SUBJEKT I PREDIKAT U REČENICI DIJELOVI REČENICE Pada

Report
Djeca se igraju.
Sastavimo rečenicu na riječ-djeca.
Sastavimo rečenicu na riječi-kupati se.
D
A
V
I
D
David se kupa.
Iz koliko riječi se sastoje ove rečenice?
Kojoj vrsti riječi pripada svaka od njih?
SUBJEKT I PREDIKAT U
REČENICI
Pada kiša.
Puše vjetar.
Andrej sjedi.
Baka plete.
Dolazi oluja.
Ona donosi snijeg.
Dio rečenice koji kazuje o KOME ili o ČEMU se
u rečenici govori naziva se
Vrsta riječi koja vrši službu subjekta je najčešće
Subjekt u rečenici možemo odrediti pomoću
pitanja
?
Sastavimo rečenicu.
Djed hrani golubove. Tko?
Sjedi na klupi. Ima li ova rečenica subjekt?
Znamo li mi tko je subjekt?
Pada kiša.
Puše vjetar.
Andrej sjedi.
Baka plete.
Dolazi oluja.
Ona donosi snijeg.
Dio rečenice koji nam kazuje što radi subjekt,
ili što se događa sa subjektom naziva se
PADA
PUŠE
SJEDI
PLETE
DOLAZI
DONOSI
PREDIKATI
su glavni dijelovi
rečenice.
Kada pronalazimo subjekt i predikat u
rečenici, subjekt podvlačimo
jednom_________________
A,predikat dvjema________________
________________
Provjerimo što smo naučili!
Odredimo zajedno subjekt i predikat u rečenicama.
Vani pada snijeg.
Marko se grudao.
Ivana će praviti Snjegovića.
Djeca će se sanjkati.
Sada probaj u dolje navedenom tekstu sam/sama odrediti
subjekt i predikat.
Subjekt podvuci jednom crtom, a predikat dvjema crtama
Lovci su pošli u šumu.
Oni su željeli uloviti divlju svinju.
Nanijela je mnogo štete seljanima.
U šumi su uhvatili zeca.
Zeko je bio ranjen.
Lovci su mu previli ranjenu šapicu.
Pustili su ga ponovno u šumu.
SUBJEKT I PREDIKAT
DIJELOVI REČENICE
SUBJEKT kazuje o kome ili
čemu se u rečenici kazuje,
Predikat kazuje što radi
subjekt ili što se s njim događa
Subjekt kazuje tko vrši radnju u
rečenici.
Predikat je glavni dio rečenice!
Podvlačimo ga jednom crtom.
Podvlačimo ga dvjema crtama.

similar documents