Stuurstand_Online_2014-12

Report
Nr. 12, jaargang 25
December 2014
Stuurstand Online – het digitale clubblad van de TMC
Colofon
Redactie
Theo Nagel
Leo Waterman
Peter Smit
Jos Schnitzler
Hans Joosten
In dit nummer o.a.:
• Workshop
banenplan
• Kennismaking
nieuwe leden
• Kroko Leo
• Column
Kopij & contact
[email protected]
De Stuurstand
Is het officiële
cluborgaan van de
Twentse
Modelspoorweg
Club (TMC)
Onze actuele agenda: zie www.tmsc.nl
en like ons op FACEBOOK!
BESTUURSTAFeL
Jeroen Verhaak
Secretaris
Het jaar is al weer bijna voorbij en het bestuur sluit 2014 af met een goed gevoel.
Aan de baan is weer hard gewerkt en de vorderingen zijn goed zichtbaar. Hoewel die van de digiboys minder
zichtbaar zijn merken we de verbeteringen tijdens de rijdagen als de treinen soepel en vloeiend van en naar
de verschillende stations rijden… Maar het blijft natuurlijk techniek!
Tevreden kunnen we ook zijn over het ledental en aantal donateurs; op beide fronten hebben we dit jaar
duidelijk geplust. Financieel staan we er goed en duidelijk beter voor dan vorig jaar. En over de Open Dag is
al genoeg gesproken - de evaluatie heeft een aantal goede verbeterpunten opgeleverd voor de Open Dag op
25 oktober 2015!
Deze opmerking is een mooie opmaat naar de komende ledenvergadering op 2 februari aanstaande.
Als bestuur zijn we met de voorbereidingen daarvan gestart en half januari worden de agenda en de
bijbehorende stukken naar jullie verzonden. Wij zijn verheugd dat we ook een nieuwe penningmeester aan
de ledenvergadering ter benoeming kunnen voordragen. Na enig overleg en het bekende ampele beraad
heeft Bert van Marle zich bereid verklaard om begin 2015 deze functie op zich te nemen. Dat betekent een
forse ontlasting voor Theo die naast het voorzitterschap deze functie na het wegvallen van Jacob heeft
waargenomen. Een woord van dank hiervoor aan Theo is dan ook duidelijk op zijn plaats!
Een ander besluitpunt voor de ledenvergadering is het initiatief van Herman Kassenberg voor de bouw van
modulebakken. Dit heeft verschillende positieve reacties opgeleverd zodat het er op lijkt dat dit volgend jaar
van de grond kan komen. Zoals aangegeven is de bouw op een andere dan de gewone clubavond op
maandag of donderdag.
BESTUURSTAFeL
Jeroen Verhaak
Secretaris
vervolg
Als er al sprake is van een minder goed lopend punt dan
betreft dit de leesportefeuille. De afgelopen jaren is het
aantal deelnemers gestaag gedaald en nadert een punt
dat we ons voor enkele tijdschriften moeten afvragen of
deze in de portefeuille gehandhaafd kunnen blijven.
Dus meer meelezers zijn van harte welkom..!
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor de
inzet het afgelopen jaar. Vanzelfsprekend wensen we
iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2015!
UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Het bestuur van de Twentse Modelspoorweg Club nodigt alle leden,
donateurs en partners uit voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie op
zondag 4 januari 2015
van 15:00 – 17:00
Locatie: Clubruimte TMC – Prismare
Wij verheugen ons op uw komst!
Nieuwe leden stellen zich
voor
Leo Waterman
Jos Schnitzler
Ernesto Lopez
‘In 1942 aanschouwde ik in Madrid de eerste zonnestralen. Na de middelbare school werd
ik daar opgeleid tot uitvoerend en docerend violist. In 1977 kwam ik naar Enschede om er
deel uit te gaan maken van het voormalige Orkest van het Oosten.
Op dit moment ben ik niet meer gehuwd, wel word ik omringd door 4 kinderen en 9
kleinkinderen die verspreid over het land wonen. Bij diverse concerten toucheer ik nog
steeds de snaren van mijn viool. Ik geef ook enkele privélessen.
Ik werk als vrijwilliger bij de sterrenwacht in Lattrop. Daar maakte de echtgenote van
Ferdinand Korpel mij attent op de Open Dag van TMSC. Tijdens het bezoek raakte ik
helemaal enthousiast. Vroeger lag er bij ons op zolder een leuke Lima-baan. Door
omstandigheden bleef er helaas niets van over.
Voor zover ik nu kan beoordelen gaan bij TMSC het rijden, de scenery en de techniek mij
zeker boeien”.
62 Jaar geleden keek ik voor eerst de wereld in. Den Haag beviel me uitstekend - tot
het moment dat ik met mijn ouders op 16-jarige leeftijd naar Leidschendam verhuisde,
kon ik in de residentiestad kind zijn, ravotten, spelen en gezellig naar school gaan.
Na mijn studie vond ik bij de KPN als IT’er op de afdeling personeelszaken mijn werk.
Ik kwam terecht in Groningen. In deze prachtige studentenstad ontmoette ik Wilma, de
schat waarmee ik al heel veel jaren gehuwd ben. Na 20 jaar noordelijke leven kwam
noodgedwongen Den Haag weer in beeld. Onze woonstede werd Gouda. Toen ik 4 jaar
geleden gebruik kon maken van een speciale regeling, nam ik afscheid van mijn werk
en verhuisden we naar Borne. Daar is ook meer ruimte voor onze camper want
daarmee konden in de Goudse binnenstad weinig beginnen op de momenten dat wij
hem niet gebruikten!
Peter Bal
Nieuwe leden stellen zich
voor
Leo Waterman
Jos Schnitzler
vervolg
Naast 't heerlijke reizen, geniet ik van mijn activiteiten op het gebied van genealogie. Samen met een groep
vrijwilligers digitaliseer ik bijvoorbeeld stamboomarchieven, zodat deze op den duur online beschikbaar
kunnen worden gesteld.
In de ruimte boven onze garage is een Märklinbaan in aanbouw. Er rijden al wat digitaal aangestuurde treinen!
Met het bedenken van het railplan en het leggen van de trajecten heb ik mij tot nu toe reuze vermaakt.
Bij TMC wil ik mij aanvankelijk stevig gaan bezighouden met de scenery, want daar valt voor mij nog heel wat
te leren.
NB: Peter overwintert momenteel in Spanje met vrouw & camper, dit interview is per Skype gedaan!
Harm Pieterman
Harm begon met mij te vertellen dat zijn vrouw hem suggereerde eens te gaan kijken bij
onze Open Dag. Dat is toch wel een heel bijzondere start bij ons. Ik dacht altijd dat dames
hooguit voor decors belangstelling hadden….! Harm heeft al 30 jaar spullen op zolder
liggen, hij wilde ze niet verkopen - geen plaats voor een baan. Een verhaal dat ons zo
bekend voorkomt. Hij heeft nog wat wij noemen “oude Märklin”, is vooral trots op zijn
TEE E103 loc, waarvoor hij destijds veel guldens heeft moeten neertellen als
krantenjongen. Hij vertelde mij dat hij uit Leek afkomstig is, de plaats van de buitenbanen
en de Fleischmann modelbaan. Daar is zijn belangstelling ontstaan. Met zijn broer had hij
boompjes gemaakt van groene sponsjes en spelden. Verder had hij een berg met tunnels
kunnen overnemen, de hellingen bleken wel erg steil te zijn. Een neef woonde bij het
spoor waar de Blauwe Engel langs kwam. Die neef is later machinist geworden, en zo
heeft Harm eens mogen meerijden met een Sprinter. Zelf is hij chauffeur, hij heeft 25 jaar
op het buitenland gereden en kwam zodoende ook in Hamburg waar hij al 2 keer MiWuLa
bezocht heeft. Hij hoopt bij ons veel af te kijken, te leren over de besturingstechniek, maar
ook het machinistje spelen lijkt hem een erg leuk vooruitzicht. We zullen hem graag
wegwijs maken!
Mijn Krokodillen
Tekst & Foto
Leo Waterman
Märklin/Trix probeerde mij - als Insider-lid - met prachtige foto’s, plaatjes, tekeningen met historische
uitleg enzovoort ervan te overtuigen dat ik de nieuwe E93 (art. 37870) beslist zou moeten
aanschaffen. Hij is schitterend met veel functies, ik vind hem behoorlijk aan de dure kant maar mooi
is hij wel! Een origineel staat o.a. in Koblenz. De E94 is een zwaardere en langere versie van de E93.
Wel heb ik onlangs de Oostenrijkse 1020 (ex E94) voor veel minder geld als occasion kunnen kopen.
Dat leidde er toe dat ik
mijn heel oude 0-model
maar eens beter ben
gaan bekijken. Die
locomotief had ik rond
1950 van mijn stiefvader
gekregen, hij liep niet
goed maar later bleek dat
hij alleen op de wijde
bogen kan rijden en
verder prima in orde is.
Het is een merkloos
exemplaar. De gelijkenis
met het HO model is toch
treffend, je kunt er mooi
aan zien hoe de
detaillering zich in de
loop van de tijd heeft
ontwikkeld!
Mijn Krokodillen
Tekst & Foto
Leo Waterman
vervolg
Tijdens mijn bezoek aan de modelbaan van de AFAC onder het Gare de l’ Est in Parijs werd ik in hun
clubruimte getroffen door het gigantische model van de Franse krokodil ofwel “Strijkijzer “. De echte 6-asser
staat in Mulhouse, de 4-asser is te zien in Treignes in België, voor dat model ben ik bezweken. Hij stond al
enige tijd afgeprijsd bij Somberg. Het is de BB 12.000 van de SNCF (art.37335).
Maar er gaat natuurlijk niets boven een echte
Zwitserse krokodil. Wat heb ik in 2006 staan
watertanden voor de etalage van de winkel in
Riehe bij Bazel voor ik daar naar binnen durfde
te stappen om de SBB Ce6/8 111 te kopen
(art. 39560)! Het is nog steeds mijn grote trots
en hij loopt zó mooi…!
In het echt staat hij in het Verkehrs Museum in
Luzern.
Workshop
Tekst
Theo Nagel
Zelf je baan plannen – Tips & Tricks
Voor alle beginners, maar zeker ook voor de wat meer gevorderden organiseren we een workshop waarin
we wat dieper ingaan op het goed ontwerpen van een banenplan. Net iets meer dan de ‘krakeling’ of
‘hondebot’, maar ook vragen over wisselstraten, stations etc. Natuurlijk kun je mooie kant-en-klare
baanplannen uit de diverse tijdschriften halen, maar vaak moeten die worden aangepast in verband met
beperkte ruimte.
We hebben 2 ervaren modelspoorders bereid gevonden zich in je probleem te verdiepen, dus neem je
tekening mee. Tevens zal er een demo gegeven worden van een rail ontwerp programma (software) – altijd
handig!
Deze workshop wordt gehouden op DINSDAG 20 januari, in de TMC ruimte, van 19:30 – 22:00.
Minimum deelname : 6 personen – max. 12. AANMELDEN VOOR 12/01!!! [email protected]
Varia
Tekst:
Jos Schnitzler
Foto’s
Armin Mühl
Net als op de
voorpagina van deze
Stuurstand: een
plaatje van de
NS6300, gemaakt op
onze baan tijdens de
Open Dag – wat een
beauty….!
Stiltecoupé….
Na een lange, vermoeiende werkdag
zat een vrouw in de trein op weg naar huis,
en sloot haar ogen. Toen de trein het
station uit reed, haalde een jongeman die
naast haar zat, zijn mobieltje uit zijn
zak en begon op luide toon te spreken.
“Hoi liefje, hier Erik, ik zit in de trein.
Ja, ik weet dat het de trein van half 7 is en
niet die van half 5, maar de vergadering liep uit. Nee, schatje, niet met dat
blondje van de afdeling betalingen,
met de baas. Nee, honnepon, jij bent de
enige in mijn leven. Ja, echt, ik zweer
het.”
Een kwartier later was hij nog op luide toon aan het praten, toen de vrouw die naast hem zat er genoeg van
had. Ze leunde naar hem over en zei dicht bij de telefoon: “Erik, hang de telefoon op en kom terug in bed….
Column
Tekst:
A.Dwarsligger
In de bibliotheek
Hij zit er vandaag weer, robuust postuur, wat kalend op de kruin, iets vooruitstekende kin, norse blik, leesbrilletje op de neus. Hij steekt z'n hand op. “Hoe is het met de treintjes?” vraagt z'n diepe bas met belangstelling. We praten een paar minuten met gedempte stem..
Al tijden is hij dagelijks in de bibliotheek te vinden om een krantje te lezen, of urenlang door te brengen
achter de pc.
Hij is een plaag
de medewerkers,
bemoeit
zich overal
mee,
vraagt
brutaaldwalen
om koffie,
jaagt
Ritselende
palmbladeren
filterenvoor
het zonlicht,
kabbelende
golven rollen
af en aan.
Mijn
gedachten
af naar
wat
ooit
De fantastische
tropische
zo'n
deel van
mijn inmiddels
oudekan
leven,
komen
als vanzelf is
wat was.
te enthousiaste
kinderen
de jaren,
stuipen
opwezenlijk
het lijf. Hem
de toegang
weigeren
niet.
De bibliotheek
voorbij.
Exotische
geuren
ontwaken
in
de
herinnering.
Haast
bestaat
niet.
Nederland
is
dan
nog
echt
ver weg. Het
immers een openbare ruimte.
leven kent geen zorgen. Warmte, vriendschap en licht vullen de dagen. Ik dwaal verder af. Beelden van mijn jeugd in
zuidelijk
Nederland
Met vrienden
ik vanterugbrengen
school naar huis.
kiezen
de weg over
Het gebeurde
zo'nworden
maandgeprojecteerd.
geleden. Ik moest
een paarloop
boeken
en We
wilde
informeren
naardeeen
spoorbrug.
Als
we
doorlopen
en
de
verleidingen
onderweg
verstaan,
halen
we
nog
net
de
stoomtrein
naar
Duitsland.
oude jaargang van een modelspoortijdschrift. De geautomatiseerde inname werkte niet, daarom liep
ik even
De machinist verrast ons altijd met een flinke wolk stoom en rook op het moment dat wij uitbundig naar hem
het kantoor binnen. Onmiddellijk hoorde ik vanachter een neergeslagen krant: “Meneer, u kunt daar niet zo
zwaaien. Ook nu hebben wij geluk. Wij zijn op tijd. In de verte nadert het zwarte gevaarte met achter zich ettelijke
maar binnenlopen”. Ik draaide mij om, keek hem strak aan en zei: 'Geweldig onvriendelijke man, ik doe hier
groene rijtuigen. Onze handen gaan omhoog. Hij zwaait terug en baadt ons lachend in een langzaam wegtrekkende
als
vrijwilliger
echt iets
anders
danlang
overal
commentaar
Ik weet
zeker
dat ik daarhelemaal
binnen verdwenen
erg
mist.
Vol bewondering
kijken
wij nog
achterom.
Pas op op
hetgeven.
moment,
waarop
de sluitlichten
welkom
Een onthutste
gesmoorde
verontschuldiging
en een zich schielijk
verbergen
de
zijn, gaanben”.
we verder.
Misschien blik,
staaneen
er vandaag
beneden
op het kleine rangeerterrein
nog wat wagons
metachter
carbid en
wereldse
ellende
volgden.
lukt het ons
om watintetabloidformaat
ritselen voor een
geintje onder de les.
De
dieDe
narealiteit
mijn verhaal
met groot
leedvermaak
en toe
naar de Traag
leestafel
keek,
hielp met een
Ver medewerkster,
weg hoor ik geluid.
keert langzaam
terug:
'Ga je meeafeven
zwemmen?'
verlaat
ik het
net
iets te luide
stem.
Hijnog
verbeet
tenenzonnestraaltjes
kromden in deenschoenen
zo zijdezachte
te zien. “Welk
modelspoornostalgische
paradijs.
Toch
maar zich,
even zijn
de laatste
het blauwe,
water
proeven.
Morgenvroeg
brengen
de captain
hopelijk
weer veilig
naar een winters
Nederland.
kan ikisafweg.
en
tijdschrift
zoek
jij?”.......
Ja hoor,en
erzijn
zijncrew
nog ons
diverse
jaargangen
beschikbaar””
.........
“Zo, de Daar
aanvraag
toe
even
heerlijk
verder
genieten
van
wat
was,
kijkend
naar
een
modeltreintje
dat
een
spoorbrug
nadert
waarop
vier
Jij krijgt vanzelf bericht. Kan ik jou een kop koffie aanbieden?”
jongetjes uitbundig staan te zwaaien. http://www.schooltv.nl/beeldbank/mmbase/images/3609130
Tegenover hem, een kopje koffie lang, vlogen mijn ogen langs de krantenkoppen. “Heeft u een modeltrein?
Die wilde ik als kind ook altijd zo graag hebben, maar ik kreeg hem niet. Onze buren hadden op zolder een
prachtige baan. Af en toe mocht ik kijken” klonk het met een duidelijk verdrietige ondertoon. Daarna
ontvouwde zich een leven met een onplezierige jeugd, mislukte relaties en veel teleurstellingen.
Wij behandelen elkaar inmiddels met respect.
onze sponsoren

similar documents