Metode

Report
Metode
Definition
• Metode er
måder at
tilvejebringe
viden på.
Metode
• Du skal forklare, hvilke overvejelser du har
gjort dig for at få viden og overblik over
virksomheden.
• Du skal begrunde dit valg af teorier og
modeller og forklare eventuelle
afgrænsninger og forudsætninger.
• Du skal reflektere over, hvordan de to fag har
bidraget til arbejdet med casen.
Information
• Du skal forklare, hvordan du har fremskaffet
relevante data, som giver analysen dybde.
• Du skal forholde dig kritisk over for disse
informationer ud fra følgende kriterier:
–
–
–
–
Pålidelighed
Aktualitet
Objektivitet
Repræsentativitet
Refleksion
• At reflektere betyder at se på sig selv med
kritiske øjne
• Du skal demonstrere, hvad du har lært af
erhvervscase
• Tage erfaringerne med dig til DIO på tredje
år

similar documents