presentation - Datorn i utbildningen

Report
Från analog till digital skola
Bakgrund
Från
Småskaligt verksamhetsnära IT
Via
Teknikstyrd stordrifts IT med administrativa
industriella förtecken
På väg till
Verksamhetsstyrt/anpassat IKT-stöd
Det här behövs
formulerades vid en workshop 2009
Målbild/vision
1:1 koncept! Hur då?
Lärande och lärresurser! Hur då?
Ekonomiska förutsättningar
Tekniska förutsättningar och avtal
Plan för lärarnas kompetensutveckling
Skolledarrollen! Vad innebär den nu?
Hantering av juridiska frågor
Forskning
Västeråsmodellen
• Elevers bästa
lärande
• Pedagogers behov
• Entreprenöriell
strategi
• Omvärldsspaning
• Pilotprojekt
• Styrning för hållbar
utveckling
Utvecklingsresan i Västerås
2008
Litet pilotprojekt
Stort pilotprojekt
Ny
verksamhetsmodell
Bred utrullning
Uppföljning
2009
2010
2011
2012
Verksamhetens och projektets
målbild 2010-2012
Skolan ger varje barn och elev bästa möjliga förutsättningar att nå
sina mål. Nya sätt att tänka kring mötet med eleverna och kring den
pedagogiska utvecklingen leder till att fler når målen. Skolan utmanar
och inspirerar barn och ungdomar och deras nyfikenhet och kreativitet
tas tillvara.
Lärandet anpassas, avseende lärstil och lärmiljö, till olika elevers
behov. Tillgången till IT, annan modern teknik och skolbibliotek ger
möjligheter till en anpassningsbar och flexibel pedagogik. Lärandet
sker oberoende av tid och rum.
Tekniklösningar
• Trådlöst nät
• Informationssäkerhet
– Webfilter
– Certifikat
•
•
•
•
Mac/PC/open source
Användare är egna administratörer
Live + Share point
Successiv utrullning/profilskolor
Lösningar utbildning
• PIM för alla
• Utbildning för skolledare och utvalda lärare
– Tänk OM
– Innovativa Skolprogrammet
• Nätverk för att dela erfarenheter och fånga behov
– Skolledare
– Lärcoacher
– Teknikansvariga
• IKT-mentor
Utmaningar
• Förvaltning mot förvaltning
• Utrullningstakt i förhållande till
ekonomi, ordnade processer och
support
• Alla lärares involvering och vilja till
utvecklat arbetssätt
• Hållbar utveckling i förvaltning,
tekniskt och pedagogiskt
• Säkra skolans behov i outsourcing,
upphandling systemstöd
Undersökning bland lärare om hur datorn
påverkar arbetet i skolan 2011 gav bilden
Fördelar med datorn
(elevers uppfattning)
Nya beslut!
•
•
•
•
•
Gemensam utbildningsgrund för alla
Test av nya verktyg
Ny skolportal
Nytt skoladministrativt system på G
Ny verksamhetsmodell som integrerar
IT-stödet i pedagogiken
Erfarenheter under
utvecklingsresan har lärt oss:
• Att kompetensutveckling och stöd för lärares
lärande i vardagen är viktiga förutsättningar i
förändringsarbetet
• Att det behövs effektiva rutiner för hantering
av teknikproblem
• Att vi har riktlinjer och regler för elevers
användning
• Att vi ständigt arbetar med problemlösning
och förbättringar
• Att strategisk ledning och politik kommer med
Kontakt
Kenneth Wiberg
IS/IT-chef proAos
[email protected]
Bitte Henriksson
utvecklingsledare, Västerås stad Skolverksamheter
[email protected]

similar documents