12. Normalni porod. Puerperij

Report
Normalni porod
Čimbenici poroda
 porodni kanal
 porodni objekt - dijete
 porodne snage - trudovi
Porodni kanal


koštani dio
mekani dio
Porodni kanal
koštani dio = zdjelica
Porodni kanal
 koštani dio
 velika i mala zdjelica (linea
terminalis)
 mala zdjelica – bitna za
mehanizam poroda
 ulaz zdjelice)
 poprečno ovalan
 sredina zdjelice
 okrugla (promjer 12
cm)
 izlaz zdjelice
 uzdužno ovalan
Porodni kanal
 mekani dio
donji uterini segment
vrat maternice
rodnica i vulva
dno zdjelice
unutarnja
cijev
vanjska
dijafragma pelvis
dijafragma urogenitale cijev
Porodni objekt - dijete
Porodni objekt - dijete

Suture


najvažnija sutura sagitalis
Fontanele


velika fontanela
mala fontanela
Porodne snage - trudovi

trud



snaga
trajanje
frekvencija
Porodne snage - trudovi
Ritmičke kontrakcije maternice



u početku rijetki, slabi, kratkotrajni
pri kraju učestali, jaki, dugotrajni
u doba izgona naponi
Aktivnosti uterusa u trudu

Kontrakcioni dio


korpus
Distrakcioni dio
donji uterini segment = DUS (!?)
 cerviks

Smještaj ploda u maternici




položaj – situs
namještaj – positio
stav – praesentatio
držanje – habitus
Smještaj ploda u maternici

Položaj: definira odnos uzdužne osi ploda sa
uzdužnom osi maternice


Namještaj: definira leđa ploda


ovisno o položaju, lijevo, desno, gore dolje,
sprijeda, straga ..
Stav: definira vodeću čest ploda


uzdužni, poprečni, kosi
zatiljak, čelo, zadak, rame ..
Držanje: definira međusobni odnos plodovih
česti

teži ka obliku jajeta („fetalni položaj”, minimalni
volumen)
Trajanje poroda
Prvorotkinje - 12 sati

1. doba 7-10 sati

2. doba 1-2 sata
Višerotkinje – 7-8 sati

1. doba 5-7 sati

2. doba 20-40 min
Porodna doba
1. porodno doba – doba
otvaranja
2. porodno doba – doba
izgona
3. porodno doba – doba
posteljice
4. porodno doba – stadij
ranog oporavka (2 sata)
1. porodno doba
Počinje prvim regularnim trudovima ili
prsnućem vodenjaka
Završava kada je ušće potpuno otvoreno (10
cm)
1.latentna faza
traje oko 8 sati
završava kada je ušće otvoreno 2-3 cm
2.aktivna faza
ušće se otvara 1.2-1.5 cm/h
1. porodno doba - prvorotkinje
1. porodno doba - višerotkinje
2. porodno doba
• Počinje kada je ušće potpuno otvoreno (10 cm),
a vodenjak prsnut
• Završava kada se porodi dijete
Trajanje
 prvorotkinje 1-2 sata
 višerotkinje 20-40 min
Kretnje glavice
 angažiranje glavice
 spuštanje
 fleksija
 unutrašnja rotacija
 defleksija
 vanjska rotacija
 ekspulzija
Preklapanje kostiju glavice
Indiferentni stav glavice
Fleksija glavice
Ulaz zdjelice
Unutarnja rotacija
Defleksija
Vanjska rotacija
2. porodno doba – aktivno vođenje
CTG nadzor
prokidanje vodenjaka (amniotomija)
ublažavanje porodne boli
 analgetici (Dolantin)
 spazmolitici
 sedativi (diazepam)
pojačavanje trudova
 oksitocin
 prostaglandini
epiziotomija
3. porodno doba
• Počinje rođenjem djeteta
• Završava rođenjem posteljice
Traje 30-60 min
Znakovi odljuštenja
Načini odljuštenja
 Modus Schultze – središnje odljuštenje
 Modus Duncan – rubno odljuštenje
 kombinirani način
Aktivno vođenje 3. doba: uterotonik +
oksitocik
Opasnost jakih krvarenja !!!
4. porodno doba
• Počinje rađanjem posteljice i traje 2 sata
Zaustavljanje krvarenja (hemostaza)
 miotamponada
 trombotamponada
Pregled posteljice
Šivanje porodnog kanala (epiziotomija, laceracije)
Krvarenje
 opservacija
 palpiranje uterusa
 znaci krvarenja (RR, puls,UZV, ..)
Opasnost jakih krvarenja !!!
Puerperij
Razdoblje od 6 tjedana nakon poroda
Procesi
 laktacija
 smanjivanje maternice
 lohija
 amenoreja
 ↓ tjelesne mase

similar documents