Presentatie Foto`s bespreken

Report
Truus Augustinus
Henk van Kruijsdijk
Frank Linssen
Overzicht
Wat willen we veranderen?
 Waarom foto’s bespreken?

Wat willen we veranderen?
Kwaliteit van het bespreken van foto’s
verbeteren.
 Kwantiteit van het aantal besproken
foto’s verhogen.
 Aanpassing van de bespreekomgeving

Waarom foto’s bespreken?





Fotograferen is verhalen vertellen /
verhaal delen
Werken aan ontwikkeling
Suggesties / verbreding van visie
Persoonlijke herinnering v.s. de kijk van
anderen
Bespreken is een verdiepingsslag van je
fotografie
Schema van bespreken

De foto word besproken door een lid
aan de hand van het volgende schema.






Beschrijven
Analyseren
Interpreteren
Waarderen
(wat staat erop)
(hoe staat het erop)
(waar gaat het over)
(wat vind je ervan)
Toelichting door maker van de foto.
Toevoegingen/discussie door andere
leden.
Wat wil je bereiken /
randvoorwaarden




Je hebt te maken met meerdere fotografen
en dus met verschillende ambities. Bij het
bespreken gaat het echter om de getoonde
foto, niet om de fotograaf.
Positieve grondtoon. Probeer te
achterhalen wat de fotograaf probeerde te
bereiken. Leg de nadruk op wat goed is
gelukt.
Bespreek stimulerend. De fotograaf moet
wat kunnen met de opmerkingen.
Aandacht en respect.
Beschrijven




Beschrijf wat je ziet.
Dit moet objectief/feitelijk zijn.
Doel: zorgt dat bespreken er publiek op
dezelfde lijn zitten.
Geeft bespreker de tijd om nog even wat
beter naar de foto te kijken
Analyseren



Analyseren van het gebruik van
beeldelementen en het doel van de fotograaf.
Dit moet objectief gebeuren.
Beeldelementen: compositie, lijnwerking,
kadrering, ritme, standpunt, lichtgebruik,
kleurgebruik, beeldbewerking.
Zie ook foto’s bespreken Bellus Imago voor
uitgebreide lijst van beelelementen.
Interpreteren




Betekenis geven aan beeldelementen.
Onderlinge samenhang duiden.
Interpreteer zodanig dat je de foto recht doet.
Probeer de keuzes van de fotograaf te
achterhalen.
Komt het verhaal van de fotograaf over?
Waarderen




Een beargumenteerd oordeel geven over de
foto, het moet een logisch vervolg zijn van je
bespreking.
Waardeer de foto, niet de fotograaf!
De fotograaf moet de opmerkingen
accepteren maar hoeft het uiteraard er niet
mee eens te zijn.
Doel: stimuleren,leren en motiveren.
Bespreek kwaliteit verhogen
Het foto bepreken zal aan de hand van “de
4 pijlers (Bellus Imago – Uit gebreide
versie Bron; Hans Brongers, / Simon
Ophof ISBN 9789075979572 (2011)
uitgave fotobond.
 Op de fotoavond zelf maken we gebruik
van het enkele A4-tje “Foto’s beoordelen in
vier stappen”.
 10 minuten per foto.
 Onder begeleiding van een gespreksleider.

Rol gespreksleider






Verzamelen van de foto’s bij binnenkomst.
Wijst een lid aan die de foto gaat
bespreken.
Zorgen dat de stappen van bespreken in
de juiste volgorde gebeurd.
Opzetten presentatie bord zodat we op tijd
kunnen beginnen.
Tijd in de gaten houden.
Ingrijpen als de aandacht weg is of
onderlinge wel/niet discussies ontstaan.
Kwantiteit van foto’s
verhogen
Iedereen die komt op een clubavond
word geacht een foto mee te nemen om
te laten bespreken. Hierdoor zorgen we
voor voldoende aanbod.
 Als we een thema bespreken hebben
deze voorrang. Daarna eigen werk of
foto’s uit de oude doos.
 We gaan een presentie lijst bijhouden
om de voortgang te kunnen meten.

Aanpassen
bespreekomgeving
We gaan de tafels dichter bij elkaar
zetten om de foto’s beter te zien.
 Dit verhoogd ook de verstaanbaarheid.
 We zorgen dat het bespreekbord op tijd
staat.

Digitaal
Op dit moment hebben we veel oude
foto’s op de website.
 Daarom graag de besproken foto’s
opsturen via www.wetransfer.nl naar
Frank zodat deze op de website kunnen
komen.
 Alleen uiteraard als je dat zelf wil.
 Foto’s blijven maximaal een jaar staan.


similar documents