lehetosegei - Dobreff Csaba dr. osztalyvezeto NMHH - Pro

Report
A szélessávú PPDR
frekvenciakijelölésének helyzete
Professzionális Mobiltávközlési Nap 2014
konferencia
dr. Dobreff Csaba
osztályvezető
Spektrumgazdálkodási osztály
2014.10.16.
A szélessávú PPDR spektrumszabályozásának főszereplői
Globális szint
WRC, WP5A, 5D
CEPT
Európai szint
FM49
EU szint
Európai Bizottság
(RSPG)
Nemzeti szint
Draft v1.0
2
Nemzetközi Távközlési Egyesület
(ITU)
• A 2015 évi Rádiótávközlési Világértekezlet (WRC-15)
nevesített napirendi pontja (Agenda Item 1.3):
– A szélessávú közrend- és katasztrófa védelmi rendszerekre
(PPDR) vonatkozó szabályozási rendelkezések felülvizsgálata,
beleértve a frekvenciasávok regionális harmonizációját,
különös tekintettel a szélessávú alkalmazásokra.
• Az új napirend okai:
• A régebbi sávkijelölések a bevetés-kritikus keskenysávú hang és adat
alkalmazásokra történtek
• Megjelentek a szélessávú igények (elsősorban real-time video)
• A technológiai fejlődés (LTE) már érett a PPDR speciális (biztonság,
priorizálás, rugalmas kapacitás allokáció) és szélessávú igényeinek
kezelésére
Draft v1.0
3
Európai Unió – Európai Bizottság
• Hosszútávú célok és spektrumpolitikai prioritások
meghatározása
• 243/2012/EU Határozat egy többéves rádióspektrumpolitikai program létrehozásáról (RSPP)
– 8. cikk: Egyéb uniós szakpolitikai területek spektrumigénye
• (3) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve annak biztosítására
törekszik, hogy harmonizált feltételek mellett elegendő spektrum
váljon elérhetővé a biztonsági szolgáltatások fejlesztésének
támogatásához és a kapcsolódó eszközök szabad forgalmához,
valamint a közbiztonságot, közrendet, polgári védelmet és
katasztrófasegélyt szolgáló, műszakilag kölcsönösen átjárható,
innovatív megoldások kifejlesztéséhez.
• Végrehajtáshoz (műszaki vizsgálatok) mandátum adás
CEPT-nek
Draft v1.0
4
Postai és Távközlési Igazgatások Európai
Értekezlete (CEPT)
CEPT
Stratégiai kérdések
és döntések
ECC Plenary
Spektrum-szabályozási
javaslatok összefogása
WG FM
FM49
700 MHz sáv vizsgálat
(EU mandátum)
PPDR témafelelős
WG SE
ECC PT1
Műszaki elemzések
Draft v1.0
5
FM49 eddigi szabályozási eredmények
• Fő feladat: harmonizált frekvenciasávot találni a
jövőbeli európai szélessávú PPDR rendszerek számára
• ECC Riport ”A” (mit kívánunk) – 2013 május 
– “User requirements and spectrum needs for future
European broadband PPDR systems (Wide Area
Networks)”
• ECC Riport ”B” (megoldások) – várható 2015 elején
Draft v1.0
6
ECC Report 199 (“A”)
A vizsgálat kiinduló feltételezései
• Esemény forgatókönyvek:
– PP1: napi műveletek, amelyeket rutinszerűen végeznek az
illetékességi területen belül
• a spektrum és infrastruktúra követelmény többségét ez határozza
meg
– PP2: nagy méretű szükséghelyzet és/vagy nyilvános
esemény (pl. Olimpia, G8 csúcs)
• Többlet erőforrás igény merülhet fel a szomszédos illetékességi
területről, országból
– DR: tevékenységek pl. földrengés, szélvihar, áradás vagy
fegyveres konfliktus esetén
• Technológia: LTE
• Frekvencia tartományok: 400 MHz és 700 MHz
Draft v1.0
7
ECC Report 199 (“A”)
Spektrumigényre vonatkozó vizsgálati eredmények és
következtetések
• Min. 2x10 MHz spektrum, de a nemzeti igények ettől
akár jelentősen eltérhetnek
• További spektrumra lehet igény ha a kommunikáció
nem WAN-on valósul meg:
– ideiglenes (ad-hoc) hálózatok: a szélessávú WAN kapacitás növelésére
vagy lefedés pótlására a tervezett vagy nem tervezett PP2 események idejére
– végberendezések között közvetlen /Direct Mode
Operations (DMO)/: 1000 méternél kisebb távon a szélessávú WAN lefedési
területén belül vagy túl, a WAN tehermentesítésére, vagy a lefedés kiterjesztésére
– légi és földi vegyes /Air-Ground-Air (AGA) /: a PPDR művelet
támogatása pilóta nélküli légi járművekről vagy helikopterről (tipikusan video jel
továbbítás a földre)
Draft v1.0
8
ECC Report “B” (kidolgozás alatt)
• Cím/cél:“Harmonizált sávok és feltételek a jövőbeli
európai szélessávú PPDR rendszerek megvalósításához”
• Kiindulópont: a PPDR szolgáltatások nyújtása nemzeti szuverenitás
körébe tarozik, az igények nemzetenként jelentősen eltérőek lehetnek
• „Flexibilis harmonizáció” koncepciója WAN esetére:
– Közös technológiai alap (LTE)
– A nemzeti PPDR igények szerinti spektrumkijelölési szabadság a
„harmonizált hangolási tartományon” belül
– Nemzeti választási lehetőség a legmegfelelőbb szolgáltatási /
hálózatkiépítési modell
• Dedikált
• Kereskedelmi
• Hibrid
Polgári frekvenciagazdálkodás érintettség
Draft v1.0
9
ECC Report “B” (kidolgozás alatt)
• Kidolgozandó témák:
– Technológiai kérdések (speciális funkciók definiálása az LTE
szabványban)
– Szolgáltatásnyújtási modellek kidolgozása (dedikált,
kereskedelmi és hibrid hálózatok)
– Megoldások a speciális kommunikációs esetekre (DMO,
AGA kommunikáció, ad-hoc hálózatok)
– Hálózatok és országok közötti együttműködés (roaming)
– Európai harmonizált frekvencia sáv / hangolási tartomány
Draft v1.0
10
Szolgáltatási / hálózati modellek
• Dedikált nemzeti szélessávú PPDR hálózat
• Lehetőség a hálózatfelügyelet, lefedés-, kapacitás- és rendelkezésre
állás tervezés kézbentartására, valamint a nemzeti igények szerinti
speciális funkciókkal és biztonsági intézkedésekkel való ellátásra.
• PPDR szolgáltatásnyújtás kereskedelmi hálózaton
• Előny: méretgazdaságosságból adódó üzemeltetési és fejlesztési
költséghatékonyság.
• Megoldandó: lefedés-, kapacitás- és rendelkezésre állás, priorizálási és
biztonsági funkciók a mobilszolgáltatóval való szerződéses alapon.
• Hibrid megoldás
• A dedikált szélessávú PPDR hálózat lefedettség és kapacitás korlátainak
kiegészítése kereskedelmi hálózattal. Feltétele a nemzeti és
nemzetközi roaming lehetősége a két hálózat között
A sávkijelölési döntésnél e három opciót figyelembe kell venni
Draft v1.0
11
Hálózatok és országok közötti együttműködés
• Megvalósítási elképzelés:
– 700 MHz sáv esetén nem kell egy egyeztetett közös sáv
kijelölés, hanem a közös technológiai platformhoz (LTE)
tartozó többsávos felhasználói végberendezés (UE) a határt
átlépve a harmonizált hangolási tartományból kiválasztja a
megfelelő sávot.
• Magyar kezdeményezés:
– Szabályozási javaslat a 400 MHz sáv koordinációs műszaki
paraméterek harmonizációjára – megfontolásra elfogadva
Draft v1.0
12
A szélessávú PPDR megvalósítására
jelölt sávok – WAN esetén
• 700 MHz (694-790 MHz)
– FM49 által legjobban támogatott
– Jó terjedési jellemzők  területi lefedésre nagyon jó
– Sávterv és csatorna elrendezési javaslat:
•
•
•
•
2x30 MHz mobil/fix hálózatok (MFCN) részére
5 MHz blokkméret
FDD
védősávok ill. duplex elválasztó sáv lehetséges felhasználása: MFCN
kiegészítősáv/SDL ill. dedikált PPDR/PMSE/ M2M)
– Az MFCN sávrészre a szomszéd sávok védelméhez blokkszéli
teljesítmény maszk (BEM) definiált (u.a mint kereskedelmi
mobil alkalmazásé, mert technológia ugyanaz), a védősávra
ill. elválasztósávra a műszaki paraméterek vizsgálat alatt
Draft v1.0
13
700 MHz (694-790 MHz) sávterv
PPDR megvalósítás kereskedelmi alapon
dedikált 2x5 MHz
dedikált 2x3 MHz
dedikált PPDR bevezetése nemzeti döntés alapján
Draft v1.0
14
A szélessávú PPDR megvalósítására
jelölt sávok – WAN esetén
• 400 MHz (410-430 MHz és 450-470 MHz)
– Kiváló terjedési jellemzők  költséghatékony országos
területi lefedés
– Tagállamonként eltérő használatba vételi korlát 
önmagában nem mindenhol életképes az összességében
igényelt 2x10 MHz biztosításához
– A PPDR LTE hálózatok e sávon belüli megvalósíthatósági
tanulmánya kidolgozás alatt – várható 2015 nyár
– Reális opció: 700 MHz-es tartományhoz kiegészítő spektrum
biztosítás
Draft v1.0
15
A szélessávú PPDR megvalósítására
jelölt sávok
• időszakos kapacitás biztosítás PP2 esetén (ad-hoc
hálózatok)
– 2 GHz párosítatlan sávok: 1900-1920 és 2010-2025 MHz
– vizsgálat alatt
• DMO
– 698-703 / 753-758 MHz párosított sávok, vagy
– 733-736 /788-791 MHz párosított sávok
• Kereskedelmi célra
– 790 MHz feletti harmonizált mobil sávok
• 800 / 1800 / 2600 MHz
• 900 / 2100 MHz
– Vizsgálat alatt
Draft v1.0
16
FM49 által vázolt jövőkép
• 5 éven belül megjelenik a BB PPDR kereskedelmi
hálózatokon/berendezéseken (nem bevetés-kritikus
alkalmazás)
• 2020 után valószínű hibrid/dedikált hálózatokon
bevetés-kritikus alkalmazás
• a „B” riport vizsgálja az EDR sáv (380-385/390-395
MHz) esetleges szélessávú használhatóságának
lehetőségét
• min.10 évig még a jelenlegi TETRA hálózatokra
szükség lesz
Draft v1.0
17
Hazai helyzet a nemzetközi szabályozás tükrében
• 400 MHz sáv
– jelenleg csak 410-430 MHz sáv lenne használható dedikált
szélessávú PPDR hálózathoz (2x5 MHz, 410-415/420-425
MHz)
– 450-457,38 / 460-467,38 MHz sáv sem teljesen kizárt – bár
2014 májustól értékesítve, de elsődlegesen kormányzati
célú felhasználásra
• 700 MHz sáv
– Sávallokációs döntés a „B” riport elfogadása után, a
megfelelő kormányzati szervekkel történt egyeztetés
eredménye alapján lesz
Draft v1.0
18

similar documents