Fase 3 Controleren van de voorraad en bestellen

Report
Fase 3
Controleren van de voorraad en
bestellen
Kerntaak: verzorgen ontvangst en
verwerking van goederen
Hoofdstuk:Controleren van de voorraad en
bestellen
Par: 4.1 en 4.2
Blz. 124 tm 135
4.1 Voorraadopname
Inzicht krijgen in de omvang en de samenstelling
van de voorraad door deze te tellen.
- Inventariseren of
- Balansen
Dit gebeurt vaak maar 1 keer
Per jaar!
inventariseren in de praktijk
Soms tel je dagelijks de voorraad, dit doe je om
bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen. Dit
gebeurt niet zo nauwkeurig dan wanneer je echt
gaat invenstariseren.
Dit gebeurt vaak met
een handterminal.
Waarom moet je de voorraad
opnemen?
•
•
•
•
Om te weten hoeveel artikelen je moet bestellen
Om je assortiment te kunnen bewaken?
Om de voorraad omvang te kunnen controleren
Om je brutowinst te kunnen vaststellen (voor de
jaarlijkse belans)
• Om de voorraadwaarde vast te stellen (balans)
• Om het voorraadverschil te kunnen berekenen
(balans)
• Om je voorraad te kunnen (her) waarderen
(balans)
Hoe ga je je assortiment tellen?
• Afhankelijk van:
- De grootte van de winkel
- Het administratieve systeem
- De aard van het assoritment
Je kan handmatig de voorraad tellen maar ook
met een geautomatiseerd systeem
(handterminal of leespen)!
4.2. Het balansen
• Drie fases:
– Fase 1: de voorbereiding
– Fase 2: de uitvoering
– Fase 3: de evaluatie
Fase 1: de voorbereiding
• Wie doet wat?
- Bedrijfsleider/manager
* Vaststellen wanneer er gebalanst gaat worden
* Informeren leveranciers
* Voorraad verlagen
* Moederlijst van de voorraad maken
* Werkplanning maken
* Bezettingsplan maken
* Winkelpersoneel informeren
* Voorbereidingen controleren
- Winkelpersoneel
* Voortellen
* Ordenen van de winkel (vakken of blokken)
Fase 2: de uitvoering
• Wie dat wat?
- Bedrijfsleider/manager
* Controleren van de uit te voeren
werkzaamheden
* Begeleiden van het winkelpersoneel
* Eventueel het “scholen” (aanleren) van
de werkzaamheden
- Winkelpersoneel
* Nauwkeurig werken!
* Tellen van de artikelen en dit noteren,
nauwkeurig invullen en de juiste hulpmiddelen
gebruiken!
* Eventueel ook de emballage tellen!
Fase 3: de evaluatie
• Maak een verslag van de geconstateerde
knelpunten
Balansverschil?
Verschil tussen de administratieve voorraad en
de werkelijke voorraad.
Dit wordt derving genoemd! Gevolg…. De
administratieve voorraad aanpassen zodat deze
weer in balans is.
• Vraag je af waarom er een verschil is…
Gevolg: Actie. Stel een dervingsbestrijdingplan
op!
ZEMBLA: Voedselverspilling

similar documents