H2 - De Handelsroute

Report
Financiering en kengetallen
H2 Financieringsplan
Ondernemer Detailhandel
Financieringsplan
Op een financieringsplan kom je dezelfde
onderdelen (posten) tegen als op de
creditzijde van de balans.
Eigen vermogen
Spaargeld
Bedrijfsmiddelen
Vreemd vermogen lang
Achtergesteld vermogen
Hypothecaire lening
Banklening
Leasing
Vreemd vermogen kort
Waarborgsommen
Leverancierskrediet
Rekening-courantkrediet
Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel
2
Eigen vermogen
Het deel van de investeringsbegroting dat
je zelf financiert, heet eigen vermogen
(EV). Het kan gaan om spaargeld dat je
wilt inbrengen in de zaak of om
bedrijfsmiddelen die je al bezit.
Meestal is het eigen vermogen niet
genoeg. De starter moet dan op zoek
naar externe financiering oftewel vreemd
vermogen (VV).
Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel
3
Vreemd vermogen
Je kunt onderscheid maken tussen:
vreemd vermogen lang (VVL)
vreemd vermogen kort (VVK)
4
Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel
Vreemd vermogen lang
Dit is vermogen waar je langer dan een jaar over
kunt beschikken. Hiertoe behoren:
het achtergesteld vermogen
achtergestelde leningen van bijvoorbeeld kennissen of
vrienden.
de hypothecaire lening
Hypotheek op een onroerend goed (bedrijfspand).
de banklening
Lening van een bank.
het leasen
Bij lease koopt de leasemaatschappij het gewenste
bedrijfsmiddel voor je. Je betaalt dit in termijnen terug.
5
Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel
Vreemd vermogen kort
Dit is vermogen waar je korter dan een jaar
over kunt beschikken, zoals:
Leverancierskrediet
Als je een leverancier niet bij levering moet
betalen, maar je afspreekt dat je na een bepaalde
tijd de factuur moet betalen.
Rekening-courantkrediet
Het rekening-courantkrediet is een mogelijkheid
om ‘rood’ te staan. Het heeft veel weg van een
doorlopend krediet. Je spreekt met de bank af tot
welk bedrag je rood mag staan op je
betaalrekening. Dit is de kredietlimiet.
6
Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel

similar documents