aanleren schoolslag - lager onderwij

Report
Bijscholing Ieper 7-12-2013
Carine Verbauwen
BEGIN ALTIJD MET ALGEMENE
BASISVAARDIGHEDEN:
 Drijven (op buik en rug)
 Glijden (op buik en rug)
 Roteren
 Stuwen (basic: water wegduwen)
WAAROM? We leren de ademhaling het laatst! Hoofd blijft in het water.
Dit is de glijpositie:
 Hoofd in neutrale positie, gezicht naar de bodem
gericht (… kijk naar de visjes);
 Armen zijn gestrekt, handen niet op elkaar (= pijl),
maar je kan duimen in elkaar haken om het
makkelijker te maken;
 Oren bedekken met bovenarmen
In deze glijpositie moet elke schoolslagbeweging
beginnen en eindigen.
Twee manieren:
 Op de buik
 Op de rug
Bij het aanleren van benen schoolslag is fysisch contact
noodzakelijk. De lesgever bevindt zich dus vaak IN het
water en niet langs de kant van het bad.
Op de buik
•
LL op de buik op
het droge, lesgever
in het water;
•
Buig knieën en
breng voeten naar
het zitvlak;
•
Draai de voeten
naar buiten;
•
Duw de voeten
naar buiten en
maak een cirkel
(propeller);
Op het eind van de
beweging moet je
(heel snel) de benen
en voeten dicht
knijpen. Wij noemen
dit (ook voor de
armen) “squeeze”.
Aandachtspunten:
Voeten NAAR het
zitvlak. Lichaam
maakt GEEN hoek!
Knieën lichtjes open
(theorie: binnen
heupen) , niet naar
buiten draaien
(indien mogelijk).
Herinner je de oude mantra: intrekken – open – toe….
Gebruik van mantra’s is niet verkeerd, maar gebruik de juiste woorden:
Vb. rug (breng voeten naar het zitvlak – ik gebruik liever “poep”) – flex
(draai de voeten naar buiten) – cirkel (maak een propeller beweging) –
squeeze (duw voeten en benen snel tegen elkaar).
HOU HET AANGEZICHT IN HET WATER!
Je kan dezelfde
beweging maken op
de rug. Zowel op het
droge als in het
water.
Voordeel:
Je kan kijken en
ademen.
Tip:
Duw met je duim de
grote teen naar
boven en buiten,
vraag ze de tenen te
openen. Zo krijg je
de voeten naar
buiten.
Schoolslag is de
meest technische
slag van de 4
(officiële)
zwemslagen.
Hou er rekening
mee dat dit niet
voor elk kind is
weggelegd, maar
hou je aan de
basisprincipes.
Om aan te leren houden
we het eenvoudig:
 Glijpositie (= letter I);
 Handen licht naar buiten
(swipe) naar Y;
 Schep sneeuw (maak een
ovaal tot handen en
ellebogen tegen elkaar
komen) en schiet met je
handen naar voor;
 We liggen terug in de
glijpositie….
Bij “het scheppen van de
sneeuw” komen de handen
samen net onder de ogen.
We noemen dat “insweep”.
Daarna brengen we alles samen:
EERST ARMEN (zonder ademhaling): I - Y – schep en schiet
DAN BENEN: poep - flex – cirkel en squeeze.
Als je de rust tussen armen en benen gaat verkorten krijg je al iets wat best
wel op schoolslag zal lijken.
Ademen in schoolslag….
Wanneer?
Tijdens de scoop duw je bijna automatisch het lichaam
naar boven.
Oefening: pull buoy of kleine plankjes – scoop en squeeze.
Belangrijk!
 De armen duwen het lichaam naar boven, je trekt niet
op je rug, blijf naar het water kijken.
 Benadruk het aquatisch ademen!
Het verbeteren van fouten vind je in het tweede deel bij het
middelbaar onderwijs….

similar documents