Slide 1 - Voedingscentrum

Report
INFORMATIE OVER VOEDING
ZOEKEN EN BESPREKEN
Marcel Temminghoff
Jolanda van Oirschot
Inge van Ravensteijn
Project 17220
Mei 2013
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
1
40% van de consumenten zoekt tenminste wekelijks
naar informatie over voeding. 1 op de 5 consumenten
doet dit minder dan eens per jaar.
Hoe vaak bent u actief op zoek naar informatie over eten?
Het gaat hierbij om alles wat met eten te maken heeft, zoals informatie over voedingswaarden, tips over gezonde voeding en recepten.
Nederlandse consumenten 18+ (in %, n=1046)
1
9
19
Relatief meer vrouwen
zoeken wekelijks naar
informatie over voeding
(35%), terwijl relatief meer
mannen die minder vaak dan
eens per jaar doen (24%).
Meerdere keren per dag
Dagelijks
2
Wekelijks
Maandelijks
6
Eens in de paar maanden
30
Eens in het half jaar
Hoogopgeleide consumenten
zoeken frequenter naar
informatie dan laag
opgeleiden.
Jaarlijks
Minder vaak dan jaarlijks
18
15
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
2
46% van de jongeren van 18 t/m 29 jaar zoekt tenminste
wekelijks naar informatie over voeding. 16% doet dit
slechts eens per jaar of minder vaak dan jaarlijks.
Hoe vaak bent u actief op zoek naar informatie over eten?
Het gaat hierbij om alles wat met eten te maken heeft, zoals informatie over voedingswaarden, tips over gezonde voeding en recepten.
Nederlandse consumenten 18 t/m 29 jaar (in %, n=196)
1
14
11
2
Meerdere keren per dag
7
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Eens in de paar maanden
34
16
Eens in het half jaar
Jaarlijks
Minder vaak dan jaarlijks
18
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
3
Zaken omtrent voeding worden vooral met de partner of
andere gezinsleden en met vrienden besproken. Een op
de drie spreekt hierover op het werk met collega’s.
Met wie of tijdens welke gelegenheden praat u met andere mensen over eten / voeding of bespreekt u berichten daarover in
de media (kranten, tijdschriften, radio, tv, internet, etc.). Meerdere antwoorden mogelijk
Nederlandse consumenten 18+ (in %, n=1046)
Met mijn gezin / familie
68
Met vrienden
50
Op het werk met collega's
33
Op feestjes
23
Na televisie programma's
14
Met buren
11
Met huisarts / diëtist
9
Op (sport) vereniging
8
Via social media (Facebook, Twitter, etc.)
8
Werkgerelateerd / specialist
1
Op een ander moment of met iemand anders
0
Ik praat nooit met anderen over eten / voeding
16
0
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
10
20
30
40
50
Jongeren tot 29 jaar
bespreken zaken omtrent
voeding relatief meer met
vrienden (58%), op feestjes
(29%) en via social media
(14%). Dertigers en
veertigers doen dit relatief
vaker op het werk met
collega's (resp. 46% en 47%).
65-plussers spreken relatief
meer met anderen over
voeding op de
(sport)vereniging (12%).
Vrouwen bespreken het
relatief vaker met vrienden
(57%) en na televisie
programma's (17%).
Hoger opgeleide
consumenten bespreken het
relatief vaker met het gezin
(76%), op het werk (43%) en
op de (sport)vereniging (12%).
60
70
80
4
Voor jongeren van 18 t/m 29 jaar zijn familie, vrienden en
collega’s het belangrijkste gezelschap om zaken omtrent
voeding te bespreken. In vergelijking met andere
leeftijdsgroepen doen zij dit relatief meer met vrienden, op
feestjes en via social media.
Met wie of tijdens welke gelegenheden praat u met andere mensen over eten / voeding of bespreekt u berichten daarover in
de media (kranten, tijdschriften, radio, tv, internet, etc.) Meerdere antwoorden mogelijk
Nederlandse consumenten van 18 t/m 29 jaar (in %, n=196)
Met mijn gezin / familie
69
Met vrienden
58
Op het werk met collega's
35
Op feestjes
29
Na televisie programma's
18
Via social media (Facebook, Twitter, etc.)
14
Op (sport) vereniging
11
Met huisarts / diëtist
9
Met buren
8
Op een ander moment of met iemand anders
1
Werkgerelateerd / specialist
1
Ik praat nooit met anderen over eten / voeding
15
0
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
10
20
30
40
50
60
70
80
5
Jongeren t/m 29 jaar bespreken zaken omtrent voeding
relatief meer met vrienden, op feestjes en via social
media. Dertigers en veertigers doen dit relatief vaker op
het werk met collega's. 65-plussers spreken relatief meer
met anderen over voeding op de (sport)vereniging.
Met wie of tijdens welke gelegenheden praat u met andere mensen over eten / voeding of bespreekt u berichten daarover in
de media (kranten, tijdschriften, radio, tv, internet, etc.)
Nederlandse consumenten 18+ (in %, n=1046)
Met mijn gezin / familie
65
64
Met vrienden
46
42
35
Op het werk met collega's
22
23
21
20
Op feestjes
8
9
Met buren
6
Met huisarts / diëtist
3
Op (sport) vereniging
Via social media (Facebook, Twitter, etc.)
2
6
5
9
8
29
18
10
11
Na televisie programma's
58
49
46
47
32
5
56
16
15
13
12
13
12
10
11
9
9
9
12
14
18-29 jaar
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
Werkgerelateerd / specialist
Op een ander moment of met iemand anders
30-39 jaar
40-49 jaar
50-64 jaar
12
13
Ik praat nooit met anderen over eten / voeding
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
0
69
70
71
10
15
65+ jaar
22
21
20
30
40
50
60
70
80
De in groen
weergegeven
cijfers zijn
significant
afwijkend van het
totaalgemiddelde
van de groep
6
8% van de consumenten bespreekt dagelijks zaken
omtrent voeding met anderen. 4 op de 10 Nederlanders
heeft minimaal wekelijks dit thema als gespreksonderwerp.
Hoe vaak is eten / voeding of gezondheid, of berichten daarover in de media, voor u een gespreksonderwerp?
Nederlandse consumenten 18+ (in %, n=1046)
Jongeren tot 29 jaar
bespreken zaken omtrent
voeding relatief frequenter
(12% dagelijks). Onder 65plussers bespreekt 5%
minder vaak dan eens per
jaar zaken omtrent voeding
met anderen.
3
2 1
16
15
1
7
Ik praat nooit met anderen over eten / voeding
Meerdere keren per dag
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
21
Eens in de paar maanden
Eens in het half jaar
Jaarlijks
32
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
Minder vaak dan jaarlijks
7
Jongeren van 18 t/m 29 jaar bespreken zaken omtrent
voeding relatief frequenter dan de andere
leeftijdsgroepen (15% ten opzichte van gemiddeld 8%
dagelijks).
Hoe vaak is eten / voeding of gezondheid, of berichten daarover in de media, voor u een gespreksonderwerp?
Nederlandse consumenten 18 t/m 29 jaar (in %, n=196)
4
2 2
15
9
Ik praat nooit met anderen over eten / voeding
3
Meerdere keren per dag
Dagelijks
12
Wekelijks
Maandelijks
Eens in de paar maanden
25
Eens in het half jaar
Jaarlijks
Minder vaak dan jaarlijks
28
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
8
33% van de Nederlanders raakt af en toe of regelmatig
in verwarring over wat wel of niet gezond is om te eten.
Hoe vaak raakt u door dit soort gesprekken in verwarring over wat wel of niet gezond is om te eten?
Nederlandse consumenten 18+ (in %, n=1046)
5
Relatief meer 65-plussers en
mannen (beide 19%) geven
aan nooit in verwarring
gebracht te worden door
gesprekken over voeding.
0
16
De verwarring komt vooral
voor onder jongeren tot 29
jaar; 39% van hen geeft aan
af en toe in verwarring te zijn
en 9% wordt regelmatig in
verwarring gebracht door
gesprekken over voeding.
28
15
Ik praat nooit met anderen over eten / voeding
Nooit
Nauwelijks
Af en toe
Regelmatig
34
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
Altijd
9
De verwarring komt vooral voor onder jongeren van 18
t/m 29 jaar; 39% geeft aan af en toe in verwarring te zijn
en 9% wordt regelmatig in verwarring gebracht door
gesprekken over voeding.
Hoe vaak raakt u door dit soort gesprekken in verwarring over wat wel of niet gezond is om te eten?
Nederlandse consumenten 18 t/m 29 jaar (in %, n=196)
9
0
15
Ik praat nooit met anderen over eten / voeding
10
Nooit
Nauwelijks
Af en toe
39
Regelmatig
Altijd
28
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
10
Van de consumenten die wel eens over voeding praten,
geeft 1 op de 5 aan door die gesprekken zelf meer
informatie over voeding te gaan zoeken, 23% gaat
anders over voeding denken en 4% gaat daadwerkelijk
anders eten.
Verandert uw gedrag rondom uw eetkeuzes door dit soort gesprekken?
Nederlandse consumenten 18+ die met anderen praten over voeding (in %, n=874)
Ik ga zelf meer informatie zoeken
Vooral jongeren tot 29 jaar geven aan door de
gesprekken over voeding anders over voeding
te gaan denken (33%). Relatief meer
veertigers gaan ook echt anders eten (7%).
20
Ik ga er anders over denken
23
Relatief meer vrouwen gaan zelf meer
informatie zoeken (26%), terwijl relatief meer
mannen aangeven niets te veranderen (63%).
Hoogopgeleide consumenten gaan relatief
vaker zelf meer informatie zoeken (29%) en
laagopgeleiden geven vaker aan niets te
veranderen (64%).
Ik ga anders eten
4
Ik verander niets
57
0
10
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
20
30
40
50
60
70
11
Vooral jongeren t/m 29 jaar geven aan door de
gesprekken over voeding anders over voeding te gaan
denken (33% ten opzichte van 23% gemiddeld).
Verandert uw gedrag rondom uw eetkeuzes door dit soort gesprekken?
Nederlandse consumenten 18 t/m 29 jaar die met anderen praten over voeding (in %, n=166)
Ik ga zelf meer informatie zoeken
23
Ik ga er anders over denken
33
Ik ga anders eten
2
Ik verander niets
48
0
10
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
20
30
40
50
60
12
Steekproef
De netto steekproef voor dit onderzoek bestaat uit 1.000 Nederlanders van 18 jaar
en ouder (die toegang hebben tot internet).
De steekproef is getrokken uit het GfK Online Panel. Het GfK Online Panel is een
gerenommeerd, hoogwaardig panel, waarbij de respons erg hoog is (ca. 75%) en
waarbij de respons van hoge kwaliteit is. Met de panelleden wordt een continue
relatie aangegaan. Als gevolg van de intensieve wervingswijze en beheer wordt een
kwalitatief hoogstaand panel gegarandeerd. Hiermee wordt zelfselectie en/of
vertekening geminimaliseerd.
De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking naar:
 Geslacht (man, vrouw)
 Leeftijd (18-29 jaar, 30-39 jaar, 40-49 jaar, 50-64 jaar, 65+ jaar)
 Opleiding (hoog, midden, laag)
 Regio (3 grote steden, rest westen, noord, oost, zuid)
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
13
Veldwerk
 Op dinsdag 3 mei 2013 zijn 1430 GfK panelleden via een email met een
persoonlijke link benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.
 Het veldwerk is afgesloten op zondag 12 mei 2013.
 In totaal hebben 1046 personen de vragenlijst volledig en correct ingevuld.
 Dit resulteert in een responspercentage van 73%.
© GfK 2012 | Informatie over voeding zoeken en bespreken | Mei 2013
14

similar documents