Probleem

Report
Tips & Tricks
Mark Dahmen
Roel Mommers
Bobby NG
01 van 08
Inleiding
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Invalid TLV record
Sheet 3: Logging binnen
Taskcentre
Sheet 4: Gebruik maken van
Taskcentre Timeouts
Sheet 5: Gebruik van Memory
binnen taken
Sheet 6: Impersonation en
rechten
Sheet 7: Afsluiting
• First things first:
- Welkom bij de presentatie Tips & Tricks!
• Wat komt in deze te korte 30 minuten naar voren?
- Tips voor het bouwen van taken en het instellen van Taskcentre.
- Veelvoorkomende problemen binnen Taskcentre.
• Waarom te kort?
- Veel meer punten die gepresenteerd konden worden.
- Deze punten zijn wel verder uitgewerkt en gedocumenteerd, en dit document
is publiek beschikbaar.
02 van 08
Invalid TLV Record
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Invalid TLV record
Sheet 3: Logging binnen
Taskcentre
Sheet 4: Gebruik maken van
Taskcentre Timeouts
Sheet 5: Gebruik van Memory
binnen taken
Sheet 6: Impersonation en
rechten
Sheet 7: Afsluiting
• Wat gebeurt er?
- Crystal Reports documenten worden niet gegenereerd.
- Taken die gebruik maken van het CR component draaien niet meer.
De popup die weergegeven wordt.
• Wat zijn de consequenties?
- CR wordt voor veel documenten gebruikt – zo is het mogelijk dat
aanmaningen, betalingen en andere documenten niet gegenereerd worden.
- In het kort: vrij vervelend voor het bedrijfsproces!
• Waarom treedt dit probleem op?
- Er is een update van Exact Globe geweest.
- Dit deregistreerd een paar DLL’s van Crystal reports.
- Dit zorgt ervoor dat Crystal Reports uit externe applicaties aanroepen niet
meer werkt.
• Hoe lossen we dit op / voorkomen we dit probleem?
- Het registreren van de DLL’s in kwestie lost dit op.
- Dit moet na iedere update van Exact. Dit standaard bij updates meenemen
voorkomt het probleem.
03 van 08
Logging binnen Orbis Taskcentre
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Invalid TLV record
Sheet 3: Logging binnen
Taskcentre
Sheet 4: Gebruik maken van
Taskcentre Timeouts
Sheet 5: Gebruik van Memory
binnen taken
Sheet 6: Impersonation en
rechten
Sheet 7: Afsluiting
• Probleem: Een taak loopt fout.
- Maar waarop?
- En hoe kan dit nagegaan worden?
• Gebruik maken van Logging
- Tijdens de runtime van de taak informatie vastleggen.
- Wegschrijven van informatie naar de event log van Taskcentre
• Instellen van logging
- VBScript stap in de taak plaatsen.
- Hierin aangeven wat gelogd moet worden
• Voorbeeld:
ThisStep.LogInfo "Een informatieregel wordt aan de Eventlog toegevoegd"
ThisStep.LogWarning "Een waarschuwing wordt toegevoegd aan de Eventlog"
ThisStep.LogError "Een Error wordt toegevoegd aan de Eventlog“
Dit kan ook gebruikt worden om waardes uit stappen te loggen (Waardes query)
04 van 08
Gebruik maken van Taskcentre Timeouts
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Invalid TLV record
Sheet 3: Logging binnen
Taskcentre
Sheet 4: Gebruik maken van
Taskcentre Timeouts
Sheet 5: Gebruik van Memory
binnen taken
Sheet 6: Impersonation en
rechten
Sheet 7: Afsluiting
Wat kan van
meneen
mettimeout
timeouts
• Instellen
opdoen?
een taak:
- Lopende taken of de maintenance stoppen indien deze langer dan X lopen.
• Waar is dit nuttig voor?
- Lopende taken die “Vast” zitten stoppen.
- Aantal slots om taken uit te voeren is immers beperkt.
- De Taskcentre maintenance blokkeert alle taken, maar gaat pas af als geen
taken meer lopen.
• Let wel op!
- Taken die lange tijd vastzitten hebben bijna altijd een onderliggend
probleem
- Dit probleem zal natuurlijk wel opgelost moeten worden.
05 van 08
Gebruik van Memory binnen taken
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Invalid TLV record
Sheet 3: Logging binnen
Taskcentre
Sheet 4: Gebruik maken van
Taskcentre Timeouts
Sheet 5: Gebruik van Memory
binnen taken
Sheet 6: Impersonation en
rechten
Sheet 7: Afsluiting
• De Memory functie.
- Uitgevoerde acties per stap registreren.
- Per aanroep een registratie uitvoeren, in plaats van per batch achteraf.
• Waarom gebruik maken van memory in plaats van Stored Procedure?
- Neem als voorbeeld de onderstaande situatie, met registratie achteraf:
Taak 1: Sturen nieuwsbrief naar klanten
100 regels
100 mails
100 regels
64 mails
verstuurd
100regels
36
regels
36 (+64)
100
(+64)
mails
verstuurd
100 registraties
0 registraties
64
registraties
36(+64)
100 registraties
registraties
• Gevolg: Mails worden dubbel verstuurd!
- Nu dezelfde situatie, maar dan MET memory.
06 van 08
Impersonation en Rechten
Extra
info:
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2:info
Invalid
TLV
record
<extra
tik je
hier
in dit
Sheet
3:
Logging
binnen
blok>
Taskcentre
Sheet 4: Gebruik maken van
Taskcentre Timeouts
Sheet 5: Gebruik van Memory
binnen taken
Sheet 6: Impersonation en
rechten
Sheet 7: Afsluiting
• Instellen
Taskcentre
van
enImpersonation
rechten.
- Taskcentre taken hebben rechten nodig om acties uit te voeren
- Voorbeeld: Rechten op mailserver, rechten op Globe, Rechten op database.
- Geen rechten? Geen werkende taak!
• Instellen van rechten.
- Rechten kunnen op drie niveaus ingesteld worden:
- Taak niveau: Rechten per taak
- Taskcentre niveau: Standaard gebruiker voor alle taken
- Service Niveau: Geheel Taskcentre proces onder andere gebruiker draaien.
Wijzigen van rechten
- Problemen treden vaak op doordat rechten of authenticatie gegevens
veranderd worden.
- Dus: Niet zomaar rechten en gebruikers aanpassen!
07 van 08
Afsluiting
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Invalid TLV record
Sheet 3: Logging binnen
Taskcentre
Sheet 4: Gebruik maken van
Taskcentre Timeouts
Sheet 5: Gebruik van Memory
binnen taken
Sheet 6: Impersonation en
rechten
Sheet 7: Afsluiting
• In het kort:
- Vergeet de handout niet!
- Laatste tip: De officiele handleiding van Orbis Taskcentre.
+ 730 pagina’s uitleg over Taskcentre. Te downloaden van onze website.
+ Zeer handig als referentiemateriaal.
• En als laatste:
- Bedankt voor de aandacht. Hopelijk was het interessant.
- En dan nu: De lunch. Alvast smakelijk eten!
08 van 08
Praktische Informatie
•
•
•
Philipszaal
-
Orbis TaskCentre in de praktijk
(11:15 - 11:45)
-
Orbis TaskCentre en Graydon
(11:50 - 12:20)
-
Portal4U, úw Portalen
(12:25 – 12:55)
Foyer Noord
-
Store4U & Offerte4U
(11:15 - 11:45)
-
Debman4U
(11:50 - 12:20)
-
TaskCentre en Exact
(12:25 – 12:55)
Grand Café
-
Nieuwe Tools in TaskCentre
(11:15 - 11:45)
-
Installatie en beheer TaskCentre
(11:50 - 12:20)
-
Tips & Tricks
(12:25 – 12:55)
13:00 – 13:55
9
Praktische Informatie
•
Philipszaal (14:00 – 15:10)
-
Solution Event – I.R.I.S. OCR
-
Highlights User en Solution Event
-
Orbis Academy + Gratis trainingsvoucher
-
Afsluiting
15:15 – 17:00
10

similar documents