B-selectie Kick-Off Presentation Final

Report
Kon HFC B-selectie
Boeien, binden en verbinden
“Winnaars hebben een plan verliezers excuses”
Zonder tegenslag geen overwinning
Kon. HFC 2014/2015
kick-off
Boeien, binden en verbinden
Visie
In onze visie op voetballen staat het domineren van de wedstrijd,
aanvallend voetbal, balbezit en spelplezier voorop. We voetballen
om te scoren
met attractief
combinatievoetbal.
“Winnaars
hebben
een plan
verliezers excuses”
Zonder tegenslag geen overwinning
Kon. HFC 2014/2015
Kick-off
Assistenten:
Ewoud Zeeman (incidentieel op maandag en wedstrijden);
Jeffrey Sam-Sin (donderdag training);
Sven van Nes (verzorging B1zat wedstrijden);
Keeperstrainer ???;
Vlaggenisten: B1zat Stefan de Krijger; B1zon+B2zon vacatures
Boeien, binden en verbinden
Kon. HFC
Communicatie



Communicatie naar de spelers toe is via de volgende website:
o www.niehe.com/hfc-selectie-b
o Nieuwe berichten verschijnen als pop-up via twitter
Volg ons op Twitter: @KoninklijkeHFCB
o Op trainings- en wedstrijddagen altijd de site raadplegen;
o Website:
o Agenda
o Tijden
o Verslagen
o Foto’s
o Berichten
o Selecties
o Overige info
Via Telefoon;
Via WhatsApp en E-mail (nood communicatie).
Boeien, binden en verbinden
Kon. HFC
Gedrag
Boeien, binden en verbinden
Kernwaarden
• Koninklijk (sportief en respectvol, beschaafd, waardig,
gastvrij);
• Vernieuwend (creatief en gezond);
• Ambitieus (professioneel en prestatiegericht);
• Familiair (plezier en (ver)bindend);
• Respect naar elkaar toe en het omgaan met elkaar op
een “normale” manier;
• Het K-woord en andere kwetsende verwensingen
absoluut niet toegestaan. Hier zullen zware sancties op
volgen;
• Alcohol, drugs en roken zijn verboden op het complex
van Kon. HFC.
Kon. HFC
Afmelden
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
Voor 16.00 op trainingsdagen afmelden;
Bij twijfel dit ook laten weten;
Zelf afbellen (dus niet door vader, moeder, zus of
oma);
Verplicht: Afbellen, sms/WhatsApp, E-mail (in deze
volgorde).
Kon. HFC
Team afspraken
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
•
•
Bij niet komen trainen in de week kan er niet gespeeld
worden in het weekend (minimaal aantal van 2
trainingen om minuten te maken);
Laatste training moet je hebben meegedaan om te
kunnen starten in de basis. Dit is namelijk de gerichte
wedstrijdtraining;
Na een blessure of vakantie moet je minimaal 3
trainingen aanwezig zijn geweest alvorens een
wedstrijd te spelen;
Niemand heeft een vaste plek binnen een team.
Leeftijd is geen garantie voor vaste plek in een onder
16/17 Team;
Bij te weinig spelen in het B1(zat) of B1(zon) team zal
de week erop worden meegedaan bij het team 1
niveau lager: resp. B1(zon) of B2(zon);
Trainer bepaald de uitzondering.
Kon. HFC
Rol ouders
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
•
Altijd in een positieve en stimulerende rol langs de lijn.
Initiatief wordt gewaardeerd;
Mocht er iets gevraagd worden van een ouder gaan
we ervan uit dat dit nodig is om wat voor reden dan
ook. (vlaggen, rijden, wassen enz);
Dit alles heeft een grote invloed op de organisatie,
sfeer en samenhorigheid binnen het team;
We rekenen op jullie steun en betrokkenheid!
Kon. HFC
Kleding
Boeien, binden en verbinden
•
•
Altijd de kleding dragen die is aangeboden door Kon.
HFC of door een sponsor indien aanwezig;
Op HFC gelegenheden altijd in HFC kleding.
Club Coördinatoren
Wedstrijden 1/2
Boeien, binden en verbinden
Vervoer:
•
Rijders staan vooraf aangegeven op de site en/of zijn
eerder gecommuniceerd door de desbetreffende
leider/trainer/coach;
•
Niemand gaat rechtstreeks tenzij er een goede reden is
en alleen in overleg;
Voor de wedstrijd:
•
Op tijd aanwezig (te laat is wissel, ook 1 seconde);
•
In de daarvoor bestemde kleding;
•
Geen telefoons in de kleedkamer voor de wedstrijd,
tijdens de bespreking. Na de wedstrijd geen probleem;
•
Kleding of spullen niet in orde is wissel
(scheenbeschermers, schoenen. enz);
•
Corvee is voor de corveeploeg. Verantwoordelijk voor de
uitvoering.
Club Coördinatoren
Wedstrijden 2/2
Boeien, binden en verbinden
Warming up:
•
Na de warming-up zijn de wissels verantwoordelijk voor de
spullen (bidons, ballen, hoedjes, hesjes enz);
Tijdens de wedstrijd:
•
Onnodige gele kaart is trakteren (te bepalen door de speler
zelf);
•
Bij een onnodige rode kaart volgt een extra wedstrijd vanuit
de club;
In de rust:
•
Wissels zijn bij thuiswedstrijden verantwoordelijk voor de
limonade/thee (ook voor de tegenstander);
•
Wissels nemen de spullen mee naar de kleedkamer en weer
terug voor de 2de helft;
Na de wedstrijd:
•
Netjes achterlaten van de kleedkamer (zeker bij
uitwedstrijden);
•
Kleding wordt bij toerbeurt gewassen door 1 van de
aangewezen spelers.
Kon. HFC
Training
Boeien, binden en verbinden
Voor de training:
•
30 minuten voor aanvang training aanwezig in de
kleedkamer;
•
15 minuten voor aanvang training aanwezig op veld en
starten warming-up en krachtprogramma;
•
Spullen worden klaargezet en geteld voor en na de
training door de spelers zelf;
•
Eigen materiaal in orde: juiste Schoeisel, Trainingskleding,
Scheenbeschermers verplicht;
Na de training:
•
Kleedkamer wordt netjes achtergelaten;
•
Spullen worden opgeborgen door de spelersgroep (corvee
verantwoordelijk);
•
Kleedkamer is een ruimte om je om te kleden en niet om
een speeltuin van te maken;
•
Douchen met of zonder kleding aan?
Club Coördinatoren
Blessures
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
Altijd aanwezig bij de wedstrijd als onderdeel van het
team. Bij langdurige blessure overleg met de trainer;
Aangeven aan de desbetreffende trainer bij wie en
waar je revalideert indien niet aanwezig op training;
Op tijd aangeven van de blessure, ook bij twijfel
gevallen voor trainingen en wedstrijden;
Sven van Nes verzorger B1(zat).
Kon HFC
Vakantie beleid
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
•
JEUGDSELECTIETEAMS
Start trainingen 2014‐2015 vanaf zondag 3 augustus 2014
(facultatief), vanaf 11 augustus verplicht;
Herfstvakantie 2014:
WEL trainingen van 11 t/m 19 oktober 2014;
Kerstvakantie 2014-2015:
GEEN trainingen van 20 december 2014 t/m 4
januari 2015;
Voorjaarsvakantie 2015
WEL trainingen 21 februari t/m 1 maart 2015;
Meivakantie 2015
WEL trainingen van 2 t/m 10 mei 2015;
•
Laatste training 2014-2015: vrijdag 29 mei 2015.
•
Sancties.....
Kon HFC
Stage en andere sporten
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
Volgen van trainingen van andere sporten in overleg
met de trainer als deze botsen met het voetbal;
Stage andere club altijd met toestemming
desbetreffende trainer;
Trainingen zijn verplicht;
Wedstrijden zijn verplicht.
Kon HFC
Spelintentie
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
Initiatiefrijk
Aanvallend
Zelfverzekerd
Dwingend
•
Verschil speelwijze en speelintentie
1-4-3-3 / 1-3-4-3
– Speelwijze is het vertrekpunt (1-4-3-3);
– Speelintentie is 1-3-4-3 (overal druk, 1 op 1, in
beweging zijn en dwingend spelen) is de basis van
het leren;
•
Deze zullen uitvoerig uitgelegd en getraind worden. In
theorie en praktijk.
Kon HFC
Tot slot 1/3
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hard werken is alles;
Talent is niks waard als je er niet goed mee omgaat!
Op zoek naar het beste team, niet de beste individuen!
Goede speler is compleet, talent, mentaliteit en
karakter! In en om het veld;
Goede speler maakt een team sterker;
Deel problemen en beslissingen;
zorg voor eigen organisatie (spullen en tijd);
Gebruik teamgenoten om tactische, technische,
mentale en fysieke vooruitgang te boeken;
praat met teamgenoten over beslissingen;
benader gezondheid positief (eten, rusten, blessures);
Plezier in de sport en het voetbal.
Club Coördinatoren
Tot slot 2/3
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
•
Daadwerkelijk willen winnen en jezelf verbeteren
ondanks pijn en tegenslagen (blessures wel melden
ongeacht de ernst!);
Door blijven gaan en geloven in een goed einde
(altijd)!
Zie KFC – Kon. HFC april 2014;
Kern van het succes ligt in het heden. Kijken naar
toekomst of verleden kan leiden tot teleurstelling
(verleden is er wel om te leren);
Leer omgaan met spanning (spanning/stress komt uit
jezelf) Zelfvertrouwen en vertrouwen in je team is de
basis;
Trainingen zijn er om je voor te bereiden op de
wedstrijd. Alles staat in het teken van de wedstrijd.
Trainingen en wedstrijden maken individuen beter,
individuen maken teams sterker.
Club Coördinatoren
Tot slot 3/3
Boeien, binden en verbinden
•
Mochten er problemen ontstaan van welke aard dan
ook zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week
bereikbaar om uitleg te geven, een oplossing te vinden
of om met ideeën te komen. Uiteindelijk zijn de
bovenstaande regels maar met 1 doel en dat is om
een TEAM te creëren dat hetzelfde doel nastreeft:
namelijk beter worden in wat we graag doen. Beter
worden van individuen is per definitie het sterker
worden van een team. Een enkeling die deze relatief
simpele, en in onze ogen, normale regels niet kan
volgen zal zichzelf te kort doen en daardoor ook de
groep schaden. Dit is iets wat absoluut niet
getolereerd wordt onder onze leiding;
•
Hard werken en ontwikkelen van talent is ons doel, wat
dat talent zal zijn is voor een ieder verschillend evenals
het individuele doel. We gaan er vol voor om het
maximale uit elkaar te halen.
Kon HFC
Selectie
Boeien, binden en verbinden
Club Coördinatoren
Jaarschema
Boeien, binden en verbinden
•
•
•
•
•
Individuele gesprekken
Individuele fysieke testen
Video analyse
4 fase model
Voeding/mentaal
Club Coördinatoren
Vragen
Boeien, binden en verbinden
Vragen…..?
Club Coördinatoren
Succes
Boeien, binden en verbinden

similar documents