1. predavanje - www.kifst.hr

Report
ODBOJKA NA PIJESKU
30 sati predavanja + 15 sati vježbi
30 + 15
 Teorijska predavanja (fiziološki kabinet) – četvrtak 14:00 –
15:30
 Praktična predavanja i vježbe (Žnjan) – četiri puta tjedno
 Dvije grupe: 9:00 – 10:30 i 10:30 – 12:00
TEORIJSKA PREDAVANJA
 Povijest odbojke na pijesku u svijetu i u Hrvatskoj
 Strukturalna analiza odbojke na pijesku
 Pravila odbojke na pijesku
 Osnove tehnike i taktike u odbojci na pijesku
TEORIJSKA PREDAVANJA
 Analiza natjecanja u odbojci na pijesku (kondicijska i
tehničko-taktička priprema, hidratacija, prehrana)
 Primjena odbojke na pijesku u sportu, rekreaciji i školstvu
 Pregled znanstvenih istraživanja u odbojci na pijesku
PRAKTIČNA PREDAVANJA
 Osnove tehnike u odbojci na pijesku (servis, prijem servisa,
dizanje za smeč, smečiranje,, blok, obrana polja)
 Igra 2:2, 3:3, 4:4 i 6:6
ISPIT
 Praktični dio (tehnike odbojkaških elemenata)
 Teorijski dio (pismeni ispit)
PRAKTIČNI DIO
 Prijem lagano prebačenih lopti
 Prijem servisa
 Dizanje lopte za smeč (vršno i podlaktično)
 Smeč (snažni i plasirani)
 Servis (lelujavi, skok lelujavi, skok s rotacijom)
 Prijem – dizanje – napad
 Obrana – dizanje - napad
TEORIJSKI DIO (4 PITANJA)
 Povijest
 Pravila
 Tehnika
 Taktika

similar documents