Positieve psychologie doen!

Report
Positieve psychologie
doen!
Agnes Schilder
Even voorstellen…
Toegepast psycholoog: coach, trainer, docent
in het Hoger onderwijs (o.a. bij Toegepaste
Psychologie, Hanzehogeschool)
Sinds 1998 -> ACT too (www.acttoo.nl)
Positieve Psychologie, progressie/oplossings-gericht werken,
breinleren en nog veel meer…
Positieve psychologie ≠ positief denken!
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
2
Stap 1 Vertel je gesprekspartner over een sprankelend moment in je leven.
Vertel hier zo levendig mogelijk over: wat doe je, wat zie je, wat hoor je, hoe voel
je je? Je gesprekspartner luistert….
Stap 2 De luisteraar reageert:
• Wat vertelt je dit over de ander? Welk talent heeft hij/zij ingezet?
• Benoem wat je goed vindt, geef de ander complimenten (totale tijd: 2 min).
Stap 3 De luisteraar vraagt aan de verteller:
• Hoe zet je dit talent op dit moment in?
• Hoe zou je dit talent nog beter in kunnen zetten? (totale tijd: 2 min)
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
3
Ontstaan Positieve
Psychologie
• Martin Seligman: het Nikki-principe
• Mihaly Csikszentmihalyi: flow
• What is Positive Psychology?
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
4
Overeenkomst met
motivatie?
Salaris bleek een
‘dissatisfier’,
geen ‘satisfier’.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
5
Maakt geld gelukkiger?
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
6
Positieve psychologie doen!
Bezit of ervaringen?
Sonja Lyubomirsky, does money bring happiness?
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
7
Minder ongelukkig
of…..
meer gelukkig?
Bron: www.sigmund.nl
Positieve psychologie is de wetenschap van welbevinden
en optimaal functioneren -> flourishing
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
8
Positieve psychologie
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
9
Nieuwe woorden en
nieuwe wegen…..
Bron: www.sigmund.nl
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
10
Bron: Ouweneel, Schaufeli en Le Blanc, 2009
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
11
Oefening
• Kijk eens rond in de ruimte waar je nu bent en zoek 5
beige dingen.
• Voor je ze gaat opnoemen wil ik graag weten hoeveel
blauwe dingen je gezien hebt.
• Waarschijnlijk kan je er geen of maar een enkele
noemen...
• Om blauwe dingen te zien moet je namelijk focussen
op blauw en niet op beige. Veel mensen beschrijven
hun leven als beige, iets wat ze niet willen. Ze
focussen op beige en lijden onder beige.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
12
• Stel dat je een blauw in plaats van een beige leven wil.
• Hoe ziet een blauw leven er uit (doel)? Wat denk en
doe je anders in een blauw leven? Wanneer waren er
al stukjes blauw of stukjes die minder beige zijn
(uitzonderingen)? Op een schaal waar blauw 10 is en
beige 0 waar zit je dan nu (schaalvraag)? Wat werkt al
in de goede richting?
• Wat moet je eigenlijk weten over beige om iemand te
helpen meer blauw te leven?
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
13
Idealisme?
Of noodzaak voor de maatschappij?
“For policy makers, the key issue is what affects happiness. Some
studies show mental health to be the single most important
determinant of whether a person is happy or not”.
“The Report also shows the major beneficial side-effects of
happiness. Happy people live longer, are more productive, earn
more, and are also better citizens. Well-being should be developed
both for its own sake and for its side-effects”.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
14
Broaden and Build Theory
Barbara L. Fredrickson
Positive emotions have inherent value to human
growth and development and cultivation of these
emotions will help people lead fuller lives.
• Broaden hypothesis: discrete positive emotions broaden the
scopes of attention and cognition and lead to a widened
array of thoughts and action impulses in the mind.
• Build-hypothesis: increasing the level of positive emotions
leads to numerous benefits to health and well-being.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
15
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
16
Positieve Psychologie
Doen!
Sonja Lyubomirsky
Stel jezelf tot doel elke dag
vijf aardige dingen voor anderen te doen.
Dat kunnen grote of kleine dingen zijn, zoals het geven van een compliment of
het helpen van de buurvrouw met het maaien van het gras.
Zoek uit waar je de ander echt een plezier mee kan doen. Ga aan het einde
van de dag na of je aan vijf aardige dingen bent toegekomen en geniet van het
goede gevoel dat je ervan krijgt: de verbondenheid met de ander of het
gevoel van trots of tevredenheid.
Wees creatief en zoek elke week nieuwe dingen waarmee je een positief
verschil maakt in het leven van anderen. Doe dit een paar maanden en kijk
dan wat dat voor jouw leven betekent.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
17
Van preventie ….
• Het versterken van krachten voorkomt toekomstige
klachten (Bannink, 2009).
• Dit betekent dat hoe eerder we erbij zijn met het
versterken van psychisch gezonde medewerkers,
hoe verder we wegblijven van het herstellen van
schade.
• Let wel: de afwezigheid van lijden is niet hetzelfde
als de aanwezigheid van welzijn.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
18
……. naar bevlogenheid
Slechts 20% van de werknemers is bevlogen en dat terwijl maar liefst
90% tevreden is.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
19
Healthy Ageing?!
Bron: www.sigmund.nl
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
20
Doen!
Oefening om positieve emoties te vergroten: What went well today?
• Schrijf de komende week iedere avond voordat je gaat slapen drie
dingen op die goed gingen vandaag.
• Wat was jouw bijdrage hieraan?
• Het is belangrijk om deze oefening op te schrijven. De kans is groot
dat je minder depressief, gelukkiger, en (in positieve zin) ‘verslaafd’
raakt aan deze oefening. Het effect kan tot zes maanden later
aanwezig zijn.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
21
Positieve emoties…
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
22
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
23
Is dit wel zo nieuw??
De positieve psychologie staat ‘op de schouders van
reuzen’ en bouwt voort op inzichten van grote
filosofische denkers zoals Aristoteles, humanistische
psychologen zoals Maslow en Rogers, inspirerende
leiders zoals Gandhi en Mandela, indrukwekkende
praktijkvoorbeelden zoals Victor Frankl (De zin van
het bestaan, 2006) en religies zoals het Boeddhisme.
“Hij die een reden tot leven heeft, kan vrijwel alle
levensomstandigheden verduren.” (Nietzsche)
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
24
Positieve Psychologie is
ontstaan in de praktijk net als:
De wondervraag uit OGC:
Steve de Shazer / Insoo Kim
Berg, Centre for Family therapie.
Basis voor EMDR,
Francine Shapiro
Running therapie,
Bram Bakker
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
25
www.achmea.nl
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
26
Losada’s ratio
2,9013
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
27
Neurowetenschappen
Hersenen kunnen niet negatief denken….
(experiment)
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
28
Essentie: doen wat werkt!
We leren vooral van wat goed gaat, niet van wat fout
gaat of niet werkt.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
29
Belangen…
Bron: www.sigmund.nl
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
30
Tot slot….
Praktische tips voor morgen
Fixed or growth mindset,
Carol Dweck
Complimenteer gedrag, niet de persoon zelf
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
32
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
33
Complimenten geven
1.
direct compliment
2.
indirect compliment
3.
circulair zelf-compliment
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
34
Benut nieuwe technieken zoals
oplossingsgericht coachen,
motiverende gespreksvoering, de
theorie U en Appreciative Inquiry.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
35
Op welke bruikbare
ideeën brengt u dit?
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
36
Nog meer om zelf te doen:
• Vergroten van veerkracht: beschrijf hoe je met tegenslag
bent omgegaan en op welke manier hier iets positiefs uit te
halen is.
• Vergroten van zelfrespect: vraag een aantal mensen uit je
omgeving om drie positieve dingen over jou op te schrijven.
• Vergroten van dankbaarheid: houd een dagboek bij en
noteer elke dag waarvoor je dankbaarheid bent.
• Vergroten van concentratie en aandacht / verminderen van
stress: hartcoherentie, mindfulness.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
37
Zeven tips om je
geluksniveau te verhogen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mediteer.
Zorg dat je iets hebt om naar uit te kijken.
Gedrag je bewust vriendelijk.
Pomp positiviteit in je omgeving.
Doe aan lichaamsbeweging.
Geef geld uit (maar niet aan dingen).
Doe wat echt bij je past.
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
38
Doe wat werkt..
Dank u wel!
Positieve psychologie doen!
Agnes Schilder, Noorderlinkdagen 2014
39

similar documents