Dit is een titel van een presentatie

Report
Toolbox Klicmeldingen
Kliconline & de Klicviewer
Melanie Weidner
Inleiding
• Wie zijn wij?
• Wet WION
• Wat doet het Kadaster?
Waarom? Daarom!
Aandachtspunten WION
•
•
•
•
•
Tijdig KLIC-melding doen
Actie ondernemen op EV brieven
Graven volgens CROW 250
Terugmelding afwijkende situatie
Controle AT
Soorten Klic-meldingen
Soorten meldingen
1. Oriëntatiemelding
•
•
•
Hier mag je niet mee graven
Voor b.v. verkoop grond, planning projecten
Gebiedgrootte Max. 2500 x 2500 m
2. Graafmelding
•
•
•
Een graafmelding is verplicht als je machinaal gaat graven
Tekeningen moeten op de graaflocatie aanwezig zijn (analoog of digitaal)
Gebiedgrootte Max. 500 x 500 m
3. Calamiteitenmelding
•
•
Mag ALLEEN gebruikt worden bij calamiteiten
Gebiedgrootte Max. 500 x 500 m
Kliconline
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Het polygoon
Het polygoon bepaalt de kwaliteit van de tekeningen!
Het polygoon
Stap 4
Stap 5
Stap 6
De Klicviewer
Uitpakken & Opslaan
Openen in de Klicviewer
Let op of er een EV brief bij zit!
Neem contact op met de desbetreffende netbeheerder en maak
afspraken. Leg deze vast.
EV brief
Meten = Weten
Print instellingen
Printen
Samengevat
• Zorgen voor veiligheid tijdens de uitvoering> duidelijke tekeningen
• Samenwerking en vooroverleg bespaart tijd en geld
• Zet daarom schadepreventie op de kaart binnen uw organisatie
Vragen?
Melanie Weidner
06-48457000
[email protected]

similar documents