PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI - Achilles-Top

Report
PARKSTAD
SCHOLIEREN
ATLETIEKTOERNOOI
1e editie 2013,
finaledag woensdag 26 juni 2013
(PRESENTATIE VERSIE 15-9-2012)
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
1
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
2
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
HOE IS HET IDEE ONTSTAAN ?
ATLETIEKCONGRES
ACHILLES-TOP
JULI 2011
PRESENTATIE
CONGRESBOEK
SEPTEMBER 2011
CONCLUSIE:
SCHOLEN, VERENIGINGEN, GEMEENTEN ZIJN
SAMEN VERANTWOORDELIJK OM JEUGD TE
LATEN BEWEGEN EN PLEZIER AAN SPORT TE
LATEN BELEVEN
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
3
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
DIT CONCREET GEMAAKT MET HET
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
DOELSTELLINGEN:
•
•
•
JEUGD LATEN KENNISMAKEN MET ATLETIEK
JEUGD DAADWERKELIJK LATEN BEWEGEN EN EEN
SPORTIEVE DAG LATEN BELEVEN
INTENSIVEREN SAMENWERKING SCHOLEN,
VERENIGINGEN EN GEMEENTEN
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
4
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
EEN GROEP GEVORMD MET DE VOLGENDE ENTHOUSIASTE MENSEN:
MOVARE: FRANK VAN ERVE
SVOPL: ROEL DOOMEN/JAN MEENS
LVO: FRANK SCHINGS
INNOVO: FRANK FERON
GEMEENTE HEERLEN: LARS JÄGERS
GEMEENTE KERKRADE: JOS SCHNEIDER
GEMEENTE BRUNSSUM: ARCO KLERK
AVON: JOOP HOEVERS
STICHTING PARELLOOP: ANTOINETTE STÖCKER
STB: JOS JANSSEN
STAP: GERARD CLERKX
ACHILLES-TOP: HANS MEIJER
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
5
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
OPZET 1E EDITIE:
• DOELGROEP:
•
•
SCHOLEN GELEGEN IN DE 8 GEMEENTEN VAN PARKSTAD
BASISSCHOLEN: GROEPEN 7 EN 8 (IN PARKSTAD PLUSMINUS 75
BASISSCHOLEN)
•
VOORTGEZET ONDERWIJS: BRUGKLASSEN (IN PARKSTAD
PLUSMINUS 16 SCHOLEN VO met in totaal zo’n 60 brugklassen)
• VOORRONDES BINNEN DE ONDERWIJSSTICHTINGEN
EN OP DE SCHOLEN
• FINALEDAG WOENSDAG 26 JUNI 2013
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
6
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
DE OPZET VAN DE FINALEDAG:
• FINALEDAG:
•
•
OCHTEND: SCHOLEN VO: TOTAAL 16 TEAMS
MIDDAG: SCHOLEN PO: TOTAAL 16 TEAMS
• 16 TEAMS VOORTGEZET ONDERWIJS:
•
VAN IEDERE SCHOOL SVOPL EN LVO 1 BRUGKLASTEAM
• 16 TEAMS BASISSCHOLEN:
•
•
8 TEAMS SCHOLEN MOVARE EN
8 TEAMS SCHOLEN INNOVO
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
7
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
DE OPZET VAN DE FINALEDAG (VERVOLG-1):
• EEN TEAM BESTAAT UIT 5 KINDEREN (MINIMAAL 2 MEISJES)
• IEDER KIND DOET MEE AAN ALLE 5 DE
WEDSTRIJDONDERDELEN, NAMELIJK:
•
•
•
•
•
SPRINT
VERSPRINGEN
BALWERPEN (KOGELSTOTEN)
ESTAFETTE
HOOGSPRINGEN
• UITSLAG IS TEAMPRESTATIE: PRIJZEN VOOR DE BESTE
TEAMS
• AANGEVULD MET INDIVIDUEEL KLASSEMENT TOP 5
(DAGBESTEN)
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
8
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
DE OPZET VAN DE FINALEDAG (VERVOLG-2):
• WELLICHT
• BEHALVE SPORT OOK AANVULLENDE ACTIVITEITEN:
•
•
•
SPANDOEKENWEDSTRIJD
MUZIEK EN DANS
WELLICHT PRESENTATIE VAN ENKELE TOPPERS VAN DE
ATLETIEKVERENIGINGEN
• UITERAARD WORDT VOOR VERSNAPERINGEN
GEZORGD
• SUGGESTIES VAN DE DEELNEMENDE SCHOLEN OM HET
GEHEEL AAN TE KLEDEN ZIJN WELKOM
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
9
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
DE OPZET VAN DE VOORRONDES:
• ER KOMT EEN INSTRUCTIE-EN OEFENMAP:
•
•
•
BESCHRIJVING WEDSTRIJDNUMMERS
HOE ER GEJUREERD WORDT
HOE ER GETRAIND/GEOEFEND KAN WORDEN
• OP AANVRAAG WORDEN GASTLESSEN/OEFENLESSEN
(DOOR STAGIAIRES CIOS/FONTYS EN ATLETEN) OP DE
SCHOLEN GEORGANISEERD
• OP SCHOLEN WORDT GEOEFEND EN GETRAIND IN 1E
KWARTAAL 2013: ALLE KINDEREN GROEP 7 EN 8 EN
BRUGKLASSERS DOEN MEE
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
10
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
DE OPZET VAN DE VOORRONDES (VERVOLG-1):
• DOOR STAGIAIRES WORDEN ER IN APRIL/MEI 2013
TESTEN AFGENOMEN:
•
•
•
•
ALLE KINDEREN VAN ALLE GROEPEN 7,8 EN BRUGKLAS DOEN
MEE
DE BESTE 10 RESULTATEN (5 JONGENS EN 5 MEISJES) VAN
IEDERE GROEP WORDEN OPGETELD.
DE BESTE 8 GROEPEN VAN INNOVO EN DE BESTE 8 GROEPEN
VAN MOVARE GAAN NAAR DE FINALE
DE BESTE 16 BRUGKLASSEN GAAN NAAR DE FINALE
• DE SCHOOL BESLIST WELKE 5 KINDEREN (MINIMAAL 2
MEISJES) DAADWERKELIJK DEELNEMEN (ER ZAL ALTIJD
SPRAKE ZIJN VAN VERHINDERING EN ZO)
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
11
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
WIE ZITTEN IN DE ORGANISATIE:
•
•
•
VERTEGENWOORDIGERS VAN 4 SCHOOLBESTUREN, 5
ATLETIEKVERENIGINGEN EN 3 GEMEENTEN
KERNGROEP: FRANK VAN ERVE, LARS JÄGERS, JOOP HOEVERS EN HANS
MEIJER
STAGIAIRES CIOS/FONTYS (BEGELEID DOOR LARS JÄGERS EN ROEL DOOMEN)
VERDER WORDEN INGESCHAKELD:
• SCHOLIEREN VO STUDIERICHTING BEWEGEN,…..
• VRIJWILLIGERS ATLETIEKVERENIGINGEN (WEDSTRIJDSECRETARIAAT, JURY,
HORECA, MATERIALEN KLAARZETTEN,…)
• LEERKRACHTEN (TRAINEN, OEFENEN, MEEKOMEN NAAR FINALEDAG)
• OUDERS (MEEKOMEN NAAR FINALEDAG)
• VELE ANDERE KINDEREN VOOR ANDERE ACTIVITEITEN
• BESTUURDERS SCHOLEN EN WETHOUDERS: PRIJZEN UITREIKEN,
FINANCIËLE BIJDRAGE
• EVENTUELE SUBSIDIEVERSCHAFFERS
• PERS
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
12
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
GROFPLANNING:
•
•
•
•
SEPTEMBER 2012: STAGIAIRES STARTEN MET
INSTRUCTIES/OEFENMAP EN DETAILDRAAIBOEK
OKTOBER 2012: PRESENTATIE AAN DIRECTIERADEN,
ATLETIEKBESTUREN EN GEMEENTEN
15 NOVEMBER 2012: SCHOLEN HEBBEN BESLUIT GENOMEN OF
ZE MEEDOEN
DECEMBER 2012:
•
•
•
•
•
•
•
INSTRUCTIES/OEFENMAP GEREED
PLANNING GASTLESSEN GEREED
JANUARI-MAART 2013: OEFENEN, TRAINEN, GASTLESSEN
APRIL-MEI 2013: AFNEMEN EXAMEN
1 JUNI 2013: FINALETEAMS BEKEND
26 JUNI 2013: FINALEDAG ATLETIEKSTADION ACHILLES-TOP
KERKRADE
SEPTEMBER 2013: EVALUATIE EN DOORSTART 2E EDITIE
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
13
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
Nog uit te werken:
• Uitwijkscenario bij slecht weer (keuze sporthal)
• Begroting en financiering
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
14
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
ENTHOUSIAST OM ALS SCHOOL MEE TE DOEN ?
GEEF DAT UITERLIJK 15 NOVEMBER DOOR AAN DE
CONTACTPERSOON VAN JOUW
ONDERSWIJSSTICHTING:
•
•
•
•
Movare: Frank van Erve
Innovo: Frank Feron
SVOPL: Roel Doomen
LVO: Frank Schings
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
15
PARKSTAD SCHOLIEREN ATLETIEKTOERNOOI
Opzet Parkstad Scholieren Atletiektoernooi (PSA)
16

similar documents