Document

Report
TDMS FİŞ UYGULAMALARI
 AVANS ALMA – AVANS İADE
 AVANS AÇMA VE AVANS KAPATMA
• ALİ RIZA ÖZÇOBANLAR
• KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ
• BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İT A AMİRİ MUTEMEDİNE AVANS VERİLMESİ
İTA AMİRİ MUTEMETLİĞİ ONAYI
AVANS VERİLMESİ İLE İLGİLİ HARCAMA
TALİMATI
VERİLEN AVANSIN GİDERLERE KAYIT EDİLMESİ
HARCAMALARA İLİŞKİN BELGELER
AVANS ARTIĞININ BANKAYA YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT
AVANS ARTIĞININ BANKAYA YATIRILMASI İŞLEMİ
DEVLET MALZEME OFİSİNE AVANS VERİLMESİ
DMO. AVANS VERİLMESİ İLE İLGİLİ ONAY
DMO. VERİLEN AVANSIN KAPATILMASI
AVANSIN KAPATILMASI İLE İLGİLİ ONAY
AVANSIN KAPATILMASI İLE İLGİLİ BELGELER
AVANSIN KAPATILMASI İLE İLGİLİ BELGELER
DOĞALGAZ ALIMI İÇİN KREDİ AÇILMASI
KREDİ AÇILMASI İLE İLGİLİ ONAY BELGESİ
KREDİ TALEPNAMESİ
DOĞALGAZ ALIMI İÇİN VERİLEN KREDİNİN
KAPATILMASI
KREDİ İLE BELGELER
KREDİ AÇILMASI İLE İLGİLİ ONAY BELGESİ
BANKAYA YATIRILAN HASTA TEDAVİ AVANSI
HASTA TEDAVİ AVANSININ KAPATILMASI
MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANSI
(BANKAYA YATIRILAN)
MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ
AVANSININ KAPATILMASI
TEŞEKKÜR EDERİM…

similar documents