Helene Krasnik og Heidi Jønsson

Report
FORÆLDREGRUPPE
- som en del af behandlingen
Psykoterapeutisk center Stolpegård
OAB – ambulatorium for personlighedsforstyrrelser
Helene Krasnik og Heidi Jønsson
Maj 2014
Ambulatorium
for personlighedsforstyrrelser
Henvisning
Assessment
Psykoedukativt forløb (MBTI 10 uger)
3 hovedfunktions grupper
Gruppeterapi
9 mdr.
5 udvidet hovedfunktion
Gruppeterapi 1 år
Individuelt 1 år
(1 x ugentligt ½ år & hver 14. dag
½ år)
2 regionsfunktions grupper
Gruppeterapi 1 ½ år
Individuelt 1 ½ år
(1 x ugentligt 1/2 år & 1 år hver 14 dag)
Forældregruppe
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Baggrund
 Personlighedsforstyrrelse og forældrerolle
 PRF-parental reflective function
 Recovery - pt´s rolle som forældre
 Børneperspektiv – at have en forældre med psykiske
vanskeligheder
vanskeligheder
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Metode
 Fokus på mentalisering
 Psykoedukation a´la MBTI
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Ramme






8 patienter med børn i alderen fra 0-18 år
2 terapeuter
8 gange
1½ time
Placering om bord
Kaffe/the
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Form





Resume af sidste gruppegang
Refleksion over hjemmeopgave
Oplæg
Ny hjemmeopgave
Hvad har I taget med jer fra i dag?
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Indhold






Tilknytning
Tryghedscirklen (circle of security)
Konflikter (arousal)
Reparation
Barnet udviklingsbehov, behov ved kriser
Barnets reaktion på og viden om dine psykiske
vanskeligheder
 Netværkets betydning
 Afslutning
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Tryghedscirklen
Jeg har brug
for a du…
Holder øje med mig
Glæder dig over mig
Hjælper mig
Glæder dig med mig
Støtter min
udforskning
Jeg har brug
for at du…
Tager godt imod
mig igen
Beskytter mig
Trøster mig
Glæder dig med mig
Organiserer mine følelser
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Eksempler på hjemmeopgaver
 Hvornår og hvor meget har du været sammen med dit barn den sidste uge?
hvornår kom I godt ud af det med hinanden? Hvad skete der ? Hvordan oplevede
du det? Hvordan tror du dit barn oplevede det ? Hvad får dig til at tro at dit barn
oplevede det som du siger?

Tænk på en situation hvor du og dit barn har været I konflikt. Hvordan reagerede
du? Hvordan reagerede dit barn ? Hvordan havde du det ? Hvordan tror du dit
barn havde det? Hvad får dig til at tro at dit barn oplevede det på den måde som
du siger?
 Læg mærke til de mentaliseringssvigt du har, hvor dit barn er til stede. Hvad sker
der? Hvordan tror du dit barn oplever det? Hvad får dig til at tro at dit barn
oplever det på den måde? Beskriv evt. en hændelse.
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Hjemmeopgaver fortsat …
 Når du ser på dit barn/børn, hvordan udspiller
tryghedscirklen sig, f.eks. I forhold til udfordringer og
bevæge sig ud I verden og komme hjem igen? Hvor I
cirklen kan du se, at du I forhold til dit barn/dine børn
har stærke sider og hvor har du svage sider?
 Hvilke betydningsfulde relationer er der i jeres
netværk? Hvordan er relationen? Har i det på samme
måde i forhold til denne relation?
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Erfaringer





Stabilt fremmøde
Stort engagement
Bedre til at mentalisere i rollen som forældre
Form holder jernet lunkent
Afsmitning til den øvrige behandling
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
Citater fra evaluerings skema om hvad
patienterne har taget med sig
“Jeg er begyndt at tænke mere over hvordan mine børn
oplever tingene, og at de ikke nødvendigvis tænker og
føler som mig.”
“at nogle af de ting jeg gør faktisk er gode- og at se mit
barn mere nuanceret”
“konsekvenspædagogik som jeg selv er vokset op med
ikke hjælper I tilspidsede situationer”
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
“En bekræftigelse på at jeg gør det godt nok! At andre har
de samme udfordringer og at der ikke kun er en løsning
men flere og det er individuelt for hvert barn og situation”
“en mere nysgerrig tilgang til min datter og mig selv.
Mindre fastlåst, jeg kan se flere perspektiver .
Tror mere på mig selv I rollen som mor .”.
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård
“Jeg er begyndt at tænke mere over hvordan mine børn
oplever tingene og at de ikke nødvendigvis føler
og tænker som mig”
Psykoterapeutisk
Center Stoplegård

similar documents