Workshop – Financiering van HIC

Report
Financiering van HIC
Tessa de Bruin
directeur financiën, ICT en facilitair GGz Breburg
Michiel van Hees
directeur CQ procesmanagement
Workshop
• We nemen u mee in de ontwikkeling van de
business case HIC en de afwegingen die GGz
Breburg hierin maakt en moet maken.
Probleemstelling
• Vanaf 2011 is GGZ Breburg bezig met de
inhoudelijke ontwikkeling van de HIC
• In februari 2012 wordt de afdeling financiën
betrokken bij de ontwikkeling van de ‘business
case’
Uitgangspunten
• Doelgroep: volwassenen (verdeeld over 2
zorggroepen)
• De HIC als preventie van separatie en in te zetten
in plaats van traditionele gesloten bedden:
– Gebruik van fysieke ruimte voor geleidelijke deescalatie
– Intensieve kortdurende klinische behandeling
– Is per dag duurder dan oorspronkelijke gesloten
afdeling
Eerste analyses
• Productie kader:
– We kunnen niet huidig aantal gesloten bedden
overzetten naar gelijk aantal HIC bedden binnen de
bestaande productie middelen.
– De kosten per dag per bed stijgen
– Gaat de financier dit betalen?
• Rendement:
–
–
–
–
Lastig een sluitende begroting te krijgen
Huidige gesloten bedden zijn ook verlieslatend
Willen we blijvend ‘subsidiëren’?
Middelen verbouwing beperkt…
Extern perspectief
• Goed initiatief
– Betere resultaten t.a.v. dwang en drang
– Betere resultaten t.a.v. separatie
– Kortere opname
• Maar, dit mag niet meer geld kosten
Afwegingen
• Reductie van open bedden, wat betekent dit
voor de cliënten die we binnen halen/krijgen?
• Welke verhouding gesloten/ open is nodig en
wenselijk?
• Welke cliënten gaan we krijgen op de HIC?
Oplossingsrichtingen
• Optimalisatie HIC:
– Met de inzet van nieuwe methoden/ technieken en
innovatie:
• Lagere kosten per cliënt
en/of
• Hogere opbrengsten voor de cliënt
• Inzet uitvoering (implementatie!):
– Verlagen aantal dagen verblijf/ aantal bedden
– Extramuralisering
– Kortere intensieve trajecten
Korte intensieve klinische opname
(bron Business Case)
• HIC afdeling
– Diensten 9-9-4
– Teamleider (0,5 FTE per afdeling)
– Aantal bedden 27+3
– Bezetting
Korte intensieve klinische opname
(bron Frits Bovenberg)
• HIC afdeling
– Diensten 2-2-1
– Teamleider (0,5 FTE per afdeling)
– Aantal bedden 9+1
– Bezetting
Extern perspectief
• Gemiddelde opbrengst per dag HIC:
– 50% verblijf D (€ 244,29)
– 50% verblijf F (€ 386,46)
– Gemiddeld: (€ 315,38)
Extern perspectief
• De duurste bedden komen op het tarief van het huidig
gemiddelde.
• Met de open bedden erbij wordt de bedprijs
gemiddeld dus een stuk lager
• Vanuit de maatschappelijke bril bekeken een prima
oplossing, dit kost GGZ Breburg echter wel een flink
stuk omzet verblijf.
• Zolang je binnen het budget blijft, er niet meer wordt
ingezet in bedden, zal het weinig problemen geven.
Interne afweging: welke kaders?
• Strategisch beleidsplan: minder bedden,
kwaliteit van zorg
• Wachtlijsten: onevenredige verdeling over
doelgroepen
• Rendementseis per zorggroep
7. Conclusies
• Ontwikkeling van HIC op inhoud uitstekend
• Qua financiering rond te krijgen mits schuiven
binnen eigen budget
• Past alles nog (verhoudingen qua
bedden/ambulant)
• Hebben we genoeg cliënten?

similar documents