stellingenspel

Report
Verkeersstellingenspel
VERKEERSBORDENRONDE
Eerste ronde
Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
Vraag 1
• LINKS: Je nadert een kruispunt waar jij voorrang hebt.
• RECHTS: Je nadert een kruispunt waar de voorrang van
rechts geldt.
• RECHTS WINT!!!
Je nadert een kruispunt waar
de voorrang van rechts geldt.
• LINKS VALT AF!!!
• Dit bord betekent dat je op het volgende kruispunt
voorrang hebt.
• Bij welk bord mag jij eerst door de smalle doorgang
rijden?
• LINKS:
• RECHTS:
Vraag 2
• RECHTS WINT!!!
Je mag eerst door de smalle doorgang
rijden.
• LINKS VALT AF!!!
• Bij dit bord mag de tegenligger eerst door de smalle
doorgang rijden.
Wat betekent dit verkeersbord?
Vraag 3
• LINKS: Dit is een verboden rijrichting voor iedere
bestuurder. Bestuurders mogen wel in de
tegenovergestelde richting de straat inrijden.
• RECHTS: Deze straat mag niet ingereden worden in
beide richtingen. Ook in de tegenovergestelde richting
mag je de straat niet inrijden.
• LINKS WINT!!!
Dit is een verboden rijrichting voor
iedere bestuurder. Bestuurders mogen wel in
de tegenovergestelde richting de straat
inrijden.
• RECHTS VALT AF!!!!
• Dit bord betekent dat deze straat niet mag ingereden
worden in beide richtingen. Ook in de tegenovergestelde
richting mag je de straat niet inrijden.
Wat betekent dit verkeersbord?
Vraag 4
• LINKS: Fietsers moeten verplicht op dit fietspad rijden.
• RECHTS: Fietsers mogen op dit fietspad rijden.
• LINKS WINT!!!
Fietsers moeten verplicht op dit
fietspad rijden.
• RECHTS VALT AF!!!
• Bij welk bord mag je niet stilstaan, noch parkeren?
• LINKS:
• RECHTS:
Vraag 5
• RECHTS WINT!!!
Achter dit bord mag je noch stilstaan, noch
parkeren.
• LINKS VALT AF!!!
• Dit bord betekent dat je wel mag stilstaan, maar niet mag
parkeren.
Wat is de maximumsnelheid achter dit bord?
Vraag 6
• LINKS: 30 km/u
• RECHTS: 50 km/u
• RECHTS WINT!!!
Achter dit bord is de
maximumsnelheid 50 km/u.
• LINKS VALT AF!!!
Wat is de maximumsnelheid achter dit bord?
Vraag 7
• LINKS: 90 km/u
• RECHTS: 120 km/u
• RECHTS WINT!!!
De maximumsnelheid achter dit bord is 120 km/u.
• LINKS VALT AF!!!
DEFENSIEF IN HET VERKEER
Tweede ronde
Kinderen die op straat spelen moeten zelf weten dat ze niet
zomaar op straat mogen lopen.
Stelling 1
Als ik zie dat een automobilist te snel komt aangereden uit
een straat van links, ga ik opzettelijk sneller rijden opdat hij
me voorrang zou moeten verlenen.
Stelling 2
De auto is vaak het ideale voertuig als je een beetje
vertraging hebt. In de auto kan je gemakkelijk verloren tijd
weer inhalen.
Stelling 3
Hoe sneller ik rijd, hoe dichter ik achter mijn voorganger
rijd.
Stelling 4
Voor korte ritten over wegen waar weinig verkeer is, is de
gordel niet echt nodig.
Stelling 5
Een licht op de fiets is niet zo belangrijk, als je zelf maar
voorzichtig rijdt.
Stelling 6
Een mp3-speler in de oren heeft geen enkele invloed op
mijn veiligheid in het verkeer.
Stelling 7
VOORRANGSRONDE
Derde ronde
Als een auto die van rechts komt stopt, verliest hij zijn
voorrang.
LINKS: Ja, een auto verliest zijn voorrang bij het stoppen.
RECHTS: Nee, een auto verliest zijn voorrang niet als hij
stopt.
Vraag 1
• RECHTS WINT!!!!
Een bestuurder verliest zijn voorrang niet bij het stoppen.
LINKS VALT AF!!!
• Als fietser heb ik altijd voorrang op auto A hoewel ik van
links kom.
Vraag 2
• LINKS: Ja, ik heb altijd voorrang als fietser.
• RECHTS: Nee, ik heb niet altijd voorrang als fietser.
• RECHTS WINT!!!
Ook als fietser moet je voorrang verlenen aan andere
bestuurders die van rechts komen.
• LINKS VALT AF!!!
• De weggebruikers op een rotonde hebben altijd voorrang
ten opzichte van de weggebruikers die op de rotonde
willen rijden.
Vraag 3
• LINKS: Juist, de weggebruikers op de rotonde hebben
steeds voorrang op de weggebruikers die de rotonde
willen oprijden.
• RECHTS: Fout, de weggebruikers op de rotonde moeten
voorrang verlenen aan de weggebruikers die de rotonde
willen oprijden.
• LINKS WINT!!!
De weggebruikers op een rond punt hebben altijd voorrang
ten opzichte van de weggebruikers die op de rotonde willen
rijden.
• RECHTS VALT AF!!!
• Een auto een parking rechts wil verlaten, heeft steeds
voorrang.
• LINKS: Waar.
• RECHTS: Niet waar.
Vraag 4
• RECHTS WINT!!!
Een auto die een parking verlaat heeft nooit voorrang, ook
niet als die van rechts komt.
• LINKS VALT AF!!!
• Voor een tram gelden dezelfde voorrangsregels als voor
fietsers en automobilisten.
• LINKS: Juist
• RECHTS: Fout
Vraag 5
• RECHTS WINT!!!
De tram heeft steeds voorrang op andere bestuurders.
• LINKS VALT AF!!!
Wat moet ik in deze situatie doen?
Vraag 6
• LINKS: Ik wacht en laat de bus voor mij invoegen.
• RECHTS: Ik rij de bus rustig voorbij en kijk uit voor
eventuele reizigers die willen oversteken.
• LINKS WINT!!!
In de bebouwde kom moet je een bus die wil invoegen na
een halte steeds voorlaten.
• RECHTS VALT AF!!!
Op het volgende kruispunt geldt de voorrang van rechts.
Vraag 7
• LINKS: Juist, de voorrang van rechts geldt hier.
• RECHTS: Fout, de voorrang van rechts is hier niet van
toepassing.
• RECHTS WINT!!!
De voorrang van rechts geldt hier niet.
• LINKS VALT AF!!!
RISICOGEDRAG IN HET VERKEER
Vierde ronde
Mijn broer en ik zijn samen op stap geweest. Hij heeft te
veel gedronken maar is de enige met een rijbewijs. Ik rijd
toch met hem mee, hoe geraak in anders thuis?
Stelling 1
Ik begrijp dat telefoneren in de auto niet mag, maar op de
autosnelweg is dat niet zo’n probleem als je altijd maar
rechtdoor moet rijden.
Stelling 2
Na een nachtje uit rijd ik altijd nog een uurtje naar huis. Zo
kan ik in mijn eigen bed slapen. Ik drink nooit iets.
Stelling 3
• De Baerdemaeker D. (2011) Verkeersborden: theorie en
toetsen. Geraadpleegd op www.klascement.be op
27/04/2011.
• VAB (2011) VAB-rijschool. Geraadpleegd op
www.vab.be op 27/04/2011.
Bronnen

similar documents