++02_Adattárházak_(LA

Report
Adattárházak
2011.11.26.
Láng András
Üzleti Intelligencia
Cél:
Jó minőségű
adat
Üzleti Intelligencia
Business Intelligence
(BI)
Helyesen felhasznált
információ
+
tudás
+
profit
Üzleti Intelligencia
• Adatvagyon menedzsment
Adatminőség  konszolidáció, adattisztítás
Adatleltár  adatkatalógusok, metaadat-kezelés
Törzsadat
Adatpótlás,
Törzsadatok  MDM, egyéb törzsadat
mulplikátumok
helyesbítés érvényes
nyilvántartások
Technikai és üzleti
Off-line, on-line
felderítése, számuk
adatokkal
Törzsadat-kezelés
metaadatok
metaadat
• Központi riportfejlesztés
és
riportmenedzsment
csökkentése
Zajok kiszűrése
(Master
Data
nyilvántartása
karbantartás
Adattárházból  integrált,
historikus
forrásból
Pl.
címadatszótárak,
Management)
Más rendszerekből
 forrásrendszerből,
adatbázis
cégnyilvántartások
Pl. Központ
Ügyféltörzs
linken keresztül
Adattárházak létjogosultsága
• Egymástól elszigetelt rendszerek
Lekérdezés csak az adott rendszer adataira készíthető
• Operatív rendszerek
Általában csak aktuális adatok
Normalizált struktúrák
• Adattárház
Integrált
Historikus
Denormalizált adatszerkezet
Az adattárházak jellemzői
Az adattárházak olyan adatbázisok, amelyek az
elemzésre szánt adatokat
• integráltan: több forrásrendszer bevonásával
• historikusan: nem csak aktuális, hanem
visszamenőleges adatok is rendelkezésre állnak
• elemzésre optimalizált formában: denormalizáltan,
OLAP struktúrában
tartalmazzák.
OLTP  OLAP
OLTP
OLAP
szerkezet
normalizált
denormalizált
orientáció
tranzakciók
lekérdezések
időszak
aktuális
historikus
felhasználók számának
nagyságrendje
100 – 1000
1 – 10
jellemző műveletek
DQL, DML
DQL, ETL
tárhely igény
nagyságrendje
MB – GB
GB – TB
elvárt rendelkezésre állás
folyamatos
időszakos
Az idő dimenzió
Az OLAP rendszerekből kinyert információk szinte mindig valamilyen
időszakra/időszakokra vonatkoznak.
időszakokat tartalmazó dimenzió szükségessége
Az idő dimenzió tartalma előre meghatározható, üzemeltetésszerű, rendszeres
töltése nem szükséges.
Természetesen ez alól kivétel, amikor új időszakot kell nyitni. Például amikor az idő
dimenzió a 2005-2010 évi időszakot tartalmazza, és tudjuk, hogy nemsokára
szükség lesz a 2011 évi időszakokra, kiegészítjük azt ezzel az intervallummal.
Az idő dimenzió általában az alábbi szintekkel rendelkezik:
 év > negyedév > hónap (> nap)
és/vagy
 év > hét (> nap)
ROLAP
MOLAP
HOLAP
ROLAP
MOLAP
Adatbázis típusa
Relációs
Multidimenzionális
Építőelemek
Ténytáblák, dimenziótáblák
Adatkockák, dimenziók
Adatok szemcsézettsége
Gyakran elemi is
Jellemzően csak aggregált
Tárhely igény
Kisebb
Nagyobb (az adatkocka üres
cellái is helyet foglalnak)
Műveletek
SQL műveletek:
csoportfüggvények, analitikus
függvények
Lefúrás, felgörgetés, szeletelés,
részkocka képzése
A HOLAP (Hibrid OLAP) rendszerek a ROLAP és a MOLAP rendszerek ötvözete:
A kis szemcsézettségű (alacsony szinten lévő) adatokhoz a MOLAP
struktúrából a ROLAP struktúrába történő átfúrással juthatunk el.
Normalizáltság
Az OLTP rendszerekben az adatok normalizált állapotban tárolódnak, így
biztosítva az adatok integritását illetve az adatbázis anomáliák (beszúrási,
módosítási, törlési) megelőzését.
COUNTRY_ID
COUNTRY_ISO_CODE
COUNTRY_NAME
52790
52776
52789
52784
52780
52777
52779
52778
52788
52786
52775
52773
52783
52782
52781
52774
52785
52791
52787
52772
52771
52769
52770
US
DE
GB
NL
IE
DK
FR
ES
TR
PL
BR
AR
MY
JP
IN
AU
NZ
ZA
SA
CA
CN
SG
IT
United States of America
Germany
United Kingdom
The Netherlands
Ireland
Denmark
France
Spain
Turkey
Poland
Brazil
Argentina
Malaysia
Japan
India
Australia
New Zealand
South Africa
Saudi Arabia
Canada
China
Singapore
Italy
COUNTRY_NAME_HIST
COUNTRY_SUBREGION_ID
52797
52799
52799
52799
52799
52799
52799
52799
52799
52795
52798
52798
52793
52793
52793
52794
52794
52792
52796
52797
52793
52793
52799
COUNTRY_SUBREGION_ID
COUNTRY_SUBREGION
COUNTRY_REGION_ID
52799
Western Europe
52803
52797
Northern America
52801
52798
Southern America
52801
52792
Africa
52800
52795
52794
52796
Eastern Europe
Australia
Middle East
52803
52805
52804
COUNTRY_REGION_ID COUNTRY_REGION
52803
52801
52804
52802
52805
52800
Europe
Americas
Middle East
Asia
Oceania
Africa
Normalizáltság
Az OLAP rendszerekben az adatok denormalizált állapotban tárolódnak,
ezáltal az adatok tárolása redundáns lesz.
COUNTRY_ID
52790
52776
52789
52784
52780
52777
52779
52778
52788
52786
52775
52773
52783
52782
52781
52774
52785
52791
52787
52772
52771
52769
52770
COUNTRY_ISO_CODE
US
DE
GB
NL
IE
DK
FR
ES
TR
PL
BR
AR
MY
JP
IN
AU
NZ
ZA
SA
CA
CN
SG
IT
COUNTRY_NAME
United States of America
Germany
United Kingdom
The Netherlands
Ireland
Denmark
France
Spain
Turkey
Poland
Brazil
Argentina
Malaysia
Japan
India
Australia
New Zealand
South Africa
Saudi Arabia
Canada
China
Singapore
Italy
COUNTRY_NAME_HIST
COUNTRY_SUBREGION_ID
COUNTRY_SUBREGION COUNTRY_REGION_ID
COUNTRY_REGION
52797
52799
52799
52799
52799
52799
52799
52799
52799
52795
52798
52798
52793
52793
52793
52794
52794
52792
52796
52797
52793
52793
52799
Northern America 52801
Western Europe 52803
Western Europe 52803
Western Europe 52803
Western Europe 52803
Western Europe 52803
Western Europe 52803
Western Europe 52803
Western Europe 52803
Eastern Europe 52803
Southern America 52801
Southern America 52801
Asia
52802
Asia
52802
Asia
52802
Australia
52805
Australia
52805
Africa
52800
Middle East
52804
Northern America 52801
Asia
52802
Asia
52802
Western Europe 52803
Americas
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Americas
Americas
Asia
Asia
Asia
Oceania
Oceania
Africa
Middle East
Americas
Asia
Asia
Europe
ROLAP rendszerek felépítése
A tény- illetve dimenziótáblák háromféle struktúrába rendeződhetnek, azaz egy ROLAP
rendszer felépítését tekintve háromféle lehet:
 csillag (Star): egy ténytábla van és ahhoz közvetlenül kapcsolódnak a
dimenziótáblák
 hópehely (Snowflake): egy ténytábla van, de van olyan dimenziótábla, ami egy
másik dimenziótáblához kapcsolódik
 csillagkép (Galaxy): több ténytábla van és a dimenziótáblák egyszerre több
ténytáblához ténytáblához kapcsolódhatnak
Csillag séma
Dimenziótábla
Dimenziótábla
Hópehely séma
Dimenziótábla
Dimenziótábla
Ténytábla
Ténytábla
Dimenziótábla
Dimenziótábla
Csillagkép séma
Dimenziótábla
Dimenziótábla
Dimenziótábla
Ténytábla
Dimenziótábla
Dimenziótábla
Dimenziótábla
Ténytábla
Dimenziótábla
Dimenziótábla
ROLAP rendszerek felépítése
A ROLAP rendszerek építőelemei:
 Dimenziótáblák: egy vagy több hierarchiát tartalmaznak, amelyek szintekre
bontódnak (A legalsó szint minden hierarchiában ugyanazokból az elemekből áll.
Amennyiben a legfelső szint minden hierarchiánál a teljes összegzettség, úgy (értelemszerűen) ez is azonos és csak
egy elemből áll.)
 Ténytáblák: dimenzióazonosítókból és tényadatokból épülnek fel
dimenzióazonosító:
elsődleges
kulcs
(egyedi)
Dimenziótábla
Ténytábla
dimenzió-azonosító
hierarchia 1
szint n
…
szint 1
hierarchia 2
szint m
…
szint 1
…
(minden esetben
hierarchia p
valamilyen
aggregátum, például: összeg,
szint
o
… minimum, maximum, szórás,
átlag,
szint
1
számosság.)
dimenzió-azonosító
1
hierarchiák: legalább
egy, de
dimenzió-azonosítók:
…
lehet
több is (pl.: ügyfél
dimenzió-azonosító q
idegen
kulcsok,
tényadatok:
más szóval
dimenzió
esetén:
típus,tényadat
kapcsolómezők
a hierarchia
szintek:
minden
szintekből
1
mértékek, életkor,
mérőszámok,
ezek
cím) szinttől akár…a teljes
dimenziókhoz
épül fel, az elemi
tényadat r
maguk a megjelenítendő
összegzettségig (pl.: ügyfél dimenzió cím
mennyiségek
hierarchia esetén: ügyfél > település >
megye > ország > összes)
A végfelhasználó amit lát, nem más, mint a dimenziókombinációk és a hozzájuk
tartozó tényadatok.
Normalizáltság
Az OLTP – OLAP struktúraváltás szkriptje az alábbi:
select c.*, csr.country_subregion, cr.*
from country c, country_subregion csr, country_region cr
where c.country_subregion_id = csr.country_subregion_id
and csr.country_region_id = cr.country_region_id;
Az OLAP – OLTP transzformációé pedig ez:
create table country as
select c.country_id, c.country_iso_code, c.country_name,
c.country_name_hist, c.country_subregion_id
from countries c;
create table country_subregion as
select distinct c.country_subregion_id, c.country_subregion,
c.country_region_id
from countries c;
create table country_region as
select distinct c.country_region_id, c.country_region
from countries c;
ROLAP rendszerek felépítése
ROLAP dimenziótábla
(dimenzióként megjelenítve)
ROLAP ténytábla
(adatkockaként megjelenítve)
ROLAP műveletek
Csoportosítások (csoportfüggvények alkalmazásával):
select t.CALENDAR_YEAR, t.CALENDAR_QUARTER_DESC, t.CALENDAR_MONTH_NAME,
sum(c.UNIT_COST)
from costs c, times t
where c.TIME_ID = t.TIME_ID
group by t.CALENDAR_YEAR, t.CALENDAR_QUARTER_DESC, t.CALENDAR_MONTH_NAME
order by 1,2,3;
CALENDAR_YEAR_NAME
QUARTER_OF_YEAR
MONTH_OF_YEAR
SUM(C.UNIT_COST)
1998
1
1
267075,27
1998
1
2
223557,36
1998
1
3
168231,81
1998
2
4
139356,61
1998
2
5
151632,71
…
…
…
…
2001
3
8
375737,07
2001
3
9
298819,95
2001
4
10
305243,79
2001
4
11
290580,86
2001
4
12
450160,26
ROLAP műveletek
Szűrések (feltételek alkalmazásával):
select t.CALENDAR_YEAR, t.CALENDAR_QUARTER_DESC, t.CALENDAR_MONTH_NAME,
sum(c.UNIT_COST)
from costs c, times t
where c.TIME_ID = t.TIME_ID
and t.CALENDAR_YEAR = 1999
group by t.CALENDAR_YEAR, t.CALENDAR_QUARTER_DESC, t.CALENDAR_MONTH_NAME
order by 1,2,3;
CALENDAR_YEAR_NAME
QUARTER_OF_YEAR
MONTH_OF_YEAR
SUM(C.UNIT_COST)
1999
1
1
218920,74
1999
1
2
214401,62
1999
1
3
133037,95
1999
2
4
113051,94
1999
2
5
123442,13
1999
2
6
116762,91
1999
3
7
130807,69
1999
3
8
130646,56
1999
3
9
125848,42
1999
4
10
107763,99
1999
4
11
106420,43
1999
4
12
226298,69
ROLAP műveletek
Dimenzió(k) elhagyása:
Tételezzük fel, hogy a következő dimenziók léteznek: PRODUCTS, PROMOTIONS, TIMES,
CHANNELS
Amennyiben így van, az előbbi oldalakon bemutatott lekérdezések dimenziószűkítést
alkalmaznak.
Az összes dimenziót tartalmazó lekérdezés a következőképpen festene:
select p.PROD_CATEGORY_DESC, pm.PROMO_CATEGORY, t.CALENDAR_QUARTER_DESC,
ch.CHANNEL_CLASS,
sum(c.UNIT_COST)
from costs c, products p, promotions pm, times t, channels ch
where c.TIME_ID = t.TIME_ID
and c.PROD_ID = p.PROD_ID
and c.PROMO_ID = pm.PROMO_ID
and c.CHANNEL_ID = ch.CHANNEL_ID
group by p.PROD_CATEGORY_DESC, pm.PROMO_CATEGORY, t.CALENDAR_QUARTER_DESC,
ch.CHANNEL_CLASS
order by 1,2,3;
ROLAP műveletek
További lehetőségek:
 rollup
 cube
 analitikus függvények
Példa a rollup-ra:
select t.CALENDAR_QUARTER_DESC, t.CALENDAR_MONTH_NAME, sum(c.UNIT_COST)
from costs c, times t
where c.TIME_ID = t.TIME_ID and t.CALENDAR_YEAR = 1999
group by rollup(t.CALENDAR_QUARTER_DESC, t.CALENDAR_MONTH_NAME)
order by 1,2;
Példa a cube-ra:
select t.CALENDAR_QUARTER_DESC, t.CALENDAR_MONTH_NAME, sum(c.UNIT_COST)
from costs c, times t
where c.TIME_ID = t.TIME_ID and t.CALENDAR_YEAR = 1999
group by cube(t.CALENDAR_QUARTER_DESC, t.CALENDAR_MONTH_NAME)
order by 1,2;
MOLAP rendszerek felépítése
adatkocka
tényadat
dimenzió
2500
aggregáltság
szintek
dimenzió
MOLAP műveletek
felgörgetés
felgörgetés
lefúrás
lefúrás
részkocka
képzése
szeletelés
dimenzió
elhagyása
MOLAP műveletek – ROLAP műveletek
lefúrás – csoportosítás finomítása
felgörgetés – összevontabb csoportosítás
szeletelés – szűrés egy dimenziónál egy konkrét
értékre
részkocka képzése – szűrés
dimenzió elhagyása – dimenziók szűkítése
Az adattárház helye
ED
(TS)
IS
(TS)
IS
(TS)
ED
IS
(TS,SS)
PS: Operatív rendszer
(Production System)
SS: Forrásrendszer
(Source System)
IS
PS
DWH
TS: Célrendszer
(Target System)
PS
IS: Információs rendszer
(Information System)
PS
OS
(PS)
OS
(PS)
OS
(PS)
OS
(PS)
ED
ED
(PS)
ED: Elektronikus
dokumentum
(Electronic Document)
Az adattárház típusai
Célrendszerek
információs rendszerek
adatpiac réteg
transzformációs réteg
háromrétegű
staging réteg
Adattárház
adattisztítás, historizálás,
struktúraváltás,
kalkulációk, szűrés
adatpiac réteg
staging réteg
Forrásrendszerek
operatív és egyéb rendszerek
kétrétegű
Az adattárház egy lehetséges
felépítése
Információs
rendszerek
IS1
IS2
IS3
IS4
…
ISn
Metaadat-kezelő rendszer
Információ
kinyerése
Adatpiacok (ROLAP vagy MOLAP struktúrában)
Kockagenerálás,
Adatpiacosítás
Historikus adatok (ROLAP struktúrában)
Delta-képzés
(historizálás)
Adattárház
Integrált előző napi adatok (ROLAP
struktúrában)
Struktúraváltás,
tisztítás,
transzformálás
Forrásrendszerek előző napi lenyomata (OLTP
struktúrában)
Szűrés, közös
platformra
hozás
Forrásrendszerek
PS1
PS2
PS3
PS4
…
PSn
Sokrétű felhasználás
Mutatószámok képzése
Kulcsfontosságú (KPI) mutatószámok előállítása és prezentálása
közérthetó, esztétikus formában.
Elemzések készítése
Nagy mennyiségű információ megjelenítése úgy, hogy az szükség
szerint szűrhető, kategorizálható legyen.
ID
Name
Type
Relevant
324
Szabó
C
y
321
Hajnal
B
n
Riportok, jelentések készítése
Táblázatos vagy azzá alakítható formátumú, rögzített
adattartalommal rendelkező lekérdezések eredménytáblái.
Operatív/front-end rendszerek ellátása adatokkal
Jellemzően tételes, könnyen származtatható adatok előállítása és
továbbítása. Általában kiemelt fontosságú a rendelkezésre állás.
Komplexitás, erőforrás igény
Adatbányászat
Rejtett összefüggések algoritmus segítségével vagy manuálisan
történő feltérképezése, számszerűsítése.
Az adattárházak felhasználási
területei (példák)
A kinyert információ felhasználása
Végfelhasználó
Rövid- és hosszútávú stratégiai döntések
meghozatalához szükséges jelentések
Felső- és középvezetők, a menedzsment
Jelentésszolgálat a felügyeleti szervek felé
A jelentéseket szolgáltató területek dolgozói
(illetve később természetesen az érintett
felügyeleti szerv dolgozói)
Multinacionális vállalatok esetén
adatszolgáltatás az anyavállalat felé
Az anyavállalatnál dolgozó elemzők illetve a
csoportszintű menedzsment tagjai
A szervezet normális működéséhez szükséges
elemzések
például egy bankban a hitelkockázat-elemzési
területen dolgozók
Az adattárházak fejlesztése
Kétféle fejlesztési metódus:
•
Big Bang
A Big Bang fejlesztés során felmérik a szervezek különböző egységeiben az aktuális
és lehetséges (releváns) igényeket, majd felépítik az adattárházat, beleértve az
adatpiacokat is.
•
Inkrementális
Az inkrementális fejlesztés alkalmazásánál egy igény jelentkezése során felépítenek
egy (esetleg több) adatpiacot. Az igénynek nyilvánvalóan olyannak, kell lennie,
amely kielégítése adattárház igénybe vételével lenne célszerű.
Az előbbi értelemszerűen hosszabb átfutási idejű ás költségesebb fejlesztést
igényel, mint az utóbbi.
(Természetesen a változáskövetéssel elkészülő újabb adatpiac verziók is fejlesztés
révén valósulnak meg.)
Az adattárházak fejlesztése
1. fejlesztés
2. fejlesztés 3. fejlesztés
DM
DM
DM
DM
DM
DWH
DWH
PS
DM
PS
Inkrementális
PS
PS
PS
PS
Big Bang
Az inkrementális fejlesztés ábráján az egy PS nem egy adatforrást jelez, hanem a
fejlesztéshez felhasznált forrásrendszerek halmazát.
Az adattárházak fejlesztése
A fejlesztés menete (mindkét esetben):
1. Igények felmérése, követelmények meghatározása
2. Logikai adatmodell elkészítése (az igények lefordítása)
3. Forrásadatok megkeresése, forrásrendszerek feltérképezése
4. Fizikai adatmodell elkészítése (platformfüggően valamennyi objektumra)
5. Megvalósítás
6. Tesztelés (felhasználói – adattartalmi, performanciális, regressziós)
7. Ősfeltöltés (az adattárház feltöltése a régebbi adatokkal pl. archív
adatbázisokból)
A két legalapvetőbb különbség a hagyományos és az adattárház
fejlesztés között a fenti 3. és 7. pont.
A 3. pont a forrásrendszerek integrálásából , a 7. pont az adatok
historikus mivoltából adódik.
Az adattárházak fejlesztése
Előny (+)/Hátrány (-)
Igények felmérése
Többletmunka újabb igények
felmerülése esetén
Fejlesztési, üzemeltetési
költségek
Fejlesztés időigénye
Big Bang
Inkrementális
-
+
Az egyes szervezeti egységek
nem biztos, hogy szükségét érzik
a fejlesztésnek, ezért az
együttműködés csorbát
szenvedhet.
+
-
Általában már tartalmazza az
adattárház a szükséges adatokat.
Gyakran nem tartalmazza még az
adattárház a szükséges adatokat.
-
+
Sokszorosa az inkrementálisnak.
Tárhely igény
Mivel az érintett terület
nyújtotta be az igényt,
bizonyosan teljes mértékben
együttműködik.
Már a kezdetekkor nagy.
Töredéke a Big Bang-nek.
+
Eleinte kevesebb, az egyes
inkrementumok beépülésével nő.
Üzemeltetési sajátosságok
Az adattárház adattartalma folyamatosan nő
A tárhely igény folyamatosan, meglehetősen nagy léptékben növekedik
Erős szerver választása, újabb diszkek hozzárendelése
Az adattárház töltése történhet rendszeresen (naponta, hetente, havonta)
vagy ad-hoc jelleggel
A rendszeres töltések ütemezetten szoktak végbemenni
Ütemezett, egymástól függő áttöltő processzek (egy processz jellemzően egy
objektumot tölt
Kérdések?
Köszönöm a figyelmet!

similar documents