Arvutite riistvara Sissejuhatus

Report
Arvutite riistvara
Sissejuhatus
Marko Kaju
2012
Korralduslik pool
Aine maht: 40 tundi, sellest 30 koolis
Hinne kujuneb: 2 KT, laboratoorsed tööd ja antud
kriteeriumitele arvuti komplekteerimine ja selle kaitsmine
Kasutatavad materjal: Loenguslaidid,
Arvuti ehitamine võhikutele, L. Chambers
Repairing and upgrading PCs, S. Mueller, Internet
Arvutite riistvara
•
•
•
•
•
Mis on arvuti?
Komponendid
Mõõtühikud
Bitid-baidid
Süsteemi ressursid
• Arvuti on mehhaaniline või elektrooniline
seade, mis suudab hõivata, töödelda ja
väljastada andmeid vastavalt etteantud
reeglitele
Mis on arvuti ?
Meie kursuse mõistes on arvuti kas PC või
sülearvuti, mis töötab Inteli (või ühilduva
protsessoriga) ning suudab jooksutada
Windows/Linux operatsioonsüsteeme.
Komponendid
•
•
•
•
•
•
•
Emaplaat
Protsessor
Operatiiv/muutmälu
Kõvaketas
Optilised seadmed
Toiteplokk
Korpus
Komponendid
•
•
•
•
•
Graafikakaart
Flopiketas
Helikaart
Modem
Jne.
Mõõtühikud
Kiirus
Mõõdetav ajaga: sekund, millisekund,(0,001s)
mikrosekund,(0,000001s) nanosekund
Mõõdetav sagedusega:1 võnge sekundis =1herts
Herts, kiloherts(1000Hz), kiloherts, megaherts
Mõõdetav kordajatega: 1x
Maht
Bitt, bait, kilobait, megabait, gigabait
10ndsüsteem ja 2ndsüsteem
Bitid-baidid
Suurema hulga andmete üheaegseks
edastamiseks saadame andmed rööbiti, ehk
kasutame mitmebaidilist süsteemi.
Hetkel enamlevinud 32 või 64 bitti. Varem 4,
8 või 16 bitti.
NT: 2 bitti – 01 – kuni kaks väärtust
4 bitti – 0101 kuni 32 väärtust
8bitti – 01010101 kuni 256 väärtust
Süsteemi ressursid
• Selleks, et oleks võimalik tagada õige info
jõudmine õigesse kohta, on emaplaadil
liikluse korraldamiseks võetud kasutusele
erinevad parameetreid.
• Mäluvahemikud
• Katkestused (IRQ)
• DMA kanalid
• I/O pordid
Mäluaadressid
Mäluaadresside abil on võimalik öelda kuhu
mälus tuleb saadetavad andmed kirjutada või
kust tuleb soovitud andmed välja lugeda.
Nt mäluaadress - 000FFFFFh
Katkestused – interrupts (IRQ)
IRQ-Interrupt Request
Katkestuste päringuaadress on välisseadmete
võimalus paluda endale protsessori aega.
I/O paneeli ühendatavad seadmed
Enne PnP spetsifikatsiooni ilmumist kasutati
selleks DIP-lüliteid
DMA kanalid
DMA- otsemällupöörduskanal(Direct memory access)
kanaleid kasutatakse suure kiirusega
andmevahetuseks mälu ja välisseadmete vahel otse,
ilma arvuti keskprotsessori osavõtuta.
DMA kanal kujutab endast spetsiaalset
elektroonikaskeemi või mikroprotsessorit, kus
andmeedastus toimub palju kiiremini kui sel juhul, kui
iga baidi edastamiseks tuleks kasutada
keskprotsessorit. PC-des on kaheksa DMA kanalit
(enamik helikaarte kasutab DMA kanalit 1)
I/O pordid
Lühendiga I/O (inglise keeles Input/Output
ehk Sisend/Väljund) tähistatakse arvuti
suhtlust kas selle kasutajaga, andmekandjate,
üle arvutivõrgu teiste arvutite või välise
maailmaga

similar documents