Inleiding Van de Velde

Report
Tetra - project
Implementatie van een
Bio-Psycho-Sociaal model
in de gezondheids- en welzijnszorg
Inleiding:
• IWT- tetra. Wat?
Wat verwacht het IWT?
• Recente wetenschappelijke kennis en/of
recente technologische inzichten en
ontwikkelingen die publiek beschikbaar zijn,
• Vertalen naar:
– praktisch bruikbare informatie om die kennis toe
te passen voor innovaties van producten, diensten
en processen bij een grote (Vlaamse) doelgroep
aan bedrijven en social profitondernemingen
– met relevantie voor het hoger onderwijs
(studenten en docenten, practica-labo’s en
cursussen),
Het Project
• Introductie
• Probleemstelling
• Methode
Onderzoeksgroep
Het project – Introductie (1)
• Probleemstelling:
– Het Biomedisch model
• Heeft de laatste decennia gedomineerd (Imrie 2004)
• Kan echter niet alle vormen van ziekte (welzijn) vatten
(Wade and Halligan, 2004)
• Is onderwerp van kritiek in de huidige
maatschappijvisie omtrent ziektz en gezondheid (Imrie,
2004, Williams, 2001,….)
Het project – Introductie (2)
• Probleemstelling:
– Het Sociale Model
• Is vooral een reactie op het medisch model
• Legt de focus op de gemeenschap als oorzaak van de
gebrek aan welzijn (en gezondheid), in plaats van op de
persoonlijke ziekte of beperking (Timmermans en Haas,
2008)
• Is eveneens onderwerp van kritiek in de huidige
maatschappijvisie omtrent ziekt en gezondheid (BorrelCarrio et al, 2004).
Het project – Introductie (3)
• Probleemstelling:
– Een holistisch alternatief is nodig
• Ziekte heeft verschillende dimensies (Engel, 1977)
– Biologisch
– Psychologisch
– Sociaal
• Genesis van het Bio-Psycho-Sociaal model.
• Dit model daagt uit tot een nieuwe manier van
redeneren (Borrel-Carrio 2004, in het artikel: The
biopsychosocial model 25 years later)
George Engel (1977)
George Engel (1977)
Borrel- Carrio et at 2004
• Het Bio-Psycho-Sociaal model daagt uit tot een
nieuwe manier van redeneren, maar geen enkel
model is volledig geoperationaliseerd.
De WHO adopteert het Bio-Psycho-Sociaal model (2001)
Maar ook andere modellen hebben dit geadopteerd.
• Person Environment Occupation Participation
Maar ook andere modellen hebben dit geadopteerd.
• Model of human Occupation
Maar ook andere modellen hebben dit geadopteerd.
• Human Ecology Model
Maar ook andere modellen hebben dit geadopteerd.
• Comprehensive Model of Occupation
Het project – Doel (1)
• Een goed doordachte strategie voorbereiden
van de implementatie van het bio-psychosociaal redeneren en hiertoe
• het nodige instrumentarium ontwikkelen van
om
• Een duurzame implementatie van deze
manier van redeneren te optimaliseren.
Het project – Doel (2)
• Een duidelijk zicht krijgen op:
– de concrete behoeften om BPS te redeneren
– de mogelijke weerstand ten aanzien van de
paradigmashift
– Ethische, juridische, technische en andere
belemmerende en bevorderende factoren in
kaart brengen
• Valorisatie naar onderwijs en werkveld toe.
Doel van deze studiedag
• Kennis delen
– Studieresultaten
– Good practices
– Verandering initiëren
• Netwerking
Wat staat er nog op het programma
• Voorstelling van de onderzoeksresultaten
• Good practices
• Koffiepauze en mogelijkheid tot vraagstelling
(wintertuin)
• Verandering, wat nu?
• Netwerkreceptie (wintertuin)
Dank aan al onze partners
Dank aan al onze partners

similar documents