6. Anticiklona

Report
Anticiklona
Anticiklona-definicija
Anticiklone sjeverne i južne polutke,
Cirkulacija vjetra
Vrijeme u području anticiklone
Grebeni visokoga pritiska
Očitavanja izobara i smjera vjetra
Definicija i značajke anticiklone
vrtložni barički sustav
često se zove samo maksimum
(eng. high)
izobare gušće prema rubu, a više
razmaknute međusobno nego u
cikloni (manji gradijent)
divergentno prizemno strujanje i
konvergentno visinsko strujanje na
sjevernoj polutci u smjeru kazaljke
na satu
1020-1040 hPa
promjer do 2000 km
Cirkulacija vjetra
Cirkulacija vjetra
barički gradijent slabiji  manje vjetra, a najjači
na rubu
smjer gibanja jednak smjeru vjetra na visini 3-5
km, često miruje
Vrste anticiklona, a.c. sjeverne i južne hemisfere
izvantropske (umjerene širine) i suptropske
toplinske (najčešće su to izvantropske) i dinamičke (suptropske)
anticiklone iz obitelji ciklona
greben visokog tlaka, dio suptropske anticiklone
završna anticiklona u obitelji ciklona – posebno zimi
slabopokretna (zaprečna) anticiklona – u zapadnim dijelovima oceana
oceanska suptropska anticiklona – Azorska anticiklona (važna za nas)
hladna kopnena anticiklona – dijelovi kontinenta pod snijegom
Postanak i razvoj anticiklone
tri faze:
1. mlada anticiklona
formira se u hladnoj zračnoj masi u pozadini ciklone kao greben
visokog tlaka, bez zatvorenih izobara
na visini je niži tlak pa počinje konvergencija i spuštanjem zraku
raste tlak
2. razvitak anticiklone
zatvaraju se izobare, puni razvoj kada prestaje doticanje zraka
na visini
3. raspadanje anticiklone
tlak počinje padati, izjednačava se na tlu i visini
nastavlja se divergencija pri tlu, a nema konvergencije na visini
Vrijeme u anticikloni
ovisi o:
zračnoj masi koja ju formira,
visini temperaturne inverzije,
podlozi
godišnjem dobu
razlika u središnjem i rubnim
dijelovima
silazno strujanje  vedro i tiho
vrijeme
ljeti donosi vedro i suho vrijeme
zimi hladan NE vjetar, prizemna
inverzija, magla
Vrijeme u anticikloni
Zakonitosti na sjevernoj
hemisferi
E dio uz stražnji dio ciklone
Cu i Sc, kiša, hladno, N vjetar
W dio
južni vjetar, visoka
temperatura
N dio
približava se toplom djelu
St, advektivna magla
S dio
istočni vjetrovi, zimi hladno
Statistički podaci o anticiklonama
na Atlantiku i u Europi u smjeru WSW – ENE
nad US SW – NE
u EU ESE
ljeti nešto južnije
zimi nešto sjevernije
nad srednjim širinama nad kontinentom češće zimi, nad oceanima ljeti
u suptropskim područjima i ljeti i zimi
ljeti češće u zapadnoj, a zimi u istočnoj EU
srednja brzina u EU 30 km/h i do 80 km/h
zimi gotovo nepokretne
Grebeni visokog pritiska
nisu zatvoreni barički
sustavi – izobare su
otvorene
stabilni, donose makar
prolazno proljepšanje
vremena
teško predvidivi
blokiraju ciklone
Očitavanje izobara i
smjera vjetra

similar documents