obrazac P-2

Report
Redoslijed popunjavanja
popisnih obrazaca
Osnovni popisni obrasci
• Popisnica (obrazac P-1) služi za upisivanje
podataka o osobi;
• Upitnik za domaćinstvo i stan (obrazac P-2)
služi za upisivanje podataka o domaćinstvu,
stanu i poljoprivredi;
• Kontrolnik (obrazac P-3) služi za
evidentiranje svih popisnih jedinica u
popisnom krugu.
Redoslijed popunjavanja
obrazaca
• Identifikacioni podaci na Kontrolniku
• Unutrašnja stranica Kontrolnika (obrazac P-3), od
kolone 1 do kolone 6
• Upitnik za domaćinstvo i stan (obrazac P-2):




identifikacioni podaci na naslovnoj stranici,
Spisak osoba (unutrašnja stranica obrasca),
podaci o stanu i zgradi (prva stranica obrasca),
podaci o domaćinstvu i poljoprivredi (četvrta stranica
obrasca).
Redoslijed popunjavanja
obrazaca
• Popisnica (obrazac P-1) - za svaku osobu koja je
upisana u Spisak osoba (na obrascu P-2)
• Dio “Popunjava popisivač” na Upitniku za
domaćinstvo i stan (obrazac P-2)
• Dio “Popunjava popisivač” na Popisnici (obrazac P-1)
• Na kraju, unutrašnja strana Kontrolnika preostale
kolone (7 - 10, a po potrebi i 11 - 13).
Redoslijed popunjavanja
obrazaca
• Dijelove „Popunjava popisivač“ na obrascima P-2 i
P-1 i kolone 7 - 9 u Kontrolniku popisivač popunjava
kod kuće, po okončanju terenskog rada za taj dan.
• Prve rezultate za popisni krug tj. naslovnu stranicu
Kontrolnika popisivač popunjava tek nakon
završenog popisivanja u popisnom krugu.
Kontrolnik (P-3) - naslovna
strana
1.str.
Unutrašnju stranu
Kontrolnika – kolone 1-6
Identifikacioni podaci
1
x
OL I MP I J S K A
Obavezno obilježiti pismo
Olimpijska
36
0 3 2 018 0 26
Spisak osoba
Kolonu 10 popuniti
koristeci ovu tabelu
Kolone 7, 8, 9popuniti koristeći ove 3 tabele
1 i 4 strana Upitnika za
domaćinstvo i stan
4 str.
1 str.
Popisnice za svaku osobu
upisanu u Spisak osoba
Milan
Pavlović
MILAN
PAVLOVIĆ
Marina
Pavlović
MARINA PAVLOVIĆ
EnaENA
Pavlović
PAVLOVIĆ
Srđan
Pavlović
SRĐAN
PAVLOVIĆ
Dio - Popunjava popisivač
(obrasci P-2 i P-1)
• Upitnik za domaćinstvo i stan (obrazac P-2)
• Popisnica (obrazac P-1)
Dijelove „Popunjava popisivač“ na obrascima
popisivač popunjava kod kuće, po okončanju
terenskog rada za taj dan.
Unutrašnja strana kontrolnika
– kolone 7-13
KONTROLNIK
Posljednja
strana
(Pitanja od 23- 32)
Popisnica
(Оbrazac P – 1)
(Obrazac P– 3)
Prva strana
Sve po redu
(Pitanja od 1-22)
(indentifikacioni p.,
pitanja od 1-46)
Prva strana
Unutrašnja
strana
Кontrolnik
(Identifikacioni podaci)
(Spisak lica)
Prva strana
(Identifikacioni
podaci)
Unutrašnja strana
kontrolnika
(kolone od 1-6)
Оbrazac P - 2
(Оbrazac P – 3)
Unutrašnja strana
kontrolnika
(kolone od 7-12)
Prva strana
(Tabele 1 -5)
Sređivanje i predaja popisne građe
• Upitnici za domaćinstvo i stan (P-2)slažu se prema
rednom broju upisa u Kontrolnik
• Sve popunjene popisnice (Obrazac P-1) ulažu se u
pripadajući Upitnik za domaćinstvo i stan (Obrazac
P-2). Izuzetno, u slučaju kolektivnih domaćinstava
popisnice se stavljaju ispod obrazca P2
• Obrazac P-2 i pripadajući obrasci P-1 povezani su
istim identifikacionim podacima
• Popisnice se slažu po rednim brojevima kako su
upisane u Spisak Upitnika za domaćinstvo i stan
Kontrolnik i P-2
0 0 1
P-2 i P-1
ISTE ŠIFRE
ISTE ŠIFRE
ISTE ŠIFRE
Šifre za osobe od
001 do 999 (po istom redu
kako su upisane u Spisak
osoba koje žive ili borave
na ovoj adresi)
• Popunjeni
obrasci
• Poništeni
ISTE ŠIFRE
• Prazni
• Upitnike složene na prethodno prikazan
način odlaže u kutiju za čuvanje i transport
popisnog materijala
• Zatim stavlja skicu popisnog kruga
• Na kraju se preko već sređenih popisnih
obrazaca stavlja Kontrolnik
Hvala na pažnji

similar documents