessió 3
• Previsió meteorològica:
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=2759
1&p_ex=mapes%20del%20temps
• Anticiclons i depressions:
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3018
8
Webquest
Simulació previsió
Avaluació
Rúbrica

similar documents