Het Nieuwe Portaal

Report
Het Nieuwe Portaal
Het antwoord van Portaal
11 juli 2013
Centrale vragen
• Wat is ons antwoord op de verhuurdersheffing
vanuit Den Haag?
• Hoe geven we invulling aan de oproep om terug
te keren naar de “kerntaak”?
• Hoe geven we invulling aan de oproep om meer
transparant te werken en verantwoordelijkheid
af te leggen aan gemeenten en huurders?
2
Cruciaal hierbij:
• En het belangrijkste hierbij: wat gaat u als
huurder hier van merken?
3
Verhuurdersheffing
4
Bedragen * € 1000
2014
2018
2021
Totaal
Verhuurdersheffing
-24.709
-39.400
-42.791
-290.355
Inkomensafhankelijke huurverhoging
• Vanaf 2014 invoering inkomensafhankelijke
huurverhoging
• In 2013 generieke huurverhoging van 4% (1,5% boven
inflatie).
• Einde aan jaren van inflatievolgende huurverhoging.
5
Is dat voldoende?
6
Bedragen * € 1000
2014
2018
2021
Totaal
Inkomensafhankelijke
huurverhoging
6.154
21.770
29.587
154.150
• Uitgaande van huidige inkomensverdeling. Geen
rekening gehouden met dalende inkomens door
economische crisis.
• Er moet dus meer gebeuren!
Besparing op leefbaarheid
Vanaf 2014 halvering van het
leefbaarheidsbudget.
Terug naar de kerntaak:
schoon, groen, heel en
veilig.
Einde aan ondersteuning
wijkaanpak gemeenten.
7
En wat betekent dit voor u?
• Meer dan in het verleden zal een bijdrage van
u worden verwacht bij het schoon, groen, heel
en veilig houden van uw woning, wooncomplex
en woonomgeving.
• Rol van Portaal verschuift van zelf uitvoeren en
organiseren naar ondersteunen en faciliteren.
• Van de nood een deugd maken!
8
Bedrijfslastenreductie
• Terugbrengen bedrijfslasten met 20%
• € 8,2 miljoen per jaar (tot 2021: € 40 miljoen).
• Snijden in eigen organisatie: zoeken naar
slimmere manieren om ons werk te doen.
• Verwachting is dat 70-100 fte Portaal zal
moeten verlaten.
• Geen taboes: ook kijken naar topstructuur
Portaal.
9
En wat betekent dit voor u?
• Plannen worden nu verder uitgewerkt.
• Meer self-service in verhuurproces
• Samenwerking met collega-corporaties op
gebied van beheer, incasso etc.
• Uitbesteden van niet-kerntaken (verhuur vrije
sector, VVE-beheer etc.)
10
En wat betekent dit voor u?
11
• Doelstellingen op het gebied van
klanttevredenheid t.a.v. dienstverlening,
woonomgeving en woning blijven overeind.
• Gewaagd doel uit ondernemingsplan: “huurders
wonen in 2012 het liefst bij Portaal” blijft
rechtovereind staan.
En wat betekent dit voor u?
12
We all have dreams. But in
order to make dreams come
in reality, it takes an awful lot
of determination, dedication,
self-discipline and effort”
(Jesse Owens).

similar documents