Orientalisme in Engeland en Primitivisme.

Report
Oriëntalisme in Engeland
en
Primitivisme.
Opdracht:
Vergelijk in een powerpointpresentatie de examenstof. Bespreek
de voorstelling, de vormgeving, de functie, de betekenis en de
historische context.
Vergelijking van de voorstelling
Oriëntalisme
The Reception
John Frederick Lewis
Vergeleken met de voorstelling van het primitivisme is er bij
het orientalisme veel meer sprake van sereniteit en orde.
Ook zijn de schilderijen van het orientalisme veel
gedetailleerder weergegeven. Dat kun je onder andere zien
aan de weerspiegeling in het water met daar omheen zeer
realistisch weergegeven vrouwen in mooie kledij.
Primitivisme
Maskers, 1920 en Dans rond het gouden
kalf, 1910, Emil Nolde
Vergeleken met de schilderijen uit het orientalisme werd er in de stroming
van het primitivisme veel grover geschilderd. In tegenstelling tot het
statische orientalisme zijn de schilderijen uit het primitivisme veel
dynamischer en lijkt er meer beweging in te zitten. Hoe komt dat? Op
het linker schilderij zie je 2 maskers, met contrasterende kleuren en niet
gedetailleerd weergegeven. Op het rechter schilderij zie je een aantal
naakte mensen om een gouden kalf heen dansen. De kleuren vloeien zo in
elkaar over, waardoor het moeilijk is de figuren van elkaar te
onderscheiden.
Een overeenkomst in de voorstelling van het orientalisme en het primitivisme is het vele kleurgebruik. Het verschil is dan wel, dat bij
het orientalisme de kleuren de realistische weergave versterkt, terwijl in het primitivisme er meer aardekleuren worden gebruikt, die
niet de oorspronkelijke weergave weergeven.
Vergelijking van de vormgeving
Oriëntalisme
Primitivisme
Twee naaktschilderijen van Kirchner
Farao’s dochter - Edward Long
De anatomie van het orientalisme is veel realistischer
weergegeven dan in het primitivisme. Er worden meer
aardetinten gebruikt, waardoor het orientalisme er echter
uitziet. Beeldaspecten vorm licht, ruimte
Terwijl in het orientalisme de afbeelding centraal zijn
afgebeeld, is er bij het primitivisme sprake van afsnijding.
Ook hebben de vrouwen een minder sierlijke uitstraling.
Beeldaspecten vorm kleur, textuur
Zowel in het orientalisme als in het primitivisme worden er naakte vrouwen afgebeeld. Bij het orientalisme werd niet zozeer de
naaktheid afgebeeld, maar ging het vooral om het baden. Bij het primitivisme beeldt het naakt zijn expressionisme uit. Deze
inspiratie wordt gehaald uit de eenvoudige culturen zoals in Afrika en Oceanië, want deze mensen liepen altijd naakt rond.
Vergelijking van de functie
Oriëntalisme
Het Turkse Bad van Ingres – jean Auguste Domi
Dit oriëntalistische werk stelt een menigte vrouwen in een harem voor.
Op 82-jarige leeftijd maakt Ingres dit schilderij. Dit weten we omdat hij trots op
het schilderij schreef: AETATIS LXXXII (op de leeftijd van 82 jaar).
Om dit tableau te realiseren heeft Ingres geen modellen nodig gehad.
Hij putte uit de talrijke schetsen en tableaus die hij gedurende zijn carrière had
gemaakt.
We vinden eveneens de figuren terug uit zijn vele 'Baigneuses ' en 'Odalisques',
die hij meestal alleen voorgesteld tekende, op een bed gelegen of aan de kant
van een bad.
De bekendste figuur die opnieuw werd gekopieerd is: La Baigneuse de
Valpinçon, die het centrale element in de compositie vormt. In zijn eerste versie
was het schilderij vierkant; later heeft Ingres het zijn bijzondere, ronde vorm
gegeven.
Primitivisme
Naakt, Krim, 1916 - Robert Falk (1886-1958)
Beïnvloed door het primitivisme, waarbij exotische kunst van
‘primitieve’ beschavingen vele westerse kunstenaars
inspireerde, keken Russische kunstenaars naar hun eigen
‘exotische’ gebieden. De Krim, een kruispunt van culturen,
vormde het decor van Falks primitivistische werk.
Robert Valk weergeeft een vrouw op een expressionistische
manier door hierbij een gevoel van erotiek weer te geven.
Vergelijking van de betekenis
Oriëntalisme
The Harem - John Frederick Lewis
Primitivisme
Negertanzgruppe, Somalitanz - Die Brücke
In het oriëntalisme wordt juist heel erg de statigheid
Bij het primitivisme wordt in de afbeelding duidelijk
benadrukt. De rijkdom van de blanken versus de zwarte
gemaakt dat men vrijheid en geluk uitstraalt. Hun
slaven. De sfeer vanuit het Midden-oosten werd
uitbundige gedrag staat centraal. De mensen worden hier
weergegeven. Men vluchtte hier uit de dagelijkse
afgebeeld alsof ze leven in een wereld van Vrijheid,
werkelijkheid. Er was namelijk een groot verschil tussen
broederschap en gelijkheid. De schilders van het
arm en rijk. De industrialisatie vond rond deze tijd plaats,
primitivisme zochten naar een nieuwe beeldvorm waar
hier zie je dus alleen de rijke burgerij weergegeven, terwijl
niet per se de schoonheid werd weergegeven, maar juist
er in die tijd ook heel veel arme mensen waren. Door dit
het gevoel.
grote verschil in rijkdom werd er door de armen gezocht
naar een betere wereld waar ze in konden vluchtten, er
word hier een droomwereld weergegeven.
Naar onze mening zijn er geen overeenkomsten van de betekenis tussen het orientalisme en het primitivisme.
Vergelijking van de historische context
Oriëntalisme
•
•
Gedurende de 18e en 19e eeuw ontstonden in het
Oosten en Europa de Romantiek en het Oriëntalisme. In
West-Europa leefde men onder het regime van de
strenge Victoriaanse moraal. In de literatuur had de
Romantiek als stroming zijn intrede gedaan, waarbij
erotiek een belangrijk element was. Hoe komt dat?
Dichters en schrijvers schreven vanuit de Oriënt hun
interpretaties over de harem, de hamam en over
schaarsgeklede, wulpse danseressen.
De stroming Orientalisme, bestond ook in de
schilderkunst. Hierin werd een romantische, dromerige,
nostalgische, spannende, beloftevolle en sensueel beeld
van de Oriënt geschetst. Soms werd de fantasie
losgelaten en schilderde men niet naar wat zij hoorden
uit de vertellingen.
Primitivisme
•
•
Als algemeen kenmerk kan gelden dat primitieve kunst
ongecompliceerd is, niet bedorven door de
verworvenheden van de westerse beschaving en niet
gebonden aan academische conventies. Primitieve kunst
is in deze opvatting spontaan, intuïtief, irrationeel en
expressief.
Primitivisme staat voor een verlangen naar een
samenlevingsvorm waarin het leven minder
gecompliceerd is. De overeenkomst die de kunstenaars
in de zeer diverse ‘primitieve' objecten zagen, was dat
hun vorm een uitdrukking was van een innerlijke
noodzaak. Primitivisme werd een belangrijk kenmerk
van het vroege expressionisme. In Frankrijk behoorde
het fauvisme en in Duitsland die brucke en der blaue
reiter kunstenaars tot de eersten die de primitieve
objecten in de volkenkundige musea als kunst
beschouwden. Hun belangstelling voor primitieve
sculpturen was een uiting van verzet tegen de heersende
westerse cultuur. Primitivisme werd een middel tot
vernieuwing van zowel maatschappij als kunst.
Welke tijd? Hoe zag de maatschappij eruit?

similar documents