Info-aften - For Studerende

Report
Info-aften
Af MoGenS
Vanskeligheder vrd. Studie
(start)
Rådgivning og støttecenteret (RCS)
hjælper

Studerende med
læse/skrivevanskeligheder (dysleksi),
psykiske, neurologiske eller fysiske lidelser
kan modtage støtte. Desuden tilbyder vi
støtte til tosprogede og andre med
særlige studiemæssige vanskeligheder.
Hjemmeside til RCS
http://studerende.au.dk/studievejledning/raa
dgivningsogstoettecentret/

Hovednummer: 8716 2720
Hverdage fra kl. 8-15
Mail: [email protected]
Studieportalen
◦ Link: http://studerende.au.dk/
Studieportalen
Molekylærbiologi
og Bioteknologi
Link: http://studerende.au.dk/molbio/
Molekylær medicin
Link:http://studerende.au.dk/molmed/
Undervisningsplan

Klik på Undervisning  Se dit skema

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/molbio/undervisning-og-eksamen/undervisning/se-dit-skema
Skemageneratoren

Link: www.skema.secretman.dk
Kursuskataloget

Undervisning  kursuskatalog

Link: http://kursuskatalog.au.dk/
Eksamensplan

Eksamen  Eksamensplaner  evt.
Eksamensplan Q1
Link: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/molbio/undervisning-ogeksamen/eksamen/eksamensplaner/
Studenterorganisationer

Link: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/molmed/studenterorganisationer/
På selvbetjeningen kan du:
• Bestille studiekort
• Ret, se eller registrér email
• Blive videresendt til
studieselvbetjeningen, hvor de
vigtige ting sker!
Selvbetjening og STADS
På stads kan du finde:
• Eksamensresultater,
• Tilmelding til undervisning
• Til -og afmelding til eksamen
• Indskrivningsbekræftelse
NFIT
Hvad bruges det til?
- Logge på AU’s computere
- Logge på netværket (AU-Gadget)
- Tjekke NFIT mailen
Opret NFIT bruger
https://ssl.nfit.au.dk/tickets/TicketUseForm.php
Indtast dit
ticketnummer.
Logge på AU’s computere
Computerne på Kemi, Fysik og Biologiens
hus
 Du benytter dit NFIT brugernavn og
kodeord

Logge på Netværket
Tryk på denne, og
du vil blive
videreført til
browseren.
Logge på Netværket
Logge på Netværket
Benyt dit NFIT brugernavn
og NFIT kodeord
Jaah, du er nu logget på netværket!
Minimer dette vindue, IKKE
lukke det, da man skal logge på
forfra så.
NFIT mail

Sådan logger du på
https://webmail.nfit.au.dk/
Tryk på denne, for at
logge på mailen. Squirrel
foretrækkes frem for
Horde.
NFIT mail
Indtast NFIT
brugernavn og NFIT
kodeord, herefter vil
du være på din mail.
NFIT mail

Husk at videreføre denne mail til din
normale mail.
Gå ind på denne side igen
https://webmail.nfit.au.dk/
Tryk her, så kommer
du videre til en side,
hvor du kan skrive din
normale mail.
NFIT mail
NFIT mail
Tryk på forward for at få
sendt dine NFIT mails videre
til din normale mail.
NFIT mail
Husk at sætte flueben
i dette felt.
Her skriver du din(e)
mailadresse(r), som du vil
have videresendt til.
Problemer?
Hvis man har problemer med sin NFIT, så
findes NFIT helpdesk på 4. sal på Fysisk
institut (1525-415)
 Åbningstider: Man-Tors: 9:00-16:00
Fre: 9:00-15:00

OBS! Husk at ændre koden til NFIT
OBS! Husk at ændre password
Det skal gøres hvert semester (Du får en påmindelse
på mail)
Hvilke mails har jeg på AU?
NFIT ([email protected])
Hvor xxx = NFIT brugernavn
Post AU – selvbetjening ([email protected])
Hvor yyy = enten studienummer eller navn (eks.
jens.anders.jensen)
Post AU
Post AU
Log ind her. Efter du har trykket, advarer
browseren dig om at det er et usikkert
sted. Ignorere dette og fortsæt.
Post AU
Brug dit årskort nummer som
brugernavn og din adgangskode fra
mit.au.dk
Videresendelse af Post AU mail
2. Derefter
opsætning.
1. Tryk først på
indstillinger.
3. Her skal du skrive den
mail du vil have Post AU
mails videresendt til
AULA

Link: www.aula.au.dk
Kursushåndtering og E-mail på
AULA
Åbning af nøglekort/studiekort


Efter 1 år udløber
nøgle kortet
Aktiveres ved Jørn
Griis, 1130 - 311

OBS: Man kan få lukket
op til matematik på
informationskontoret
på Matematik
Specielt for CBT
 På campusnet finder du alt hvad du skal
bruge til IHA kurserne + karakterne
 På IHA skal man bruge Polymath mm. som
ikke kan installeres på MAC
 Husk lommeregner – det er regnefag!
Kort over hele AU
Stakladen
Statsbiblioteket
iNano
Aulaen og
vandhal
Vigtige steder for dig på AU
Index
Find MoGenS og MMF på Facebook

Søg MoGenS
• Søg molekylær
Medicinsk forening

similar documents