UNI*Login

Report
UNI•Login
SkoleIntra-træf 2011
Program
Ét login til det meste
•
Hvad er UNI•Login?
•
Hvorfor UNI•Login i SkoleIntra?
UNI•Login brugeradministration
•
De administrative systemer og forrige sommers ændringer på ba.emu.dk
•
Mere automatik
•
Hvad med primær tilknytning?
•
Næste skridt
Nyheder og hemmeligheder
•
Håndtering af adgangskoder
•
Adgang med NemID
•
Inaktive SkoleKom-brugere kan genindmelde sig selv
SkoleIntra-træf 2011
Ét login til det meste
SkoleIntra-træf 2011
Hvad er status?
Status: 14-03-2011
• 703.240 elever i grundskolen har et
CPR-identificeret UNI•Login
• 91.913 medarbejdere i grundskolen har
et CPR-identificeret UNI•Login
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
skoletasken.emu.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
mpo.emu.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
Sektornets værktøjskasse
netadm.sektornet.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
Bestilling af undervisningsmidler
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
pakkepost.emu.dk
Send filer på op til 80 MB
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
manualbasen.emu.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
Din brugerprofil
brugerprofil.emu.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleKom
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
ug.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
KMD PIL
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
evaluering.uvm.dk
It-baserede test i grundskolen
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
dr.dk/skole
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
materialehylden.emu.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
elevplan.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
junior-pc-koerekort.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
dr.dk/gymnasium
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra
Et intranet i udvikling
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
UNI•Server
Video, film og lyd i undervisningen
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
UNI•Login brugeradministration
brugeradministration.emu.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
skoda.emu.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
VPN - HjemmePC
netadm.sektornet.dk/vpn
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
undervisningsbanken.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
pplus.dk
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login
- dit login til…
SkoleIntra-træf 2011
UNI•Login er:
•
Det foretrukne login til netbaserede uddannelsestjenester i Danmark
•
Ét login til både nettjenester, lokale Intranet og lokale netværk
•
Ét ”livslangt” login - ét login fra skolestart og videre til ungdomsuddannelserne.
Man bør aldrig have mere end ét UNI•Login
•
Et login som aldrig bliver slettet / gjort inaktivt
•
Et login baseret på SSO (single sign on)
SkoleIntra-træf 2011
Brugeradministration
SkoleIntra-træf 2011
Væsentlige ændringer på ba.emu.dk
•
I sommeren 2010 blev betingelserne for brugernes adgang til skolens systemer
og abonnementer ændret.
•
Tidligere skulle du hente nye brugere, før de fik adgang til skolens systemer og
abonnementer. Fx. SkoleKom, SkoDa, forlagsmateriale, nettjenester mv.
•
I dag får en bruger, der har fået identificeret sit UNI•Login med cpr.nr. og som
er importeret fra institutionens administrative system, automatisk adgang til
institutionens systemer og abonnementer. Den importerede bruger vil optræde i
institutionens brugerlister og vedkommende vil kunne administreres som
institutionens øvrige brugere.
•
Fordelen ved denne nye betingelse er at lærerstuderende, brobygningselever,
pædagogiske konsulenter og andre eksterne brugere, der midlertidigt skal have
adgang til en institutions systemer og abonnementer, blot skal registreres i
skolens administrative system og efterfølgende importeres.
SkoleIntra-træf 2011
Væsentlige ændringer på ba.emu.dk
Det skoleadministrative system
Registreres i det
skoleadministrative
system
UNI•Login
brugeradministration
SkoleIntra
SkoDa
Eval.portal
Google
apps
Skolens
PC’er
SkoleKom
Optagelse.
dk
Filmstriben
[email protected]
Osv.
SkoleIntra-træf 2011
Væsentlige ændringer på ba.emu.dk
Det skoleadministrative system
Importeres til ba.emu.dk,
automatisk eller manuelt
UNI•Login
brugeradministration
SkoleIntra
SkoDa
Eval.portal
Google
apps
Skolens
PC’er
SkoleKom
Optagelse.
dk
Filmstriben
[email protected]
Osv.
SkoleIntra-træf 2011
Væsentlige ændringer på ba.emu.dk
Det skoleadministrative system
UNI•Login
brugeradministration
Får automatisk adgang til
alle skolens UNI•Logintjenester
SkoleIntra
SkoDa
Eval.portal
Google
apps
Skolens
PC’er
SkoleKom
Optagelse.
dk
Filmstriben
[email protected]
Osv.
SkoleIntra-træf 2011
Væsentlige ændringer på ba.emu.dk
Det skoleadministrative system
Forlader skolen
UNI•Login
brugeradministration
SkoleIntra
SkoDa
Eval.portal
Google
apps
Skolens
PC’er
SkoleKom
Optagelse.
dk
Filmstriben
[email protected]
Osv.
SkoleIntra-træf 2011
Væsentlige ændringer på ba.emu.dk
Det skoleadministrative system
UNI•Login
brugeradministration
SkoleIntra
SkoDa
Eval.portal
Google
apps
Skolens
PC’er
SkoleKom
Optagelse.
dk
Filmstriben
[email protected]
Osv.
SkoleIntra-træf 2011
Væsentlige ændringer på ba.emu.dk
Skole 2
Skole 1
Skole 3
Samme princip gør sig
gældende på alle de
skoler man er tilknyttet
SkoleIntra-træf 2011
Primær tilknytning
•
Det er muligt at være tilknyttet mange institutioner,
men man kan kun have én som primær institution
•
Evalueringsportalen og optagelse.dk stiller krav om, at
elever er primært tilknyttet den institution der skal
afvikle test, og hvor eleven skal udfylde sine
uddannelsesplaner
•
Find de brugere der ikke er primært tilknyttet din skole
på ba.emu.dk under Mine brugere > Primær institution
SkoleIntra-træf 2011
HUSK!
Det er det administrative system
der bestemmer
SkoleIntra-træf 2011
TEA og KMD Elev - mere automatik
Automatisk import én gang i døgnet
•
Sørg for at data importeres automatisk, så du slipper for at
trykke ”Hent nye data”
SkoleIntra-træf 2011
TEA og KMD Elev - mere automatik
Automatisk oprettelse af importerede brugere, der ikke
har et UNI•Login
•
Sørg evt. for at importerede personer, der ikke i forvejen har et
UNI•Login, automatisk oprettes
SkoleIntra-træf 2011
I løbet af 2011
•
Hurtigere levering af data. Der skal ikke nødvendigvis gå en nat før data leveres
til ba.emu.dk
•
EDB Brugsen, Dansk Skoledata, Diskos², NP Privatskole , SkolePlan og andre
administrative systemer der leverer manuelle XML-udtræk skal tilbydes webservices til central overførsel af data til ba.emu.dk
•
Institutioner , især de helt små, der ikke har et administrativt system skal have
samme muligheder for brugeradministration som alle andre
SkoleIntra-træf 2011
Nyheder og hemmeligheder
SkoleIntra-træf 2011
Lad den enkelte lærer nulstille elevernes adgangskoder
•
I en undervisningssituation, hvor eleverne skal bruge UNI•Login, kan det være
besværligt eller umuligt at få fat i skolens brugeradministrator, hvis en elev har
glemt sin adgangskode.
•
Derfor er det praktisk, at brugeradministrator giver den enkelte lærer ret til at
nulstille en elevs adgangskode.
•
Abonnenter af UNI•C’s sms-tjeneste vil kunne vælge, at den nulstillede kode
sendes til elevens mobiltelefon. Ud over abonnement kræver det, at elevens
mobilnr. er registreret i skolens administrative system
•
Brugeradministrator tildeler rettigheden via Rettighedstildeling > Elevkodeadm.
•
Læreren nulstiller elevens kode via brugerprofil.emu.dk >
Elevkodeadministration
SkoleIntra-træf 2011
Adgang med NemID
SkoleIntra-træf 2011
Inaktive SkoleKom-brugere genindmelde sig selv
•
Brugere der ikke har været logget på SkoleKom i
ét år bliver gjort inaktive og skal genindmeldes, før
de igen kan logge på SkoleKom.
•
Alle inaktive SkoleKom-brugere kan nu
genindmelde sig selv via menupunktet Inaktiv på
SkoleKom? på www.skolekom.dk
SkoleIntra-træf 2011
Tak for nu
SkoleIntra-træf 2011

similar documents